Česky   English

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: Jak tohle má vypadat (Červenka 1.4.2008 18:08)
Navíc jste vybrali něco z minula a uložili s datem 1.4.2008 cca 14 hodin a něco, aniž by to bylo rozděleno podle témat, takže psi, ZPS, MŠ, houmelesáci atd., je vše v jedné hromadě na 7 stránkách. Opravdu ,,vysoce" přehledné. To není dotaz, to je ,,poděkování"... Jen tak dál.
Odpověď: (Vokuš Martin 2.4.2008 9:59)

Vážený pane Červenko,

 jednotlivé příspěvky (ty starší vybrané z DF i jakékoli nově vložené) samozřejmě jsou rozděleny do jednotlivých témat. Po vstupu do rubriky „Otázky a odpovědi“ se Vám zobrazí všechny vložené příspěvky, což vychází vstříc těm, kteří zde chtějí číst pravidelně všechno, a tím pádem nebudou muset postupně procházet jednotlivé tématické oblasti. Kdykoli si však v okénku nadepsaném Téma můžete jednotlivou sekci zvolit a pročítat si pouze příspěvky, které se týkají daného tématu.

 S pozdravem

 Martin Vokuš

tiskový mluvčí MČ Praha 7

 

Otázka: neoprávněné obohacení (osvold 1.4.2008 18:01)
Dotaz na pana starostu

Vážený pane starosto, v srpnu loňského roku jsem byl, jako ostatně celá dlouhá řada občanů, podveden falešným slibem MČ Prahy 7 o tom, že ZPS bude spuštěna k 1.10.2007 a jako svědomitý občan jsem si okamžitě zakoupil parkovací kartu, abych neřešil vše na poslední chvíli a nemusel čekat nesmyslnou frontu. Že ke spuštění ZPS došlo až k 1.3.2008 je sice asi ne zcela vina MČ Praha 7, nicméně nepravdivý slib byl Úřadem zcela bez pochyby učiněn.
Někdo, a to buď MČ Praha 7 a nebo MHMP tedy neoprávněně nakládal s mými penězi a vzniklo tak bez pochyb neoprávněné obohacení. Jak jistě velice dobře víte, zákon ukládá takové obohacení a to včetně příslušenství neodkladně vydat tomu, na jehož úkor obohacení vzniklo. Výše tohoto obohacení je úrokem za 5 měsíců, a to ze všech částek, které úřad vybral až do doby, kdy zveřejnil, že původní prohlášení o spuštění ZPS bylo lživé.
1) Jakým způsobem a kdy splní MČ Prahy 7 svou zákonem dannou povinnost a vydá neoprávněné obohacení?
2) Pokud se domníváte, že MČ Praha 7 se neobohatila, předpokládám, že uznáte, že k obohacení došlo na úrovni MHMP, a minimálně cítíte osobní zodpovědnost za tento protiprávní stav, protože to byl úřad pod Vaším vedením, kdo zveřejnil falešný slib.
Jakým způsobem se tedy zastanete Vaších občanů a voličů a jaké kroky Vy osobně provedet proto, aby došlo k naplnění zákonem dané povinnosti o vydání neoprávněného obohacení?
Děkuji předem za odpověď.
Odpověď: (Milena Vitásková 3.4.2008 8:17)

Dobrý den, pane Osvolde,

na Váš dotaz jsem odpovídala ve svém bloku diskusního fóra. Jsem Radou MČ P7 pověřena odpověďmi na dotazy týkající se zóny placeného stání. Uvedla jsem, že se Městská část Praha 7 neobohatila, neboť finanční prostředky ihned  předávala na hl.m. Prahu. Při jednání na městě zástupce hl.m. Prahy stanovil, že při vzniklém předprodeji karet bude náhradou bonus 1 měsíc navíc na platnost karty. Pokud nejste spokojen s odpovědí, prosím obraťte se přímo na odbor dopravy MHMP nebo hl.m. Prahu.

Hezký den Milena Vitásková

Otázka: MŠ Na Maninách 48/U Průhonu 17 (Ćervenka 1.4.2008 17:47)

Dle 2stránkového souhrnu dění kolem nešťastné MŠ k 7.3.2008 měla uplynout lhůta pro vyjádření k návrhu smlouvy ve věci zřízení věc. břemene a po ní se měl stanovit další postup. Je 1.4.2008.  Co bude se dít?

