Česky   English

Smlouvy MČ

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv registruje Městská část Praha 7 uzavřené smlouvy v registru smluv vedeném při Ministerstvu vnitra. Smlouvy uzavřené MČ P7 po 14.9.2016 najdete výhradně na odkazu https://smlouvy.gov.cz/.

Číslo usn.Číslo ev.Datum uzavřeníDatum účinnostiPopis
0849/16394/1605.09.201605.09.2016Smlouva o dílo č. 2016/OIVZ/045
0786/16392/1602.09.201602.09.2016Smlouva o poskytnutí dotace č. 69/OKS/2016
0786/16391/1631.08.201631.08.2016Smlouva o poskytnutí dotace č. 68/OKS/2016
0716/16374/1631.08.201631.08.2016Nájemní smlouva č. 1433-N/1471/0716/16-47
0716/16376/1631.08.201631.08.2016Nájemní smlouva č. 1426-N/932/0716/16-47
0716/16375/1630.08.201630.08.2016Nájemní smlouva č. 1429-N/725/0716/16-47
0716/16373/1629.08.201629.08.2016Nájemní smlouva č. 1434-N/1471/0716/16-47
0781/16393/1625.08.201625.08.2016Smlouva o dílo č. 2016/OIVZ/048
0709/16359/1624.08.201624.08.2016Smlouva o uměleckém výkonu č. 61/OKS/2016
0716/16372/1624.08.201624.08.2016Nájemní smlouva č. 1435-N/1471/0716/16-47
0716/16377/1624.08.201624.08.2016Nájemní smlouva 1421-N/360/0716/16-47
0799/16360/1622.08.201622.08.2016Dílčí smlouva o poskytování služeb
0800/16357/1617.08.201617.08.2016Smlouva o dílo č. 2016/OIVZ/051
0773/16355/1617.08.201617.08.2016Smlouva o poskytnutí dotace č. 66/OKS/2016
0773/16354/1616.08.201616.08.2016Smlouva o poskytnutí dotace č. 65/OKS/2016
0773/16356/1615.08.201615.08.2016Smlouva o poskytnutí dotace č. 67/OKS/2016
0688/16358/1615.08.201615.08.2016Smlouva o výpůjčce č. 02/OKŘ-KST/2016
0607/16395/1615.08.201615.08.2016Smlouva o výpůjčce č. 01/OKŘ-KST/2016
0711/16348/1615.08.201615.08.2016Smlouva o poskytnutí dotace č. 54/OKS/2016
0777/16339/1612.08.201612.08.2016Smlouva o dílo č. 2016/OIVZ/027Copyright © 2012 Městská část Praha 7