Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury PO Národní galerie v Praze IČO: 000 23 281, se sídlem Staroměstské náměstí 606/12, 110 00 Praha 1 - Staré Město

č. 0267/16
Ze dne 22.03.2016Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury PO Národní galerie v Praze, IČO: 000 23 281, se sídlem Staroměstské náměstí 606/12, 110 00 Praha 1 - Staré Město


 2. schvaluje


  1. poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury ve výši 5.000,- Kč, formou veřejnoprávní smlouvy, PO Národní galerie v Praze, IČO: 000 23 281, se sídlem Staroměstské náměstí 606/12, 110 00 Praha 1 - Staré Město, za účelem podpory akce Výstava Zvěrokruh, současného čínského umělce Aj Wej-weje, která je vystavena v Národní galerii na prostranství před Veletržním palácem, v termínu od 5. 2. do 31. 8. 2016, hrazeno z rozpočtu ORJ 621 OKS - kultura  2. text smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a PO Národní galerie v Praze, IČO: 000 23 281, se sídlem Staroměstské náměstí 606/12, 110 00 Praha 1 - Staré Město viz příloha č. 4  3. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a PO Národní galerie v Praze, IČO: 000 23 281, se sídlem Staroměstské náměstí 606/12, 110 00 Praha 1 - Staré Město viz příloha č. 4


 3. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský
   • podepsat smlouvu o poskytnutí dotace dle článku II. tohoto usnesení

    Termín: 15.4.2016


  2. VED OKS Bc. Lukáš Fátor
   • organizačně a finančně zajistit poskytnutí dotace v oblasti kultury dle článku II. tohoto usnesení

    Termín: 29.4.2016

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7