Odpověď by měla být veřejná a tedy nejen pro mne.

Odpověď: (Filip Kuchař 2.4.2008 11:44)

Vážený pane Červenko,
na základě vyjádření podílových spoluvlastníků pozemku parc.č. 695/1, k.ú. Holešovice, obec Praha, kteří odmítli návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu přechodu a přejezdu přes pozemek parc. č. 695/1, k.ú. Holešovice, obec Praha, byl usnesením Rady MČ Praha 7 č.0402/08-R ze dne 01.04.2008 udělen souhlas s podáním žádosti o zahájení řízení o nabytí práva odpovídající věcnému břemeni pro MČ Praha 7 přes pozemek parc.č. 695/1, k.ú. Holešovice, obec Praha.
S pozdravem Filip Kuchař

Otázka: Smluvní ujednání o ZPS (osvold 1.4.2008 17:47)
Zasílám opakovaný dotaz, na který mgr.Hrubý, případně jeho nástupce na MČ Praha 7 nebyl schopen déle jak měsíc až do ostudného zrušení diskuzního fóra odpovědět.

Pane magistře, ve zrušeném diskuzním fóru jste uvedl, že vztah mezi občanem a městem je vztahem smluvním. Několikrát jsem Vás žádal, abyste uvedl odkaz nebo text tohot smluvního ujednání, především pak tu část, kde jsou explicitně stanoveny práva a povinnosti obou smluvních stran. Jedinou Vaší reakcí bylo, že jste uvedl, že smluvní podmínky jsou obsaženy v metodice. Nevím, jestli jste metodiku četl, ale mě v níc zcela jednoznačně chybí náležitosti, které zákon u smluvních ujednání ukládá.
Prosím, zveřejněte odkaz nebo text smluvního ujednání mezi MČ a občany v souvislosti se ZPS.
Odpověď: (Vitásková Miloslava 2.4.2008 8:57)
Dobrý den, pane Osvolde, dotaz byl předán.
Hezký den Milena Vitásková
Odpověď: (Vitásková Miloslava 2.4.2008 15:58)

 

Pane osvolde,

 

na základě Vašeho dotazu, který mi dnes paní Vitásková přeposlala, si Vám dovoluji sdělit, že  smluvní vztah je jedním, nikoli však jediným, ze způsobů, kterým vznikají závazky, které mohou vzniknout i na základě jiných právních skutečností. Možnost koupit si parkovací kartu je svobodnou volbou každého občana, který splňuje předpoklady pro vydání karty, které jsou uvedené v Metodice. Účelem každé smlouvy je založit mezi stranami obligační vztah. Z toho logicky vyplývá, že právu jedné strany odpovídá povinnost druhé strany a naopak. V našem případě právu na vydání parkovací karty odpovídá povinnost vydat kartu při splnění uvedených podmínek a právu na zaplacení ceny parkovací karty odpovídá povinnost zaplatit cenu za parkovací kartu. Parkovací karta opravňuje k stání silničního vozidla fyzické nebo právnické osoby ve vymezené oblasti hlavního města Prahy.

Mgr. Hrubý

 

Otázka: Situace ve vnitroblocích (osvold 1.4.2008 17:41)
Vážená paní Špiclová, opakovaně Vám posílám dotaz, na který jste déle jak měsíc nebyla do ostudného zrušení diskuzního fóra schopná odpovědět.

Podle toho, oc jste uvedla na zrušeném DF se ve vnitroblocích nesmí ze zákona parkovat. Přesto jste dále uvedla, že Rada MČ parkování ve dvoře (konkrétně bankovního osmidomí) některým lidem povolila.

1) Je tedy dvůr skutečně místem, na kterém je zakázáno parkování?
2) Pokud je odpověď na první otázku ano, na základě jaké vyjímky ze zákona bylo toto provedeno?
3) Pokud nejste schopna uvést, na základě jaké vyjímky se tak stalo a parkuje se tam tedy protizákonně, jaké konkrétní kroky a v jakém termínu provedete, aby došlo k nápravě situace a to tak aby bylo vše v souladu s právním řádem ČR?
4) Protože dochází ke zneužívání chipů k závoře ze strany majitelů garáží a MČ je majitelem dvora, jak jste upravili smlouvy o pronájmu garáží, aby k tomu nedocházelo, nebo co konkrétně a kdy hodláte učinit, aby se tak nedělo.
Odpověď: (Špiclová Jaroslava 2.4.2008 14:09)

Vážený pane Osvolde,

na všechny vaše dotazy jsem odpověděla a to několikrát podle svého nejlepšího svědomí. Pokud se týká toho, že byly povoleny výjimky pro invalidy, byly na základě práva vlastníka pozemku, tedy MČP7. A opakuji, nabídla jsem Vám osobní návštěvu, kterou jste striktně odmítl.

