Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na pověření Mgr. Václava Kůse k zastupování městské části Praha 7 v jednáních před soudy, při podepisování a podávání návrhů k soudu a k podávání návrhů dle pravomocných rozhodnutí na nařízení a zastavení exekučních řízení

č. 0894/17
Ze dne 03.10.2017Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na pověření Mgr. Václava Kůse k zastupování městské části Praha 7 v jednáních před soudy, při podepisování a podávání návrhů k soudu a k podávání návrhů dle pravomocných rozhodnutí na nařízení a zastavení exekučních řízení


 2. souhlasí


  1. s pověřením Mgr. Václava Kůse k zastupování městské části Praha 7 v jednáních před soudy, při podepisování a podávání návrhů k soudu  2. s pověřením Mgr. Václava Kůse k podávání návrhů dle pravomocných rozhodnutí na nařízení a zastavení exekučních řízení


 3. pověřuje


  1. Mgr. Václava Kůse k zastupování městské části Praha 7 v jednáních před soudy, při podepisování a podávání návrhů k soudu  2. Mgr. Václava Kůse k podávání návrhů dle pravomocných rozhodnutí na nařízení a zastavení exekučních řízení


 4. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský
   • podepsat pověření Mgr. Václava Kůse k zastupování městské části Praha 7 v jednáních před soudy, při podepisování a podávání návrhů k soudu

    Termín: 13.10.2017


  2. STA Mgr. Jan Čižinský
   • podepsat pověření Mgr. Václava Kůse k zastupování městské části Praha 7 při podávání návrhů dle pravomocných rozhodnutí na nařízení a zastavení exekučních řízení

    Termín: 13.10.2017

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7