Česky   English

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: (Denisa K 1.4.2008 14:09)
Dobrý den paní Vitásková,
chtěla bych se zeptat,zda je možné,aby auto 4U3 8254 mělo rezidentní kartu Prahy 7?
Děkuji.

Odpověď: (Vitásková Miloslava 1.4.2008 14:10)

Dobrý den, paní Deniso,
ano je. Firemní auto může mít zaměstnanec i k soukromým účelům a firma nemusí být z Prahy .
Hezký víkend Milena Vitásková

Otázka: změna vozu (Jonathan 1.4.2008 14:08)

Zdravím Vás, mám služební vůz i k soukr. účelům a mám aktuálně kartu s platností do 1.9. (6 měsíců) Koncem července budu měnit vůz za nový. Jak bude možné vrátit původní kartu a požádat o novou. Vůbec nejde o ty dva měsíce. Klidně si pořím novou na dalších šest měsíců. Bude to možné zrealizovat ? Díky Honza

Odpověď: změna vozu (Vitásková Miloslava 1.4.2008 14:09)

Ano, pane Jonathane,
výměna proběhne (nové doklady nutné) za 100,- Kč manipulačního poplatku a budete mít termín do 09/08 jako u první karty, nebo si můžete vzít kartu novou.
Hezký den Milena Vitásková

Otázka: Zkušenosti se zónou v okolí Veletržního paláce (Jaroslav Burda 1.4.2008 14:08)

Zkušenosti se zónou v okolí Veletržního paláce
Po dvou týdnech určitě nelze přehlédnout mnohá pozitiva:
a)    Ve všedních dnech velké respektování zóny parkujícími řidiči a  možnost zaparkovat velmi blízko bydliště
b)    Případné zábory pro akce ve Veletržním paláci jsou řešeny zásadně v oranžové zóně a nezasahují do modré rezidentské zóny
c)    Odbor dopravy o zóně s občany komunikuje, hledá řešení problémů – touto formou děkuji paní Vitáskové i jejím kolegům
 Co nefunguje:
a)    Pokud je akce ve Veletržním paláci (golf veletrh tento víkend) či na výstavišti (Veletrh motocyklů, Matějská…)  pak idylka zcela končí – modrá zóna plná návštěvníků těchto akcí, parkovací místo pro majitele karty žádné a  MP situaci totálně nezvládá . Nyní probíhá golfový veletrh, volal jsem MP během soboty i neděle, tvrdili že situaci poblíže Veletržního paláce průběžně řeší….Pokud řešili, tak účinnost byla minimální, během dne tam nebylo žádné volné místo k parkování. 
b)    Obecná organizace akcí ve Veletržním paláci – zde se plně ztotožňuji s názory a dotazy a pana Osvolda i dalších – během těchto akcí přestávají platit v okolí paláce běžné dopravní předpisy či povolení udělená vystavovatelům ze strany radnice, při začátku konci akcí jsou chodníky plné aut přivážejících či odvážejících zařízení výstavy, na Dukelských hrdinů se parkuje ve dvou řadách, všemu bezmezně vládne ochranka najatá vystavovateli a  policista či úředník nikde!
A nyní dotazy:
1)    Kdy lze očekávat takové posílení MP, aby i během výstav, sportovních akcí, koncertů a jiných akcí byla zóna respektována? Snad není těžké v kalendáři zjistit, kdy co na Výstavišti či Veletržním paláci probíhá….
2)    Kdy lze očekávat, že MP (případně zaměstnanci radnice) budou  při akcích ve Veletržním paláci hlídat nejen modrou zónu, ale komplexně dohlédnou  na to, aby  všechny běžné předpisy i podmínky dané vystavovatelům byly dodrženy?
Děkuji a přeji hezký den

Odpověď: Zkušenosti se zónou v okolí Veletržního paláce (Vitásková Miloslava 1.4.2008 14:08)

