Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na revokaci usnes. RMČ P7 č. 0232/15-R ze dne 17.03.2015 revokovaného usnes. RMČ P7 č. 0251/15-R ze dne 24.03.2015 na vyhl. grantového řízení na podporu činnosti nestát. nezisk. organ. působících na území MČ P7 v oblasti sportu pro rok 2015

č. 0319/15
Ze dne 14.04.2015

Rada MČ P7
po projednání

 1. Bere na vědomí
  • 1. Návrh na revokaci usnes. RMČ P7 č. 0232/15-R ze dne 17.03.2015 revokovaného usnes. RMČ P7 č. 0251/15-R ze dne 24.03.2015 na vyhl. grantového řízení na podporu činnosti nestát. nezisk. organ. působících na území MČ P7 v oblasti sportu pro rok 2015
 2. Revokuje
  • 1. usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0232/15-R ze dne 17.03.2015 revokovaného usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0251/15-R ze dne 24.03.2015 na vyhlášení grantového řízení na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7 v oblasti sportu pro rok 2015 takto:
   • 1.1 název usnesení - Návrh na vyhlášení dotačního řízení v programu Podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7 v oblasti sportu pro rok 2015
   • 1.2 článek I. Bere na vědomí - odst. 1. Návrh na vyhlášení dotačního řízení v programu Podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7 v oblasti sportu pro rok 2015
   • 1.3 článek III. Vyhlašuje - odst. 1. - dotační řízení v programu Podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7 v oblasti sportu pro rok 2015 za těchto podmínek:
   • 1.4 článek III. Vyhlašuje - odst. 1. - pododst. 1.1. - výraz "žádost o grant" se nahrazuje výrazem "žádost o dotaci"
   • 1.5 článek III. Vyhlašuje - odst. 1. - pododst. 1.3. - výraz "žádost o grant" se nahrazuje výrazem "žádost o dotaci"
   • 1.6 článek III. Vyhlašuje - odst. 1. - pododst. 1.4. - výraz "žádost o grant" se nahrazuje výrazem "žádost o dotaci", výraz "s platnými pravidly pro grantovou podporu" se nahrazuje výrazem "s platnými pravidly pro dotační podporu"
   • 1.7 článek III. Vyhlašuje - odst. 1. - pododst. 1.5. - výraz "žádost o grant" nahrazuje výrazem "žádost o dotaci", výraz "stanovených pravidly pro grantovou podporu" se nahrazuje výrazem "stanovených pravidly pro dotační podporu"
   • 1.8 článek IV. Schvaluje - ruší se v plném rozsahu
 3. Schvaluje
  • 1. Pravidla pro dotační podporu v programu Podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7 v oblasti sportu pro rok 2015 viz příloha č. 2
  • 2. text vzorové smlouvy o poskytnutí dotace viz příloha č. 3
  • 3. formuláře pro podání žádosti a finanční vypořádání dotace viz přílohy č. 4 - č. 5
 4. Ukládá
  • 1. Určen: VED KS Strnadová Michaela PaedDr.
  • 1.1 Úkol: zajistit zveřejnění revokace usnesení vč. schválených dokumentů dle bodů II. a III. tohoto usnesení na úřední desce ÚMČ Praha 7 a internetových stránkách MČ Praha 7
  • 1.2 Termín: 16.04.2015
starosta Městské části Praha 7: Mgr. Jan Čižinský
zástupce starosty Městské části Praha 7: Mgr. Ondřej Mirovský M.EM

Přílohy:Copyright © 2012 Městská část Praha 7