Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh stanoviska MČ Praha 7 k přípravné dokumentaci záměru modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně, I. etapa

č. 0373/09
Ze dne 14.04.2009

Rada MČ P7
po projednání

 1. Bere na vědomí
  • 1. Návrh stanoviska MČ Praha 7 k přípravné dokumentaci záměru modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně, I. etapa
 2. Konstatuje
  • 1. MČ P-7 zaujímá k záměru modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně, I. etapa, následující stanovisko:
   • 1.1 Pro úsek celého rozvojového území Holešovice Bubny je požadováno vedení trati v uzavřeném tubusu. Tento požadavek je nutný pro zdárný rozvoj této oblasti zejména bytové výstavby
   • 1.2 V úseku komunikace Bubenská až po viadukt Dukelských hrdinů je požadováno vedení trati v uzavřeném tubusu a takové řešení z hlediska hluku, jež vyhoví nové 10 ti -12 ti podlažní bytové výstavbě v blízkosti severní strany tratě u ul. Strojnické
   • 1.3 MČ P-7 zásadně nesouhlasí v oblasti Stromovky s povrchovým rozšířením trasy stávající tratě do obousměrné tratě a zásadně požaduje v oblasti tohoto parku obousměrné řešení novým raženým tunelem pod zástavbou dle Alternativy 2 dokumentace. Vzhledem k tomu, že jde o dlouhodobou stavbu, není možné zatěžovat tento historický park, jež je zvláště chráněným územím ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. další železniční stavbou a jejími nepříznivými vlivy nejen během stavby, ale zejména při jejím provozu a zatěžovat park neúměrným hlukem
 3. Požaduje
  • 1. technický průkaz o vedení trati v uzavřeném tubusu po celé trase rozvojové oblasti Holešovice Bubny a v úseku komunikace Bubenská až po viadukt Dukelských hrdinů
  • 2. u bytové zástavby v ul. Strojnické výměnu oken za protihluková na náklady investora. Při překročení hlukových limitů na celé trase rychlodráhy na území MČ P-7 zajistit na náklady investora vhodné protihlukové řešení
  • 3. koordinovat akci s městským okruhem, realizovat přímé pěší napojení z nového nádraží Bubny do stanice metra Vltavská, zachovat mimoúrovňové křížení v Bubenské ulici, stanice Výstaviště bude provedena v tubusu
 4. Ukládá
  • 1. Určen: VED ORZ Stránský Stanislav Ing. Arch.
  • 1.1 Úkol: zaslat stanovisko MČ Praha 7 k přípravné dokumentaci záměru modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně, I. etapa, na adresu: Jans, s.r.o., Ing. Roman Valenta, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
  • 1.2 Termín: 20.04.2009
starosta Městské části Praha 7: Marek Ječmének
zástupce starosty Městské části Praha 7: MUDr. Tomáš Kaštovský

Přílohy:Copyright © 2012 Městská část Praha 7