Vážený pane Burdo,
odpovídám na dotazy :
ad 1) městská policie již byla posílena jak strážníky, tak mechanizací, ale jak několikrát zdůrazňuji, Praha 7 je atypická a bude delší dobu trvat, než si zóna sedne, protože výstavy lákají vždy jinou část populace, a tak jsou na Praze 7 stále noví návštěvníci, a to nejen u Veletržního paláce, ale i u Výstaviště a stadionu Sparty. Městská policie odtahuje cca 50 aut denně, což není málo, ale na zahlcení obvodu je to stále nedostatečné. V současné době je v dalším jednání navýšení počtu strážníků a další mechanizace
ad 2) odbor dopravy nemá pracovníka na trvalý dozor, je jen na 2 hodiny denně na celý obvod, ale nebráníme se kontrole na zavolání. Jak jsem psala panu Osvoldovi čekáme na vyjádření AC Expo, se kterým jsme jednali a který slíbil nápravu.
Stále věřím, že do dvou měsíců si zóna sedne.
Přeji Vám hezký den Milena Vitásková

Otázka: Odtah (spartaman 1.4.2008 14:07)

Dobrý den, paní Vitásková. Moje otázka zní: na která záchytná parkoviště jsou odtahována vozidla nerespektující zónu na Praze 7? Děkuji za odpověď.

Odpověď: Odtah (Vitásková Miloslava 1.4.2008 14:07)

Dobrý den, spartamane,
vedení městské části nechalo zřídit nové odtahové parkoviště na adrese Bubenská 92 (za závorami ČD od ul. Strojnické vpravo cca 15 m).
Hezký den Milena Vitásková

Otázka: Komplexní čištění komunikací ( 1.4.2008 14:06)
Kdy budou oznámeny termíny blokových čištění  tzv. koplexnho čištění?
Odpověď: Komplexní čištění komunikací (Vitásková Miloslava 1.4.2008 14:06)

Dobrý den, pane JČ,
rozhodnutí je stanoveno takto:
Jarní kolo: od 21. 4. 2008 do 7. 5. 2008

Podzimní kolo: od 15. 10. 2008 do 31. 10. 2008

Na stránkách odboru životního prostředí bude podrobný rozpis.

Hezký den Milena Vitásková

Otázka: Možná by mohlo zajímat i jiné, (Tinka 1.4.2008 14:04)

kde se vlastně prodávají dvouhodinové parkovací karty? Pokud bude odpověď že tam, kde ostatní, budu se ptát dál, jestli je vyčleněná třeba pracovnice, která prodává jenom tyto karty nebo se případně musí čekat ve frontě? A pokud se vydávají jenom na úřadě, další otázka je, jestli by se nemohly prodávat třeba i v trafikách?

Odpověď: Re: Možná by mohlo zajímat i jiné, (Vitásková Miloslava 1.4.2008 14:05)

Dobrý den, pane Tinko,

dvouhodinová karta je jako stírací los. Zakoupíte si jakékoliv množství v informačních centrech MČ P7 (Komunardů 10, Milady Horákové 2, úřad MČ P7 č.dv. 31, podatelna MČ P7 a jsou platné na všech městských částí, kde je zóna. Při využití setřete datum, hodinu a minutu a následně dvě hodiny po sobě jdoucí můžete parkovat v modré zóně. Jedna karta stojí 120 Kč a platí po setření dvě hodiny po sobě jdoucí (informace pro Vás, pane Tinko, je zbytečná, ale dávám to pro všeobecné dotazy, které mám). V trafice se dle rozhodnutí města prodávat nebudou. Jen ve výše uvedených lokalitách v jejich pracovní dobu.

