Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na revokaci usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0242/15-R z jednání č.15, ze dne 24.03.2015 na vyhlášení podpory občanských aktivit v oblasti kultury, sousedských a komunitních vztahů na území MČ Praha 7 v roce 2015

č. 0315/15
Ze dne 14.04.2015

Rada MČ P7
po projednání

 1. Bere na vědomí
  • 1. Návrh na revokaci usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0242/15-R z jednání č.15, ze dne 24.03.2015 na vyhlášení podpory občanských aktivit v oblasti kultury, sousedských a komunitních vztahů na území MČ Praha 7 v roce 2015
 2. Revokuje
  • 1. usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0242/15-R z jednání č.15, ze dne 24.03.2015 na vyhlášení podpory občanských aktivit v oblasti kultury, sousedských a komunitních vztahů na území MČ Praha 7 v roce 2015 takto:
   • 1.1 název usnesení - Návrh na rozvoj občanských aktivit v oblasti kultury, sousedských a komunitních vztahů na území MČ Praha 7
   • 1.2 článek I. Bere na vědomí - odst. 1. - Návrh na rozvoj občanských aktivit v oblasti kultury, sousedských a komunitních vztahů na území MČ Praha 7
   • 1.3 článek II. Konstatuje - odst. 1. - že záměrem MČ Praha 7 je rozvíjet komunitní život v obci formou podpory sousedských aktivit v oblastech kultury, společenských a volnočasových aktivit
   • 1.4 článek II. Konstatuje - odst. 2. - že zdrojem krytí případné podpory občanských aktivit v oblasti kultury, sousedských a komunitních vztahů na území MČ Praha 7 realizované formou dotace budou finanční prostředky ORJ 601 OKS-KS - kultura
   • 1.5 článek II. Konstatuje - rozšiřuje se o odst. 3. - žádosti o případné dotace budou podpořeny do výše 10.000,- Kč na jednu akci
   • 1.6 článek III. Vyhlašuje - ruší se v plném rozsahu
   • 1.7 článek IV. Ukládá - odst. 1. VED KS Strnadová Michaela PaedDr. - pododst. 1.1. - zajistit zveřejnění informace o rozvoji občanských aktivit v oblasti kultury, sousedských a komunitních vztahů na území MČ Praha 7 Termín: 16.04.2015
starosta Městské části Praha 7: Mgr. Jan Čižinský
zástupce starosty Městské části Praha 7: Mgr. Ondřej Mirovský M.EM

Přílohy:Copyright © 2012 Městská část Praha 7