Jaroslava Špiclová

Otázka: (Denisa Kutlíková 1.4.2008 17:14)
Dobrý den,
zajímalo by mě,co se plánuje za výstavby v Holešovicích? Zajímá mě hl.výšové domy a velké výstavby množství domů např. Bubny.
Musím říci,že jsem něco málo slyšela a jsem zhrozena,co se tady má dít.
Zajímalo by mě také,jak chce městořešit dopravu,když plánuje takové množství lidí s auty sem nacpat??Už teď je to velký problém i s prašností.
Děkuji předem za kvalitní odpovědi.

Kutlíková


PS. Čekám na tu kvalitní odpověď od pátku.
Odpověď: (Stránský Stanislav 14.4.2008 13:30)

Vážená paní Kutlíková,

 

co se týče výškových objektů v Holešovicích mimo rozvojové území Holešovice Bubny – Zátory, neobdržel náš odbor v tomto smyslu žádné podání - nemáme k nim tedy žádné oficiální informace (samozřejmě vyjma obytného objektu v transformovaném holešovickém pivovaru). Co se týče rozvojového území Holešovice Bubny – Zátory, byla na toto území vypracována nová urbanistická studie, jejíž pořízení bylo pozastaveno pořizovatelem tj. Odborem územního plánu MHMP a ani našemu odboru nebyla doposud zaslána. Nutno zde poznamenat, že tato studie nebyla ze zákona pořízena, má tedy pouze doporučující charakter. Pokud Vaše otázka směřovala k výstavbě na holešovickém meandru, tj. v území na východ od ul. Argentinské, je zde více investičních záměrů, jež se postupně realizují, a proto Vám doporučuji návštěvu našeho odboru v úřední dny či jindy po předchozím dojednání. Otázky dopravy na našem území byly rozpracovány ve studii Dopravní analýza Holešovice a v projednaném konceptu regulačního plánu (mimo jiné i ve zmíněné US Holešovice Bubny – Zátory) – na první dvě se můžete přijít podívat.

 

Ing. arch. Stanislav Stránský, vedoucí Odboru rozvoje

 

Otázka: péče o domy, které zůstávají v majetku MČ Praha 7 (Marie Holá 1.4.2008 14:46)

Usnesením rady a Zastupitelstva Prahy 7 z 6. 11. 2007 byl dům Vinařská 1/458 zařazen mezi domy, které zůstávají v majetku Prahy 7. Zajímalo by mě, kdy peníze získané na nájemném začnete do domu investovat? - např. oprava havarijního stavu stoupaček, oprava a natření oken, po minimálně 20 letech vymalování domu, nový výtah odpovídající současným bezpečnostním normám atd. Již se stalo, že v jsem v patře otevřela dveře od výtahu a kabina tam nebyla!!!

Odpověď: (Špiclová Jaroslava 2.4.2008 8:11)

Vážená paní Holá,

Technický stav domu je samozřejmě znám a právě proto Městská část jako první krok učinila odkoupení id 2/10 nemovitosti Vinařská 1, aby bylo sloučeno vlastnictví pod jednoho vlastníka a nemuselo tak docházet ke vzájemným sporům mezi spoluvlastníky při plánování a provádění oprav. Druhý krok učinila městská část tím, že finanční prostředky získaného z odprodeje podílu nemovitosti Milady Horákové 68 budou vázány právě na provedení oprav ve Vašem domě. V tomto smyslu předloží RMČP7 Zastupitelstvu MČP7 na zasedání v dubnu 2008 ke schválení materiál.

 

S úctou Jaroslava Špiclová

Otázka: Stadion (spartaman 1.4.2008 14:45)

Dobrý den, chci se zeptat. Komu náleží rozhodovací právo v otázce připravované stavby národního stadionu na Letné? Rozhoduje to magistrát, stát nebo kdo? Má v tomto řízení nějaké právo na názor i MČ P7? A jak se naše MČ k věci staví? Podporuje tento projekt nebo je proti? Předem díky za odpovědi.

