Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na vyhlášení podpory občanských aktivit v oblasti kultury, sousedských a komunitních vztahů na území MČ Praha 7 v roce 2015

č. 0242/15
Ze dne 24.03.2015

Rada MČ P7
po projednání

 1. Bere na vědomí
  • 1. Návrh na vyhlášení podpory občanských aktivit v oblasti kultury, sousedských a komunitních vztahů na území MČ Praha 7 v roce 2015
 2. Konstatuje,
  • 1. že účelem podpory je rozvíjet komunitní život v obci formou podpory sousedských aktivit v oblastech kultury, společenských a volnočasových aktivit v roce 2015
  • 2. že zdrojem krytí podpory občanských aktivit v oblasti kultury, sousedských a komunitních vztahů na území MČ Praha 7 v roce 2015 budou finanční prostředky ORJ 601 OKS-KS - kultura
 3. Vyhlašuje
  • 1. podporu občanských aktivit v oblasti kultury, sousedských a komunitních vztahů na území MČ Praha 7 v roce 2015 za těchto podmínek:
   • 1.1 žádost o podporu musí být podána v souladu s pravidly pro podporu občanských aktivit v oblasti kultury, sousedských a komunitních vztahů v roce 2015 viz příloha č. 2
   • 1.2 žádost o podporu musí být podána a vyúčtována na formulářích viz přílohy č. 3 a č. 4
   • 1.3 žádat lze o max. 10.000,- Kč na jednu akci
 4. Ukládá
  • 1. Určen: VED KS Strnadová Michaela PaedDr.
  • 1.1 Úkol: zajistit vyhlášení podpory občanských aktivit v oblasti kultury, sousedských a komunitních vztahů na území MČ Praha 7 v roce 2015
  • 1.2 Termín: 31.03.2015
starosta Městské části Praha 7: Mgr. Jan Čižinský
zástupce starosty Městské části Praha 7: Mgr. Ondřej Mirovský M.EM

Přílohy:Copyright © 2012 Městská část Praha 7