Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu FO Jan Ackermann Gyuris, IČO: 111 39 501, se sídlem Jarošovská 306, 506 01 Jičín - Holínské Předměstí

č. 0991/15
Ze dne 27.10.2015

Rada MČ P7
po projednání

 1. Bere na vědomí
  • 1. Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu FO Jan Ackermann Gyuris, IČO: 111 39 501, se sídlem Jarošovská 306, 506 01 Jičín - Holínské Předměstí
 2. Schvaluje
  • 1. poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu ve výši 5.000,- Kč, formou veřejnoprávní smlouvy, FO Jan Ackermann Gyuris, IČO: 111 39 501, se sídlem Jarošovská 306, 506 01 Jičín - Holínské Předměstí za účelem podpory činnosti Okinawského karatedó v ZŠ Strossmayerovo nám., Praha 7 ve II. pololetí roku 2015, hrazeno z rozpočtu ORJ 401 OKS-KS - sport
  • 2. text smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a FO Jan Ackermann Gyuris, IČO: 111 39 501, se sídlem Jarošovská 306, 506 01 Jičín - Holínské Předměstí viz příloha č. 4
  • 3. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a FO Jan Ackermann Gyuris, IČO: 111 39 501, se sídlem Jarošovská 306, 506 01 Jičín - Holínské Předměstí viz příloha č. 4
 3. Ukládá
  • 1. Určen: STA Čižinský Jan Mgr.
  • 1.1 Úkol: podepsat smlouvu o poskytnutí dotace dle článku II. tohoto usnesení
  • 1.2 Termín: 06.11.2015

  • 2. Určen:
   VED KS Strnadová Michaela PaedDr.
  • 2.1 Úkol: organizačně a finančně zajistit poskytnutí dotace v oblasti sportu dle článku II. tohoto usnesení
  • 2.2 Termín: 20.11.2015
starosta Městské části Praha 7: Mgr. Jan Čižinský
zástupce starosty Městské části Praha 7: Mgr. Ondřej Mirovský M.EM

Přílohy:Copyright © 2012 Městská část Praha 7