Česky   English

Smlouvy MČ

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv registruje Městská část Praha 7 uzavřené smlouvy v registru smluv vedeném při Ministerstvu vnitra. Smlouvy uzavřené MČ P7 po 14.9.2016 najdete výhradně na odkazu https://smlouvy.gov.cz/.

Číslo usn.Číslo ev.Datum uzavřeníDatum účinnostiPopis
0849/16394/165.9.20165.9.2016Smlouva o dílo č. 2016/OIVZ/045
0786/16392/162.9.20162.9.2016Smlouva o poskytnutí dotace č. 69/OKS/2016
0786/16391/1631.8.201631.8.2016Smlouva o poskytnutí dotace č. 68/OKS/2016
0716/16374/1631.8.201631.8.2016Nájemní smlouva č. 1433-N/1471/0716/16-47
0716/16376/1631.8.201631.8.2016Nájemní smlouva č. 1426-N/932/0716/16-47
0716/16375/1630.8.201630.8.2016Nájemní smlouva č. 1429-N/725/0716/16-47
0716/16373/1629.8.201629.8.2016Nájemní smlouva č. 1434-N/1471/0716/16-47
0781/16393/1625.8.201625.8.2016Smlouva o dílo č. 2016/OIVZ/048
0709/16359/1624.8.201624.8.2016Smlouva o uměleckém výkonu č. 61/OKS/2016
0716/16372/1624.8.201624.8.2016Nájemní smlouva č. 1435-N/1471/0716/16-47
0716/16377/1624.8.201624.8.2016Nájemní smlouva 1421-N/360/0716/16-47
0799/16360/1622.8.201622.8.2016Dílčí smlouva o poskytování služeb
0800/16357/1617.8.201617.8.2016Smlouva o dílo č. 2016/OIVZ/051
0773/16355/1617.8.201617.8.2016Smlouva o poskytnutí dotace č. 66/OKS/2016
0773/16354/1616.8.201616.8.2016Smlouva o poskytnutí dotace č. 65/OKS/2016
0773/16356/1615.8.201615.8.2016Smlouva o poskytnutí dotace č. 67/OKS/2016
0688/16358/1615.8.201615.8.2016Smlouva o výpůjčce č. 02/OKŘ-KST/2016
0607/16395/1615.8.201615.8.2016Smlouva o výpůjčce č. 01/OKŘ-KST/2016
0711/16348/1615.8.201615.8.2016Smlouva o poskytnutí dotace č. 54/OKS/2016
0777/16339/1612.8.201612.8.2016Smlouva o dílo č. 2016/OIVZ/027Copyright © 2012 Městská část Praha 7