Odpověď: (Stránský Stanislav 14.4.2008 13:32)

K Vašemu dotazu uvádím následující. Problematika Národního fotbalového stadionu byla dvakrát projednána  v oblasti samosprávy v Radě MČ P-7 – viz usnesení č. 0750/07-R z jednání č. 31, ze dne 05.06.2007 a usnesení č. 1224/07-R z jednání č. 50, ze dne 16.10.2007. V oblasti státní správy (územní rozhodnutí o umístění stavby) nebylo podáno doposud žádné podání. MČ P-7 se vyjadřuje jak je výše patrné v oblasti samosprávy a jako účastník územního řízení na úrovni územního rozhodování, kde může také podávat námitky či připomínky k plánované stavbě. Pokud někdo podá odvolání v rámci uvedeného územního řízení, v odvolacím řízení rozhoduje Odbor stavební  Magistrátu hl.m. Prahy.

 

Ing. arch. Stanislav Stránský, vedoucí Odboru rozvoje

Otázka: Parkovací karty pro více MČ (MS 1.4.2008 14:42)

Dobrý den,


prosím o informaci jak je možné, že jedno auto ma nalepeno více rezidentních parkovacích karet a to konkrétně 3. Nenapadlo mě žádné logické vysvětlení.


Jedná se o Fiat Multipla 5A8 9708.


Děkuji za vysvětlení.


Zdraví Miroslav Skr.

Odpověď: (Vitásková Miloslava 2.4.2008 10:59)

Dobrý den,

vozidlo neprochází evidencí P7,P3 ani P2 dle zjištění vedoucí ing. Jeřábkové. Předali jsme Váš dotaz na městskou policii. Jen přibližte kde to auto stojí.

Hezký den Milena Vitásková

Otázka: půlroční karta (chodec 1.4.2008 14:42)

Jako obyvatel Prahy 7 si mohu koupit i jen půlroční parkovací kartu; je "půlrok" na této kartě nějak pevně daný, (např. 1.pololetí a 2. pololetí), nebo lze kartu koupit např. na květen až říjen (včetně) ? Děkuji, že vycházíte lidem vstříc...

Odpověď: (Vitásková Miloslava 2.4.2008 11:10)

Dobrý den, půl roku si zvolíte dle svého uvážení, tak, jak potřebujete.

Hezký den Milena Vitásková

Otázka: Park - vnitroblok ul. U Průhonu, Na Maninách, Přístavní a V Háji (micha 1.4.2008 14:40)

Zapoměla jsem se ještě zeptat na tento vnitroblok - jak to vypadá s realizací - je možné někde vidět též plány tohoto parku? Dozvěděla jsem se že zde má být veřejný gril, dílna pro bezdomovce a ně co málo pro děti? Takhle si to asi nikdo z lidí bydlících v okolí nepředstavoval.
Je to s těmito plány pravda? Ještě jednou děkuji za odpověď   Micha

Odpověď: Park - vnitroblok ul. U Průhonu, Na Maninách, Přístavní a V Háji (Horská Hana 1.4.2008 14:40)

Dobrý den, nová podoba vnitrobloku "U Průhonu" byla veřejně projednávána s občany na třech pracovních jednáních. Na základě požadavků občanů architekt zhotovil studii, která byla dopracována na projekt pro stavební řízení. Pracovní kout i posezení s grilem byly zapracovány na základě požadavků občanů. Přeji hezký den H.Horská ved. OŽP

Otázka: Dotaz na paní Špiclovou, ved. majetku (Hora 1.4.2008 14:38)

Vážená paní Špiclová, díky paní Vejsadové byli i nájemníci našeho domu M.Horákové 9 seznámeni s podivuhodnou story kolem věcného břemene.

Chtěl bych se zeptat, proč se v té věci od loňského února, kdy bylo do katastru nemovitostí zapsáno rozdělení parcel, až do října/listopadu 2007 neudělal jediný úkon? Proč ten půlroční odklad?

Za odpověď předem děkuji, Hora

Odpověď: Dotaz na paní Špiclovou, ved. majetku (Špiclová Jaroslava 1.4.2008 14:38)

Vážený pane Horo,

Omlouvám se, že odpovídám až dnes, byla jsem v pracovní neschopnosti.

