Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na schválení výběru příkazníka a podpisu Příkazní smlouvy č. 2017/OIVZ/059 k veřejné zakázce malého rozsahu "Nová radnice pro Prahu 7 - Technický dozor stavebníka"

č. 0895/17
Ze dne 03.10.2017Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na schválení výběru příkazníka a podpisu Příkazní smlouvy č. 2017/OIVZ/059 k veřejné zakázce malého rozsahu "Nová radnice pro Prahu 7 - Technický dozor investora"


 2. schvaluje


  1. text Příkazní smlouvy č. 2017/OIVZ/059 k veřejné zakázce malého rozsahu "Nová radnice pro Prahu 7 - Technický dozor investora", se společností Dvořák & partneři, s.r.o., Krocínovská 801/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČO: 27241777  2. podpis Příkazní smlouvy č. 2017/OIVZ/059 k veřejné zakázce malého rozsahu "Nová radnice pro Prahu 7- Technický dozor investora", se společností Dvořák & partneři, s.r.o., Krocínovská 801/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČO: 27241777, za nabídkovou cenu 1 221 300,- Kč bez DPH, tj. 1 477 773,- Kč včetně DPH. Hrazeno OMA - ORJ 0909.


 3. pověřuje


  1. starostu městské části Praha 7 Mgr. Jana Čižinského k podpisu:  2. Příkazní smlouvy č. 2017/OIVZ/059 k veřejné zakázce malého rozsahu "Nová radnice pro Prahu 7 - Technický dozor investora", se společností Dvořák & partneři, s.r.o., Krocínovská 801/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČO: 27241777, za nabídkovou cenu 1 221 300,- Kč bez DPH  3. Plné moci k Příkazní smlouvě č. 2017/OIVZ/059 k veřejné zakázce malého rozsahu "Nová radnice pro Prahu 7 - Technický dozor investora", pro společnost Dvořák & partneři, s.r.o., Krocínovská 801/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČO: 27241777


 4. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský
   • podepsat Příkazní smlouvu č. 2017/OIVZ/059 k veřejné zakázce malého rozsahu "Nová radnice pro Prahu 7 - Technický dozor investora", se společností Dvořák & partneři, s.r.o., Krocínovská 801/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČO: 27241777, za nabídkovou cenu 1 221 300,- Kč bez DPH

    Termín: 10.10.2017


  2. STA Mgr. Jan Čižinský
   • podepsat Plnou moc k Příkazní smlouvě č. 2017/OIVZ/059 k veřejné zakázce malého rozsahu "Nová radnice pro Prahu 7 - Technický dozor investora", pro společnost Dvořák & partneři, s.r.o., Krocínovská 801/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČO: 27241777

    Termín: 10.10.2017

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7