Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na udělení záštity městské části Praha 7 a poskytnutí individuální dotace spolku "SUA - Sdružení umělců a architektů", IČO: 013 53 322 na podporu realizace akce "Podchod na Vltavské", konané dne 19.09.2015

č. 0820/15
Ze dne 08.09.2015

Rada MČ P7
po projednání

 1. Bere na vědomí
  • 1. Návrh na udělení záštity městské části Praha 7 a poskytnutí individuální dotace spolku "SUA - Sdružení umělců a architektů", IČO: 013 53 322 na podporu realizace akce "Podchod na Vltavské", konané dne 19.09.2015
 2. Uděluje
  • 1. záštitu městské části Praha 7 spolku "SUA - Sdružení umělců a architektů", IČO: 013 53 322, se sídlem Bubenská 1477/1, 170 00 Praha 7, Holešovice, na podporu realizace akce "Podchod na Vltavské", která je součástí sousedské slavnosti Zažít město jinak 2015, konané dne 19.09.2015 v podchodech na Vltavské, Praha 7
 3. Schvaluje
  • 1. poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000,- Kč, formou veřejnoprávní smlouvy, spolku "SUA - Sdružení umělců a architektů", IČO: 013 53 322, se sídlem Bubenská 1477/1, 170 00 Praha 7, Holešovice, za účelem podpory akce "Podchod na Vltavské", která je součástí sousedské slavnosti Zažít město jinak 2015, konané dne 19.09.2015 v podchodech na Vltavské, Praha 7, hrazeno z rozpočtu ORJ 601 OKS-KS - kultura
  • 2. text smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a spolkem "SUA - Sdružení umělců a architektů", IČO: 013 53 322, se sídlem Bubenská 1477/1, 170 00 Praha 7, Holešovice viz příloha č. 5
  • 3. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a spolkem "SUA - Sdružení umělců a architektů", IČO: 013 53 322, se sídlem Bubenská 1477/1, 170 00 Praha 7, Holešovice viz příloha č. 5
 4. Ukládá
  • 1. Určen: STA Čižinský Jan Mgr.
  • 1.1 Úkol: podepsat záštitu městské části Praha 7 spolku "SUA - Sdružení umělců a architektů", IČO: 013 53 322 dle bodu II. tohoto usnesení
  • 1.2 Termín: 11.09.2015
  • 1.3 Úkol: podepsat smlouvu o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a spolkem "SUA - Sdružení umělců a architektů", IČO: 013 53 322, se sídlem Bubenská 1477/1, 170 00 Praha 7, Holešovice viz příloha č. 5
  • 1.4 Termín: 14.09.2015

  • 2. Určen:
   VED KS Strnadová Michaela PaedDr.
  • 2.1 Úkol: organizačně zajistit udělení záštity městské části Praha 7 spolku "SUA - Sdružení umělců a architektů", IČO: 013 53 322 dle bodu II. tohoto usnesení
  • 2.2 Termín: 14.09.2015
  • 2.3 Úkol: organizačně a finančně zajistit poskytnutí dotace spolku "SUA - Sdružení umělců a architektů", IČO: 013 53 322 dle bodu III. tohoto usnesení a informovat žadatele
  • 2.4 Termín: 18.09.2015
starosta Městské části Praha 7: Mgr. Jan Čižinský
zástupce starosty Městské části Praha 7: Mgr. Ondřej Mirovský M.EM

Přílohy:Copyright © 2012 Městská část Praha 7