Musím konstatovat, že odpověď na daný problém jste obdržel od mých kolegyň při Vaší osobní návštěvě. Takže ještě jednou upřesňuji:

Není pravdou, že nebyl učiněn ze strany MČP7 žádný krok vedoucí k řešení věcných břemen. Případ domu Milady Horákové je řešen společně s dalšími dvaceti domy, u kterých jsou postaveny i dvorní stavby. V případě tohoto domu jde o specifickou stavbu, která byla postavena na náklady nájemce, nikoliv Městské části. O tomto a krocích, které musí být v těchto případech splněny jste byli seznámeni již při společné schůzce u zástupce starosty, kde jste byl společně s dalšími nájemci. Pozemek, na kterém je postavena dvorní stavba resp. přístavba byl oddělen geometrickým plánem a aby k němu mohlo být zřízeno věcné břemeno práva přístupu musí být ve vlastnictví jiného vlastníka, ne MČP7. Majetková komise doporučila prodej současnému nájemci nebytového prostoru, tento postup však nebyl RMČP7 schválen. Následně tedy RMČP7 schválila převod na společnost Sedmou ubytovací s.r.o. a tento záměr převodu musel být schválen i Zastupitelstvem a zároveň zveřejněn na úřední desce. Záměr byl schválen na zasedání Zastupitelstva v prosinci roku 2007 společně s několika dalšími převody dvorních staveb. Společnost Sedmá ubytovací s.r.o. musela požádat soud o určení znalce na vypracování cenového posudku. Tak se také stalo a po určení znalce, byly posudky vypracovány (tyto vyžaduje i MHMP) a společně s dalšími potřebnými doklady (a nebylo jich málo) byl spis předán v lednu 2008 k odsouhlasení na OSM MHMP. I zde musí materiál před předložením k projednání v RHMP projít „kolečkem“ přes příslušné odbory. Z uvedeného vyplývá, že kroků bylo naopak provedeno několik.

Pro upřesnění dalšího postupu uvádím : po schválení převodu od MHMP půjde vlastní převod opětovně k projednání do ZMČP7, následně bude zasedat valná hromada společnosti Sedmá ubytovací s.r.o., která odsouhlasí navýšení základního jmění a notářský zápis bude předán ke změně zápisu do Obchodního rejstříku. Spolu se smlouvou o převodu majetku na společnost Sedmá ubytovací by mělo být zvláštním ustanovením řešeno i zřízení věcného břemene.

Jakékoliv Vaše další dotazy jsme vždy připraveni zodpovědět.

S úctou J.Špiclová


Otázka: Poplatek za psa (Bobr 1.4.2008 14:38)

Dobrý den,měl bych dotaz ohledně poplatku za psa.Platíme 750kč za půl roku(to je 1500kč za rok).platíme to poprvé,protože se jedná o ročního psa.pejsek jsme nechaly očipovat,máme nárok na nějakou úlevu-slevu z poplatku?Děkujeme J+M

Odpověď: Poplatek za psa (Horská Hana 1.4.2008 14:38)

Dobrý den, dle sdělení finančního odboru se úleva od poplatku ve výši 350,- Kč se poskytne tomu poplatníkovi (držitel psa), který nechá označit psa mikročipem a do měsíce od označení přihlásí do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hl. města Prahy. Na úlevu od poplatku má poplatník (držitel psa) nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě podmínky splnil. Přeji hezký den, H.Horská ved. OŽP

Otázka: Dělnická 44 (Doubravová 1.4.2008 14:37)
 opakuji můj  dotaz z 9.2007. / odpověď jsem nedostala/ Kdy se uskuteční privatzace bytů v Dělnické 44? Jednání probíhá již 9 let.


    Děkuji Doubravová

Odpověď: Dělnická 44 (Marcela Justová 1.4.2008 14:37)

Vážená paní Doubravová,
na základě Vašeho dotazu ohledně privatizace bytových jednotek v domě č.p. 1437, na adrese Dělnická  č.o. 44 Vám sděluji následující  skutečnosti :

V minulé době při předání majetku státu do majetku obcí nebyly státem dvorní stavby zapsány v KN a nebyly ani uvedeny v Dohodách o převodu majetku podle zák. č. 172/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. MČ Praha 7 tedy toto pochybení u všech dvorních staveb postupně napravila, bohužel i proces zápisů byl velmi zdlouhavý.

