Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na schválení výběru poskytovatele a podpisu Rámcové dohody č. 2017/OIVZ/054 k veřejné zakázce malého rozsahu "Vánoční výzdoba a osvětlení pro MČ Praha7"

č. 0900/17
Ze dne 03.10.2017Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na schválení výběru poskytovatele a podpisu Rámcové dohody č. 2017/OIVZ/054 k veřejné zakázce malého rozsahu "Vánoční výzdoba a osvětlení pro MČ Praha 7"


 2. schvaluje


  1. text Rámcové dohody č. 2017/OIVZ/054 k veřejné zakázce malého rozsahu "Vánoční výzdoba a osvětlení pro MČ Praha 7", se společností BON JOUR ILLUMINATION s.r.o., Fráni Šrámka 18, 150 00 Praha 5, IČO: 25683853  2. podpis Rámcové dohody č. 2017/OIVZ/054 k veřejné zakázce malého rozsahu "Vánoční výzdoba a osvětlení pro MČ Praha 7", se společností BON JOUR ILLUMINATION s.r.o., Fráni Šrámka 18, 150 00 Praha 5, IČO: 25683853, za nabídkovou cenu 240 000,- Kč bez DPH, tj. 290 400,- Kč včetně DPH / rok a Smlouva bude uzavírána na 4 roky . Hrazeno ORJ 621 - OKS - kultura.


 3. pověřuje


  1. starostu městské části Praha 7 Mgr. Jana Čižinského k podpisu:  2. Rámcové dohody č. 2017/OIVZ/054 k veřejné zakázce malého rozsahu "Vánoční výzdoba a osvětlení pro MČ Praha 7", se společností BON JOUR ILLUMINATION s.r.o., Fráni Šrámka 18, 150 00 Praha 5, IČO: 25683853, za nabídkovou cenu 240 000,- Kč bez DPH.


 4. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský
   • podepsat Příkazní smlouvu č. 2017/OIVZ/054 k veřejné zakázce malého rozsahu "Vánoční výzdoba a osvětlení pro MČ Praha 7", se společností BON JOUR ILLUMINATION s.r.o., Fráni Šrámka 18, 150 00 Praha 5, IČO: 25683853, za nabídkovou cenu 240 000,- Kč bez DPH

    Termín: 10.10.2017

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7