Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce října 2017 (RO 138/2017) v celkovém objemu 1 200 000,- Kč (rozpočtově 1 200,0 tis. Kč) - zařazení nové investiční akce "Revitalizace ulice Františka Křížka" do upraveného rozpočtu ORJ 306, ODO

č. 0896/17
Ze dne 03.10.2017Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce října 2017 (RO 138/2017) v celkovém objemu 1 200 000,- Kč (rozpočtově 1 200,0 tis. Kč) - zařazení nové investiční akce "Revitalizace ulice Františka Křížka" do upraveného rozpočtu ORJ 306, ODO


 2. konstatuje


  1. že rozpočtové opatření měsíce října 2017 (RO 138/2017) je realizováno na základě požadavku odboru dopravy, ORJ 306, ODO a to v souladu s IS - ODO č.: 49/2017 (příloha č. 2 usnesení)  2. že zdrojem finančních prostředků pro realizaci rozpočtového opatření měsíce října 2017 (RO 138/2017) je upravený rozpočet ORJ 1015 - OFI, Odpa. 6409, Pol. 5901 (Ostatní činnosti jinde nezařazené, Nespecifikované rezervy)


 3. souhlasí


  1. s realizací rozpočtového opatření měsíce října 2017 (RO 138/2017) v celkovém objemu 1 200 000,- Kč (rozpočtově 1 200,0 tis. Kč) následovně:
   • snížení neinvestičních výdajů ORJ 1015, OFI, Odpa.: 6409, Pol.: 5901 (Ostatní činnosti jinde nazařazené, Nespecifikované rezervy) v celkovém objemu 1 200 000,- Kč. Bez označení ORG, bez označení UZ.   • zvýšení investičních výdajů ORJ 306, ODO, Odpa.: 2219, Pol.: 6121 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Budovy, haly a stavby)


    v celkovém objemu 1 200 000,- Kč (rozpočtově 1 200,0 tis. Kč), bez označení UZ, s označením ORG 503017 (Revitalizace ulice Františka Křížka)  2. se zařazením nové investiční akce do upraveného rozpočtu ORJ 306, ODO v celkovém objemu 1 200 000,- Kč (rozpočtově 1 200,0 tis. Kč), s označením ORG 503017 (Revitalizace ulice Františka Křížka)  3. s pořízením projektové dokumentace revitalizace ulice Františka Křížka, jejíž zhotovitel bude vybrán formou architektonické soutěže o návrh  4. s tím, že další úpravy rozpočtu investiční akce "Revitalizace ulice Františka Křížka" (v návaznosti na vlastní provedení stavebních prací podle projektové dokumentace) budou realizovány vždy samostatným rozpočtovým opatřením


 4. schvaluje


  1. Návrh usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 na realizaci rozpočtového opatření měsíce října 2017 (RO 138/2017) v celkovém objemu 1 200 000,- Kč (rozpočtově 1 200,0 tis. Kč) - zařazení nové investiční akce "Revitalizace ulice Františka Křížka" do upraveného rozpočtu ORJ 306, ODO.


 5. ukládá


  1. ZAS STA Pavel Vyhnánek, M.A.
   • předložit na jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce října 2017 (RO 138/2017) v celkovém objemu 1 200 000,- Kč (rozpočtově 1 200,0 tis. Kč) - zařazení nové investiční akce "Revitalizace ulice Františka Křížka" do upraveného rozpočtu ORJ 306, ODO

    Termín: 9.10.2017

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7