Privatizace domu č.p. 1437, na adrese Dělnická č.o. 44 úzce souvisí s dvorní stavbou na pozemku parc.č. 1016/2  a stavbou na ní stojící č.p. 945, na adrese Dělnická č.o. 44a, vše k.ú. Holešovice.

Dvorní stavby včetně  pozemků jsou všeobecně řešeny převodem na jiného vlastníka a to z toho důvodu, že pokud by MČ Praha 7 zůstala vlastníkem i staveb a pozemků ve vnitroblocích a zároveň vlastníkem nepřevedených jednotek v obytném domě, byla by v pozici oprávněného i povinného z věcného břemene a tento vztah nelze zapsat do katastru nemovitostí. Po projednání s auditory a posouzení případného postupu byl právním odborem navržen způsob převodu a postup, který musí být zachován a který vychází ze zákona o hl.m. Praze a Statutu.

Rada MČ Praha 7 ještě před vyřešením všech kroků nutných pro zápis vlastnických práv svým usnesením č. 0253/06-R tak na doporučení majetkové komise vyslovila souhlas s převodem nemovitostí ve vnitrobloku obytného domu č.p. 945 na společnost Sedmá ubytovací s.r.o., která je samostatnou právnickou osobou, a to zvýšením základního kapitálu společnosti.

K jednotlivým krokům :

  • záměr převodu nemovitostí schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 7 na svém jednání č. 7 dne 03.12.2007 .
  • v souladu s výkladem odboru právního byl schválený záměr o převodu předán k projednání Magistrátu hl.m.Prahy, odboru správy majetku, který své stanovisko písemně sdělí zpět MČ Praha 7.
  • Usnesením Městského soudu v Praze byl jmenován znalec v oboru ekonomiky, cen a odhadů nemovitostí, který provedl ocenění předmětné nemovitosti pro účely navýšení základního kapitálu společnosti Sedmá ubytovací s.r.o.
  • v případě, že po vydání souhlasu MHMP a ke zveřejněnému záměru nebudou podány připomínky, bude po ocenění nemovitosti vypracován materiál na jednání Zastupitelstva na vydání souhlasu s převodem vnitrobloků v ceně dle znaleckých posudků na Sedmou ubytovací s.r.o. formou navýšení základního kapitálu této společnosti. Následně se sejde Rada jako valná hromada Sedmé ubytovací s.r.o. jako jediný společník a svým usnesením ve formě notářského zápisu rozhodne o navýšení základního kapitálu Sedmé ubytovací. Poté budou zřízena věcná břemena průchodu a průjezdu k vnitroblokům a vložen návrh zápisu těchto věcných břemen do katastru nemovitostí.
  • po zápisu práv v katastru nemovitostí budou předány veškeré potřebné doklady zpracovateli prohlášení vlastníka budovy. Jednotlivé bytové jednotky tak již budou zatíženy výše uvedeným zřízeným věcným břemenem.

Kroky následující po vyřešení výše uvedených bodů :

  • zpracování Prohlášení vlastníka
  • schválení Prohlášení vlastníka Radou MČ Praha 7
  • objednání vypracování znaleckých posudků na jednotlivé bytové jednotky
  • vypracování nabídek včetně závazných vyjádření a návrhů smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek
  • odeslání nabídek
Otázka: Úprava kolem kostela sv. Antonína (Pepa5 1.4.2008 14:37)

Dobrý den, dotazy: 1) Kdy bude prováděna úprava parčíku kolem kostela? 2) Existuje nějaký plánek úprav? 3) Kdo bude práce provádět? Děkuji za odpovědi. Pepa

Odpověď: Úprava kolem kostela sv. Antonína (Horská Hana 1.4.2008 14:37)

Dobrý den, patrně myslíte parčík u kostela sv. Antonína – úprava proběhne napodzim letošního roku. Projekt sadových úprav byl zpracován již v roce 2006, nyní bude doplněn – bude provedeno i předláždění přilehlých chodníků a zbudováno oplocení. Po doplnění bude stavba ohlášena zdejšímu stavebnímu úřadu. Dodavatel prací není zatím znám, výsadbu zeleně však zajistí spol. Holešovický trojúhelník a.s. v rámci předepsaných náhradních výsadeb. S pozdravem Zdeněk Beneš, OŽP P7
Copyright © 2012 Městská část Praha 7