Hezký den Milena Vitásková

Otázka: (milhauss 1.4.2008 14:03)

Dobrý den.Chtěl jsem se pouze zeptat,jestli stale platí parkovací karty pro prahu 7.Protože situace v ulici Jankovcova a Dělnická tomu nenasvědčuje.Každý si tu parkuje jak potřebuje a jak se mu líbí.Na přechodech pro chodce, na chodniku atd.Samozřejmě bez "Parkovacich karet".A nikdo s tím nic nedělá.Takže mi připadá, že karty zde již nejsou potřeba.
A druhý můj dotaz by byl,zda ulice Dělnická ve směru Libeňský most (za křižovatkou u Lighthousu) stále patří do parkovací zony Praha 7, protože zde parkují auta bez parkovacích karet, a ačkoli se dle mého dopouštějí dopravního přestupku - parkování v křižovatce a opět s tím nikdo nic nedělá, rád bych této příležitosti využil a příští rok zde také parkoval bez parovací karty.Děkuji za odpověď M.H.

Odpověď: (Vitásková Miloslava 1.4.2008 14:04)

Dobrý den, ulice Libeňský most do parkovací zóny nepatří, ani Libeňský most, ale je zde zakázáno parkování ze zákona, takže sem jezdí republiková policie a provádí úkony. Takže nedoporučuji Vám tady parkovat.
Hezký den Milena Vitásková

Otázka: křižovatka Letenské náměstí (Ryba 1.4.2008 14:01)

Dobrý den,
jsem nucena chodit velmi často přes přechod na Letenském náměstí, kde semafor pro chodce blikne a červená naskočí ještě dříve, než člověk dosáhne poloviny přehodu. Téměř pokaždé, když jdu směrem k ulici nad štolou mi nějaké auto zahýbající od tunelu do Veletržní div nepřejede nohy a také se téměř pokaždé mohu těšit na to, že mi řidič velmi nevybíravými slovy za podpory mohutného troubení naznačuje, že přecházím na červenou. Jsem si vědoma, že tato křižovatka nebude asi nikdy ideálně vyřešena, ale myslíte, že by bylo možné dát pro řidiče přijížděcí z ulice Nad štolou semafor s blikajícím oranžovým chodcem upozorňující na to, že chodci mají za rohem zelenou? Předem děkuji za odpověď. A.R.

Odpověď: Re: křižovatka Letenské náměstí (Vitásková Miloslava 1.4.2008 14:02)

Dobrý den,
máte pravdu, že tato křižovatka, zejména u ul. Šmeralova, není vhodně uzpůsobená pro chodce, přestože se všichni snažili při několika jednáních, aby došlo alespoň částečně k nápravě. Jedním z úspěchů bylo, že u drogerie Nad štolou při výjezdu z ulice Nad štolou, je blikající oranžový chodec již instalován.
Hezký den Milena Vitásková

Otázka: půlroční karta (chodec 1.4.2008 14:00)

Jako obyvatel Prahy 7 si mohu koupit i jen půlroční parkovací kartu; je "půlrok" na této kartě nějak pevně daný, (např. 1.pololetí a 2. pololetí), nebo lze kartu koupit např. na květen až říjen (včetně) ? Děkuji, že vycházíte lidem vstříc...

Odpověď: Re: půlroční karta (Vitásková Miloslava 1.4.2008 14:00)

Dobrý den,
jste-li resident s vlastním autem, pak si můžete koupit kartu na rok. Jen v případě, že máte auto zaměstnavatele, pak po splnění podmínek je vydána karta jen na půl roku. Můžete si ji koupit kdykoliv, protože je na skutečných půl roku nebo rok, tedy například od 15.4.2008 do 15.10.2008 nebo do 15.4.2009.
Hezký den Milena Vitásková

Otázka: Vltavská ( 1.4.2008 13:04)

Předevčírem cca v 18:30 klečel spíše ležel vedle dveří Metra žebrající a patrně společensky unavený bezdomovec. Nedávno na podzim zde v tomto pověstném místě naší MČ P7  tzv. ,,fungovala" mobilní služba naší milé Městské policie, kterou prý naše nejmilejší radnice nemůže úkolovat. Dělá něco tato blahodárná instituce MP v současné době v této lokalitě? Otázka byla položena, takže doufám, že cenzor otazník vidí a příspěvek nevstrčí do Odpadkového koše. Nepamatuji se, že bych tam viděl orgána MP v nedávné době. Ono to mobilní stanoviště bylo také zajímavé. Auto tam stálo a jeho osádka byla kdesi fuč nebo uvnitř si dávala dvacet. Jednodušší je kasírovat řidiče aut poblíž Metrav ul. Plynární před sjezdem k elektrárně.

