Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu Janu Hodačovi za účelem podpory akce Pražská sedmička

č. 0595/16
Ze dne 07.06.2016Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu Janu Hodačovi za účelem podpory akce Pražská sedmička


 2. schvaluje


  1. poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu ve výši 5.000 Kč, formou veřejnoprávní smlouvy, Janu Hodačovi, za účelem podpory akce Pražská sedmička, pořádané 11.06.2016 na území MČ Praha 7, hrazeno z rozpočtu OKS ORJ 421 - sport  2. text smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a Janem Hodačem viz příloha č. 3  3. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a Janem Hodačem viz příloha č. 3


 3. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský
   • podepsat smlouvu o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a Janem Hodačem viz příloha č. 3

    Termín: 10.6.2016


  2. VED OKS Bc. Lukáš Fátor
   • organizačně a finančně zajistit poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu Janu Hodačovi za účelem podpory akce Pražská sedmička dle článku II. tohoto usnesení

    Termín: 10.6.2016

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7