Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na schválení třetího termínu zasedání Komise zdravého města, MA 21 a participace Rady MČ Praha 7 ve 4. čtvrtletí roku 2017

č. 1001/17
Ze dne 07.11.2017Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na schválení třetího termínu zasedání Komise zdravého města, MA 21 a participace Rady MČ Praha 7 ve 4. čtvrtletí roku 2017


 2. schvaluje


  1. třetí termín zasedání Komise zdravého města, MA 21 a participace Rady MČ Praha 7 ve 4. čtvrtletí roku 2017, které se uskuteční dne 13.12.2017 od 17:00 v budově Úřadu městské části Praha 7, místnosti č. 278


 3. ukládá


  1. Kříž Václav
   • zveřejnit termín zasedání Komise zdravého města, MA 21 a participace Rady MČ Praha 7 pro rok 2017 na webových stránkách MČ Praha 7 a informovat členy komise

    Termín: 13.11.2017

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7