Česky   English

Usnesení zastupitelstva MČ Praha 7


Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury spolku "Společnost GASPARD", IČO: 693 47 271, se sídlem Kouřimská 12, Kolín I, 280 02 Kolín

č. 0183/15
Ze dne 09.11.2015

Zastupitelstvo MČ P7
po projednání

 1. Bere na vědomí
  • 1. Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury spolku "Společnost GASPARD", IČO: 693 47 271, se sídlem Kouřimská 12, Kolín I, 280 02 Kolín
 2. Schvaluje
  • 1. poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury ve výši 63.450 ,- Kč, formou veřejnoprávní smlouvy, spolku "Společnost GASPARD", IČO: 693 47 271, se sídlem Kouřimská 12, Kolín I, 280 02 Kolín za účelem podpory akce Lední Letná 2015 pořádané v termínu 28.11.-31.12.2015 v areálu Výstaviště Praha Holešovice, Praha 7, hrazeno z rozpočtu ORJ 601 OKS-KS - kultura
  • 2. text smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a spolkem "Společnost GASPARD", IČO: 693 47 271, se sídlem Kouřimská 12, Kolín I, 280 02 Kolín viz příloha č. 4
  • 3. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a spolkem "Společnost GASPARD", IČO: 693 47 271, se sídlem Kouřimská 12, Kolín I, 280 02 Kolín viz příloha č. 4
 3. Ukládá
  • 1. Určen: Rada MČ Praha 7
  • 1.1 Úkol: podepsat smlouvu o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a spolkem "Společnost GASPARD", IČO: 693 47 271, se sídlem Kouřimská 12, Kolín I, 280 02 Kolín viz příloha č. 4
  • 1.2 Termín: 20.11.2015

  • 2. Určen:
   Rada MČ Praha 7
  • 2.1 Úkol: organizačně a finančně zajistit poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury ve výši 63.450 ,- Kč, formou veřejnoprávní smlouvy, spolku "Společnost GASPARD", IČO: 693 47 271 dle článku II. tohoto usnesení
  • 2.2 Termín: 04.12.2015
starosta Městské části Praha 7: Mgr. Jan Čižinský
zástupce starosty Městské části Praha 7: Mgr. Ondřej Mirovský M.EM

Přílohy:Copyright © 2012 Městská část Praha 7