Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2016 a rozpočtového výhledu do roku 2021

č. 0003/16
Ze dne 04.01.2016

Rada městské části Praha 7


 1. Bere na vědomí

  • 1. Návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2016.
  • 2. Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 7 pro období 2016 - 2021 dle přílohy č. 3 usnesení.

 2. Konstatuje 

  • 1. že rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2016 je navrhován s objemem příjmů ve výši 225 612 tis.Kč a s objemem výdajů ve výši 440 365,9 tis.Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje objem finančních prostředků ve výši 214 753,9 tis.Kč. Tento rozdíl je kryt položkou tř. 8 - Financování (úspory z hospodaření minulých let). Závazné ukazatele rozpočtu jsou vyjádřeny v příloze č. 2 usnesení (tabulky návrhu rozpočtu - ukazatele rozpočtu).

 3. Souhlasí 

  • 1. s návrhem rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2016 a to dle přílohy č. 2 usnesení, který je navrhován s objemem příjmů ve výši 225 612 tis.Kč a s objemem výdajů ve výši 440 365,9 tis.Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje objem finančních prostředků ve výši 214 753,9 tis.Kč. Tento rozdíl je kryt položkou tř. 8 - Financování (úspory z hospodaření minulých let). Zapojením Financování bude dosaženo vyrovnaného rozpočtu.
  • 2. s návrhem rozpočtového výhledu MČ Praha 7 pro období 2016 - 2021
  • 3. s návrhem usnesení Z MČ Praha 7 ke schválení rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro ro 2016 a rozpočtového výhledu pro období 2016 - 2021.

 4. Ukládá

  • 1. Určen: ZAS STA Pavel Vyhnánek, M.A
  • 1.1 Úkol: Prostřednictvím OFI realizovat zveřejnění návrhu rozpočtu pro rok 2016 na úřední desce ÚMČ Praha 7.
  • 1.2 Termín: 4.1.2016
  • 2. Určen: ZAS STA Pavel Vyhnánek, M.A
  • 2.1 Úkol: Předložit k projednání na Z MČ Praha 7 návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ praha 7 pro rok 2016 a rozpočtového výhledu pro období 2016 - 2021.
  • 2.2. Termín: 18.1.2016
 Přílohy:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7