Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na schválení Pracovního řádu Úřadu MČ Praha 7 s účinností od 01.10.2017

č. 0891/17
Ze dne 26.09.2017Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na schválení Pracovního řádu Úřadu MČ Praha 7 s účinností od 01.10.2017


 2. schvaluje


  1. Pracovní řád Úřadu MČ Praha 7 s účinností od 01.10.2017 viz příloha č. 3


 3. ruší


  1. ke dni 30.09.2017 Pracovní řád Úřadu MČ Praha 7 schválený usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0303/17-R z jednání č. 21, ze dne 28.03.2017 viz příloha č. 4


 4. ukládá


  1. TAJ Mgr. Špok Radomír
   • podepsat Pracovní řád Úřadu MČ Praha 7 s účinností od 01.10.2017

    Termín: 29.9.2017


  2. VED KST PaedDr. Michaela Strnadová
   • informovat zaměstnance Úřadu MČ Praha 7 o účinnosti nového Pracovního řádu Úřadu MČ Praha 7 a zajistit jeho zveřejnění pro zaměstnance

    Termín: 29.9.2017


  3. VED KST PaedDr. Michaela Strnadová
   • zajistit zveřejnění Pracovního řádu Úřadu MČ Praha 7 na webových stránkách MČ Praha 7

    Termín: 29.9.2017

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7