Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2015 - hlavní činnost

č. 0188/15
Ze dne 06.03.2015

Rada MČ P7
po projednání

 1. Bere na vědomí
  • 1. Návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2015 - hlavní činnost
 2. Souhlasí
  • 1. s návrhem rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2015, s objemem příjmů 231 059 tis. Kč, s objemem výdajů 328 518,4 tis.Kč, s plánovaným rozdílem ve výši 97 459,4 tis. Kč, který je kryt tř. 8 - Financování - úspory z hospodaření minulých let dle přílohy č. 3
  • 2. s návrhem rozpočtového výhledu MČ Praha 7 do roku 2020 viz príloha 10
 3. Ukládá
  • 1. Určen: VED OFI Pelka Petr Ing.
  • 1.1 Úkol: připravit informaci k návrhu rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2015 - hlavní činnost ke zveřejnění na úřední desce (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů);
  • 1.2 Termín: 06.03.2015

  • 2. Určen:
   ZAS STA Vyhnánek Pavel M.A.
  • 2.1 Úkol: předložit návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2015 - hlavní činnost k projednání na březnové zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7
  • 2.2 Termín: 11.03.2015
starosta Městské části Praha 7: Mgr. Jan Čižinský
zástupce starosty Městské části Praha 7: Mgr. Ondřej Mirovský M.EM

Přílohy:Copyright © 2012 Městská část Praha 7