Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na souhlas s podáním žádosti o získání finanční podpory v rámci vyhlášené výzvy č. 03_16_134 s názvem: Podpora sociálního začleňování v Praze, Operační program Zaměstnanost

č. 0901/17
Ze dne 03.10.2017Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na souhlas s podáním žádosti o získání finanční podpory v rámci vyhlášené výzvy č. 03_16_134 s názvem: Podpora sociálního začleňování v Praze, Operační program Zaměstnanost


 2. konstatuje,


  1. že projektová žádost bude podána do prioritní osy 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou, výzvy č. 03_16_134  2. že cílem projektu bude zmírnění znevýhodnění pečujících osob na trhu práce, které je spojené s poskytováním neformální péče, rozvojem vzájemné provázanosti a sdílení péče mezi formálními poskytovateli, neformálními pečovateli a službami zaměstnanosti, a zvýšením informovanosti pečujících osob o jejich možnostech


 3. souhlasí


  1. s podáním žádosti o podporu v rámci vyhlášené výzvy č. 03_16_134 s názvem: Podpora sociálního začleňování v Praze, Operační program Zaměstnanost s maximálními celkovými výdaji projektu ve výši 15 000 000 Kč  2. s poskytnutím 5% podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu městské části Praha 7, tj. maximálně 750 000 Kč z maximálních celkových výdajů projektu ve výši 15 000 000 Kč


 4. schvaluje


  1. návrh usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7


 5. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský
   • předložit Návrh na souhlas s podáním žádosti o získání finanční podpory v rámci vyhlášené výzvy č. 03_16_134 s názvem: Podpora sociálního začleňování v Praze,
    Operační program Zaměstnanost na jednání Zastupitelstva MČ Praha 7

    Termín: 9.10.2017
    Kontrolní termín: 9.10.2017

Seznam příloh: 
Copyright © 2012 Městská část Praha 7