Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu Ctiradu Veverkovi, IČO: 101 35 618 za účelem podpory akce Letenské bodlo

č. 0732/16
Ze dne 26.07.2016Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu Ctiradu Veverkovi, IČO: 101 35 618 za účelem podpory akce Letenské bodlo


 2. schvaluje


  1. poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000 Kč, formou veřejnoprávní smlouvy, FO Ctirad Veverka, IČO: 101 35 618, se sídlem U studánky 241/29, 170 00 Praha 7 - Bubeneč, za účelem podpory fotbalového turnaje Letenské bodlo, pořádaného v termínu 06.-27.08.2016 v Letenských sadech, Praha 7, hrazeno z rozpočtu ORJ 421 OKS - sport  2. text smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a FO Ctirad Veverka, IČO: 101 35 618 viz příloha č. 3  3. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a FO Ctirad Veverka, IČO: 101 35 618 viz příloha č. 3


 3. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský
   • podepsat smlouvu o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a FO Ctirad Veverka, IČO: 101 35 618 viz příloha č. 3

    Termín: 5.8.2016


  2. VED OKS Bc. Lukáš Fátor
   • organizačně a finančně zajistit poskytnutí individuální dotace FO Ctirad Veverka, IČO: 101 35 618, za účelem podpory fotbalového turnaje Letenské bodlo dle článku II. tohoto usnesení

    Termín: 27.8.2016

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7