Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na řešení žádostí v oblasti nájmů bytů svěřených MČ Praha 7

č. 0998/17
Ze dne 07.11.2017Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na řešení žádostí v oblasti nájmů bytů svěřených MČ Praha 7


 2. souhlasí


  1. s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 09.12.2015, na byt č. 2, Přístavní 44/1112, Praha 7, za nájemné 5.627,- Kč/m2/měsíc/předmět nájmu (119,- Kč/m2/měsíc), s panem Kamilem Duničkou, kterým se mění doba trvání nájmu do 31.12.2019 a výše nájmu na 4.234 Kč/měsíc/předmět nájmu (100,- Kč/m2/měsíc), na základě žádosti nájemce a doporučení zaměstnavatele, pouze za podmínky trvání zaměstnaneckého poměru u aktuální organizace, s podmínkou podpisu dodatku ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7  2. s přiznáním měsíční slevy z nájmu ve výši 9.879,- Kč po dobu 18 měsíců, včetně 19. měsíce o částku ve výši 14,- Kč, počínaje 11/2017, paní Barboře Krejčové, nájemci bytové jednotky č. 1335/21, na adrese U Smaltovny 1335/20F, Praha 7, v souladu s nájemní smlouvou, ujednáním o změnách předmětu nájmu a protokolem o kontrole provedených prací ze dne 18.10.2017  3. s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 27.12.2004, na byt č. 12, U Uranie 45/5, Praha 7, za nájemné 3.695,- Kč/m2/měsíc/předmět nájmu (68,68 Kč/m2/měsíc), s paní Markétou Bláhovou, kterým se mění výše nájmu na 5.381,-Kč/měsíc/předmět nájmu (100,- Kč/m2/měsíc), na základě návrhu pronajímatele a souhlasu nájemce, s podmínkou podpisu dodatku ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7  4. s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30.10.2015, na byt č. 48 (bytová jednotka č. 1493/36), U Průhonu 1493/11, Praha 7, s paní Martinou Böhmovou, kterým se mění doba trvání nájmu do 31.01.2018, na základě žádosti Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, s podmínkou podpisu dodatku ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7


 3. ukládá


  1. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 09.12.2015, na byt č. 2, Přístavní 44/1112, Praha 7, za nájemné 5.627,- Kč/m2/měsíc/předmět nájmu (119,- Kč/m2/měsíc), s panem Kamilem Duničkou, kterým se mění doba trvání nájmu do 31.12.2019, a výše nájmu na 4.234 Kč/měsíc/předmět nájmu (100,- Kč/m2/měsíc), na základě žádosti nájemce a doporučení zaměstnavatele, pouze za podmínky trvání zaměstnaneckého poměru u aktuální organizace, s podmínkou podpisu dodatku ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7

    Termín: 15.12.2017


  2. VED OMA Mgr. Robert Kolář
   • seznámit paní Barboru Krejčovou a 7U s.r.o. s usnesením Rady MČ Praha 7

    Termín: 10.11.2017


  3. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 27.12.2004, na byt č. 12, U Uranie 45/5, Praha 7, za nájemné 3.695,- Kč/m2/měsíc/předmět nájmu (68,68 Kč/m2/měsíc), s paní Markétou Bláhovou, kterým se mění výše nájmu na 5.381,-Kč/měsíc/předmět nájmu (100,- Kč/m2/měsíc), na základě návrhu pronajímatele a souhlasu nájemce, s podmínkou podpisu dodatku ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7

    Termín: 15.12.2017


  4. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30.10.2015, na byt č. 48 (bytová jednotka č. 1493/36), U Průhonu 1493/11, Praha 7, s paní Martinou Böhmovou, kterým se mění doba trvání nájmu do 31.01.2018, na základě žádosti Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, s podmínkou podpisu dodatku ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7

    Termín: 15.12.2017

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7