Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na uzavření smluv o výstavbě dvou půdních bytových jednotek v domě Na Maninách 1237/38, Praha 7, včetně smluv o úhradě ceny za převody podílu na pozemku a nového Prohlášení vlastníka budovy, vše z titulu člena Společenství vlastníků jednotek ...

č. 0999/17
Ze dne 07.11.2017Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na uzavření smluv o výstavbě dvou půdních bytových jednotek v domě Na Maninách 1237/38, Praha 7, včetně smluv o úhradě ceny za převody podílu na pozemku a nového Prohlášení vlastníka budovy, vše z titulu člena Společenství vlastníků jednotek Na Maninách 1237/38


 2. souhlasí


  1. z titulu člena Společenství vlastníků jednotek Na Maninách 1237/38, IČO: 28196643, s výstavbou dvou nových bytových jednotek, pod čísly 1237/35 a 1237/36, v půdních prostorách domu a prostorách nevyužívaného technického zázemí domu, v souladu s odsouhlaseným záměrem předmětné výstavby (včetně výběru stavebníků) všemi ostatními vlastníky jednotek v domě, dle usnesení shromáždění společenství vlastníků ze dne 11.10.2016 a ze dne 27.06.2017 a s následným převodem spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku na stavebníky formou smluv o výstavbě nových bytových jednotek za úplatu, v návaznosti na usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0464/17 ze dne 23.05.2017  2. z titulu člena Společenství vlastníků jednotek Na Maninách 1237/38, IČO: 28196643, s textem a uzavřením Smlouvy o výstavbě se stavebníkem Samuelem Harišem, bytem Praha 7, Na Maninách 1237/38, na základě které dojde na náklady stavebníka pana Samuela Hariše k výstavbě nové bytové jednotky č. 1237/35 o výměře 74,50 m2, podle projektové dokumentace z 07/03/2016, vypracované MgA. Petrou Novotnou, ČKA 03508, IČO 87110971, Strojnická 997/15, Praha 7, v návaznosti na usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0464/17 ze dne 23.05.2017  3. z titulu člena Společenství vlastníků jednotek Na Maninách 1237/38, IČO: 28196643 a v návaznosti na smlouvu o výstavbě se stavebníkem Samuelem Harišem, bytem Praha 7, Na Maninách 1237/38, s textem a uzavřením Smlouvy o úhradě ceny za převod podílu na pozemku ve výši spoluvlastnického podílu id. 745/26089, odvislého od budoucí nové bytové jednotky č. 1237/35 o výměře 74,50 m2, se stavebníkem Samuelem Harišem, na základě které dojde k úhradě peněžitého plnění za převod předmětného podílu na pozemku ve prospěch MČ Praha 7, ve výši 141.920,- Kč, po zapsání jednotky a vlastnického práva k jednotce č. 1237/35 na stavebníka Samuela Hariše do příslušného KN  4. z titulu člena Společenství vlastníků jednotek Na Maninách 1237/38, IČO: 28196643 a v návaznosti na smlouvu o výstavbě se stavebníkem Samuelem Harišem, bytem Praha 7, Na Maninách 1237/38, na základě které dojde k výstavbě nové bytové jednotky č. 1237/35 o výměře 74,50 m2, s podpisem nového znění prohlášení vlastníka budovy, které bude reflektovat nový stav počtu jednotek a nové výše spoluvlastnických podílů, v návaznosti na usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0464/17 ze dne 23.05.2017  5. z titulu člena Společenství vlastníků jednotek Na Maninách 1237/38, IČO: 28196643, s textem a uzavřením Smlouvy o výstavbě se stavebníkem Vandou Bodovou, bytem Praha 7, Na Maninách 1237/38, na základě které dojde na náklady stavebníka paní Vandy Bodové k výstavbě nové bytové jednotky č. 1237/36 o výměře 90,1 m2, podle projektové dokumentace z 09/2017, vypracované JIRSA-ARCHITEKTI, s.r.o., ČKA 03728, IČO 28551150, Úzká 19/5, Praha 6  6. z titulu člena Společenství vlastníků jednotek Na Maninách 1237/38, IČO: 28196643 a v návaznosti na smlouvu o výstavbě se stavebníkem Vandou Bodovou, bytem Praha 7, Na Maninách 1237/38, s textem a uzavřením Smlouvy o úhradě ceny za převod podílu na pozemku ve výši spoluvlastnického podílu id. 901/26990, odvislého od budoucí nové bytové jednotky č. 1237/36 o výměře 90,1 m2, se stavebníkem Vandou Bodovou, na základě které dojde k úhradě peněžitého plnění za převod předmětného podílu na pozemku ve prospěch MČ Praha 7, ve výši 232.193,- Kč, po zapsání jednotky a vlastnického práva k jednotce č. 1237/36 na stavebníka Vandu Bodovou do příslušného KN  7. z titulu člena Společenství vlastníků jednotek Na Maninách 1237/38, IČO: 28196643 a v návaznosti na smlouvu o výstavbě se stavebníkem Vandou Bodovou, bytem Praha 7, Na Maninách 1237/38, na základě které dojde k výstavbě nové bytové jednotky č. 1237/36 o výměře 90,1 m2, s podpisem nového znění prohlášení vlastníka budovy, které bude reflektovat nový stav počtu jednotek a nové výše spoluvlastnických podílů


 3. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský
   • z titulu člena Společenství vlastníků jednotek Na Maninách 1237/38, IČO: 28196643, podepsat se stavebníkem nové bytové jednotky č. 1237/35 v domě Na Maninách 1237/38, Samuelem Harišem, Smlouvu o výstavbě a navazující Smlouvu o úhradě ceny za převod podílu na pozemku včetně nového znění prohlášení vlastníka budovy reflektující nový stav počtu jednotek a nové výše spoluvlastnických podílů

    Termín: 24.11.2017


  2. STA Mgr. Jan Čižinský
   • z titulu člena Společenství vlastníků jednotek Na Maninách 1237/38, IČO: 28196643, podepsat se stavebníkem nové bytové jednotky č. 1237/36 v domě Na Maninách 1237/38, Vandou Bodovou, Smlouvu o výstavbě a navazující Smlouvu o úhradě ceny za převod podílu na pozemku včetně nového znění prohlášení vlastníka budovy reflektující nový stav počtu jednotek a nové výše spoluvlastnických podílů

    Termín: 24.11.2017

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7