Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce října 2017 (RO 139/2017) v celkovém objemu 250 000,- Kč (rozpočtově 250,0 tis. Kč) - posílení upraveného rozpočtu ORJ 409, OMA v souvislosti s opravou havárie kanalizace v ZŠ Tusarova

č. 0897/17
Ze dne 03.10.2017Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce října 2017 (RO 139/2017) v celkovém objemu 250 000,- Kč (rozpočtově 250,0 tis. Kč) - posílení upraveného rozpočtu ORJ 409, OMA v souvislosti s opravou havárie kanalizace v ZŠ Tusarova


 2. konstatuje


  1. že rozpočtové opatření měsíce října 2017 (RO 139/2017) je realizováno na základě požadavku odboru majetku, ORJ 409, OMA a to v souladu s IS - OMA č.: 47/2017 (příloha č. 2 usnesení)  2. že zdrojem finančních prostředků pro realizaci rozpočtového opatření měsíce října 2017 (RO 139/2017) je upravený rozpočet ORJ 415 - OFI, Odpa. 3119, Pol. 5901 (Ostatní záležitosti základního vzdělání, Nespecifikované rezervy). Jedná se o finanční prostředky s označením UZ 98.  3. že finanční prostředky s označením UZ 98 lze využít k financování investičních i neinvestičních potřeb v oblasti kultury, školství, zdravotnictví a sociální oblasti


 3. schvaluje


  1. realizaci rozpočtového opatření měsíce října 2017 (RO 139/2017) v celkovém objemu 250 000,- Kč (rozpočtově 250,0 tis. Kč) následovně:
   • snížení neinvestičních výdajů ORJ 415, OFI, Odpa.: 3119, Pol.: 5901 (Ostatní záležitosti základního vzdělání, Nespecifikované rezervy) v celkovém objemu 120 600,- Kč (rozpočtově 120,6 tis. Kč). S Označením UZ 98, bez označení ORG.   • snížení neinvestičních výdajů ORJ 415, OFI, Odpa.: 3119, Pol.: 5901 (Ostatní záležitosti základního vzdělání, Nespecifikované rezervy) v celkovém objemu 129 400,- Kč (rozpočtově 129,4 tis. Kč). S Označením UZ 98, s označením ORG 9817.   • zvýšení neinvestičních výdajů ORJ 409, OMA, Odpa.: 3113, Pol.: 5171 (Základní školy, Opravy a udržování) v celkovém objemu 120 600,- Kč (rozpočtově 120,6 tis. Kč), s označením UZ 98, bez označení ORG.   • zvýšení neinvestičních výdajů ORJ 409, OMA, Odpa.: 3113, Pol.: 5171 (Základní školy, Opravy a udržování) v celkovém objemu 129 400,- Kč (rozpočtově 129,4 tis. Kč), s označením UZ 98, s označením ORG 9817.


 4. ukládá


  1. VED OFI Ing. Kateřina Lusková
   • realizovat rozpočtové opatření měsíce října (RO 139/2017) ve schváleném objemu finančních prostředků

    Termín: 2.11.2017

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7