Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na změnu členství Komise zdravého města, MA21 a participace Rady MČ Praha 7

č. 1006/17
Ze dne 07.11.2017Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na změnu členství Komise zdravého města, MA21 a participace Rady MČ Praha 7  2. rezignaci paní Ing. arch. Terezy Markové na členství v Komisi zdravého města, MA21 a participace Rady MČ Praha 7 ze dne 02.11.2017, č.j.: MČ P7 063080/2017 viz příloha č. 2  3. rezignaci pana zástupce starosty Mgr. Ondřeje Mirovského, M.EM na členství v Komisi zdravého města, MA21 a participace Rady MČ Praha 7 ze dne 06.11.2017, č.j.: MČ  P7 063520/2017 viz příloha č. 3


 2. jmenuje


  1. členem Komise zdravého města, MA21 a participace Rady MČ Praha 7
   1. paní Marii Silnou   2. pana Marko Janicki


 3. ukládá


  1. TAJ Mgr. Špok Radomír
   • vystavit a předat jmenovací dekrety nově jmenovaným členům Komise zdravého města, MA21 a participace Rady MČ Praha 7

    Termín: 17.11.2017


  2. VED KST PaedDr. Michaela Strnadová
   • zajistit zveřejnění změn na webových stránkách MČ Praha 7

    Termín: 10.11.2017

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7