Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na schválení Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentace včetně příloh k veřejné zakázce na stavební práce "Rekonstrukce nebytových prostor U Průhonu 11"

č. 0899/17
Ze dne 03.10.2017Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na schválení Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentace včetně příloh k veřejné zakázce na stavební práce "Rekonstrukce nebytových prostor U Průhonu 11", k.ú. Holešovice, Praha 7


 2. schvaluje


  1. toto zadávací řízení na výběr dodavatele stavebních prací pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce nebytových prostor U Průhonu 11“, k.ú. Holešovice, Praha 7. Zadávací řízení je vyhlášeno podle zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „zákon“), o zadávání veřejných zakázek, konkrétně v souladu s § 53 zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení.  2. text Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentace včetně příloh k veřejné zakázce na stavební práce "Rekonstrukce nebytových prostor U Průhonu 11", k.ú. Holešovice, Praha 7  3. podpis Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentace včetně příloh k veřejné zakázce na stavební práce "Rekonstrukce nebytových prostor U Průhonu 11", k.ú. Holešovice, Praha 7


 3. pověřuje


  1. starostu městské části Praha 7 k podpisu:
   • Výzvy k podání nabídek k veřejné zakázce na stavební práce "Rekonstrukce nebytových prostor U Průhonu 11", k.ú. Holešovice, Praha 7   • Zadávací dokumentace včetně příloh k veřejné zakázce na stavební práce "Rekonstrukce nebytových prostor U Průhonu 11", k.ú. Holešovice, Praha 7


 4. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský
   • podepsat Výzvu k podání nabídek a Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Rekonstrukce nebytových prostor U Průhonu 11", k.ú. Holešovice, Praha 7

    Termín: 3.10.2017
    Kontrolní termín: 4.10.2017

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7