Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na revokaci usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0232/15-R z jednání č.14, ze dne 17.03.2015 na vyhlášení grantového řízení na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7 v oblasti sportu pro rok 2015

č. 0251/15
Ze dne 24.03.2015

Rada MČ P7
po projednání

 1. Bere na vědomí
  • 1. Návrh na revokaci usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0232/15-R z jednání č.14, ze dne 17.03.2015 na vyhlášení grantového řízení na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7 v oblasti sportu pro rok 2015
 2. Revokuje
  • 1. usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0232/15-R z jednání č.14, ze dne 17.03.2015 na vyhlášení grantového řízení na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7 v oblasti sportu pro rok 2015 takto:
   • 1.1 III. Vyhlašuje - odst. 1. - pododst.1.3. - žádost o grant na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7 v oblasti sportu musí být podána v termínu od 24.04. do 22.05.2015 do Odboru Kancelář starosty Úřadu MČ Praha 7 prostřednictvím podatelny Ú MČ Praha 7 (nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7)
   • 1.2 III. Vyhlašuje - odst. 1. - pododst. 1.6. výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na úřední desce ÚMČ Praha 7 a na internetových stránkách MČ Praha 7 nejpozději do 30.06.2015
 3. Ukládá
  • 1. Určen: VED KS Strnadová Michaela PaedDr.
  • 1.1 Úkol: zajistit zveřejnění vyhlášení grantového řízení na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7 v oblasti sportu pro rok 2015 na úřední desce ÚMČ Praha 7 dle bodu II. tohoto usnesení
  • 1.2 Termín: 25.03.2015
starosta Městské části Praha 7: Mgr. Jan Čižinský
zástupce starosty Městské části Praha 7: Mgr. Ondřej Mirovský M.EM

Přílohy:Copyright © 2012 Městská část Praha 7