Odpověď: Vltavská (Pohl Radek 1.4.2008 14:28)

Vážený pane JČ, již dříve jsem psal, že umístění mobilního stanoviště MP bylo pouze dočasné řešení, a protože je využíváno na celém území hl.m. Prahy, nemůže být pouze na Vltavské. Městská policie může být radnicí úkolována (samozřejmě do určité míry), samospráva nemůže úkolovat Policii ČR. V současné době se na Vltavské dokončuje stálá služebna MP v prostorech bývalé herny v tělese Hlávkova mostu. Hlídky Městské policie samozřejmě okolí stanice Vltavská procházejí a pokud zjistí spáchání přestupku na místě ho řeší v souladu s platnými právními předpisy. Z povahy Vašeho dotazu předpokládám, že v době spáchání přestupku uvedeným spoluobčanem žádná hlídka MP v dosahu nebyla a Vy jste jí tedy případ nahlásil. Pokud chcete, mohu vznést dotaz na MP proč na Vaše volání nereagovala. S pozdravem, Radek Pohl, ved. odd. krizového řízení

Otázka: jeste jednou..... (Rob 1.4.2008 12:48)
Dekuji za predchozi odpoved..1.otazka:jeste by me tedy zajimalo a chtel bych vas poprosit o upreseni parkovani....To znamena ze podle vasi mapky s vyznacenyma zonama v ulici napr.,,veletrzni,, (zelena zona) mohu stat o vikendu zdarma a po-pa od 18h-08h zdarma?To same by melo platit v Hermanove ulici?podle te mapky je u veletrzniho palace vyznacen parkovaci automat ale neni zde vyznacena zadna zona,to plati i pro ulici milady Horakove....vsude jsou automaty ale zadna zona..Omlouvam se za zatizeni fora ale kdyz uz v tom je takovej binec tak bych aspon chtel spravne pochopit kde a kdy opravdu muzu zaparkovat na plne zelene a prerusovane zelene zone aniz by mi odtahli auto nebo dali pokutu.....Abych byl konkretnejsi a vy ochotna tak potrebuju dobu kdy muzu stat od 18h-do 8h a vikend.....asi jako kazdy kdo pracuje a vraci se domu a potrebuje zaparkovat....2.otazka:je mozne ze se v budoucnu zmeni tyto pravidla modre zony na trosku lidskou verzi?predem dekuji za vasi odpoved.

Odpověď: (Vitásková Miloslava 2.4.2008 11:43)
 Dobrý den, pane Robe, pokusím se odpovědět na všechno, doufám, že nic nepřehlédnu. Tam, kde budou automaty jsou dnes svislé značky s oranžovým nebo zeleným pruhem a na těchto místech může parkovat každý od 18 h do 08 h a celý víkend zdarma. Zřejmě dojde k posunutí spuštění funkčnosti parkovacích automatů od 15.4.2008 a i pak je parkování v této uvedené době na automatech zdarma. O změně systému se bude jednat cca půl roku po zprovoznění celé zóny. Na adrese vitaskovam@p7.mepnet.cz budeme shromažďovat žádosti o změny, ty pak budou projednány v komisi dopravy, se správcem zóny a nakonec s Radou MČ P7. Dojde-li ke shodě, bude některým žádostem vyhověno. Pokud budete chtít bližší informace, napište mi na pracovní meil výše uvedený. Bude to rychlejší, protože nejvíc problémů je v nalezení dotazu a umístění odpovědi. Doufám, že zavedením nového systému se situace zlepší. Přeji Vám hezký den a těším se na další projednávání. Milena Vitásková   Copyright © 2012 Městská část Praha 7