Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce října 2017 (RO 140/2017) v celkovém objemu 30 500,- Kč (rozpočtově 30,5 tis. Kč) - posílení upraveného rozpočtu ORJ 417, OŠK - zapojení částky přijaté na "obědové konto" (přijatý neinvestiční dar) ...

č. 0898/17
Ze dne 03.10.2017Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce října 2017 (RO 140/2017) v celkovém objemu 30 500,- Kč (rozpočtově 30,5 tis. Kč) - posílení upraveného rozpočtu ORJ 417, OŠK - zapojení částky přijaté na "obědové konto" (přijatý neinvestiční dar) ke dni 30. 09. 2017


 2. konstatuje


  1. že rozpočtové opatření měsíce října 2017 (RO 140/2017) je realizováno na základě požadavku odboru školství, ORJ 417, OŠK a to v souladu s IS - OŠK č.: 49/2017 (příloha č. 2 usnesení)  2. že zdrojem finančních prostředků pro realizaci rozpočtového opatření měsíce října 2017 (RO 140/2017) jsou přijaté finanční prostředky (přijaté neinvestiční dary) na "obědové konto" k datu 30. 09. 2017 a to prostřednictvím položky 2321. Rozpočtovým opatřením budou tyto finanční prostředky zapojeny do upraveného rozpočtu ORJ 417, OŠK pro rok 2017.


 3. schvaluje


  1. realizaci rozpočtového opatření měsíce října 2017 (RO 140/2017) v celkovém objemu 30 500,- Kč (rozpočtově 30,5 tis. Kč) následovně:
   • zvýšení příjmů ORJ 417, OŠK, Odpa.: 3113, Pol.: 2321 (Základní školy, Přijaté neinvestiční dary) v celkovém objemu 30 500,- Kč (rozpočtově 30,5 tis. Kč). Bez označení UZ, s označením ORG 232117   • zvýšení neinvestičních výdajů ORJ 417, OŠK, Odpa.: 3113, Pol.: 5169 (Základní školy, Nákup ostatních služeb) v celkovém objemu 30 500,- Kč (rozpočtově 30,5 tis. Kč), bez označení UZ, s označením ORG 232117


 4. ukládá


  1. VED OFI Ing. Kateřina Lusková
   • realizovat rozpočtové opatření měsíce října 2017 (RO 140/2017) ve schváleném objemu finančních prostředků

    Termín: 2.11.2017

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7