Česky   English

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: Holešovice - nová čtvrť pro papaláše? (Obyvatel 29.1.2018 10:38)
Dobrý den,

záměrně pejorativní titulek k této zprávě: Vládní čtvrť v Holešovicích kreslí pražští plánovači. Stěhování úředníků má šetřit náklady

https://byznys.lidovky.cz/vladni-ctvrt-v-holesovicich-kresli-prazsti-planovaci-cilem-je-pry-snizeni-nakladu-na-kancelare-ii3-/statni-pokladna.aspx?c=A180126_213834_statni-pokladna_ele

Opravdu je nutné, aby něco takového bylo prakticky v centru, když většina papalášů stejně nebude nikdy využívat městskou hromadnou dopravu, kterou mají ještě zdarma. Což se již mnohokrát potvrdilo například na Malostranském náměstí. Vozit zadky autem si mohou i z nějakého zapadákova na periferii města. Zde by to opět přineslo jen další zbytečné komplikace a umrtvení života ve městě, což už dostatečně podporují všechny ty ohyzdné kancelářské komplexy.

Povinná otázka: Proč se o těchto věcech dozvídáme až z tisku a není na novém webu zřízena rubrika "O nás bez nás", kde budou podobné lahůdky zveřejňovány okamžitě?

Děkuji
Vážený pane,
v rámci vznikající územní studie na rozvojové území Bubny – Zátory je navrženo, že v oblasti kolem Nádraží Holešovice, kde je výstavba bytů limitovaná intenzivní automobilovou dopravou a železnicí, mohou vzniknout administrativní prostory. Tyto administrativní budovy lze využít také k řešení deficitů kapacit administrativy, které má stát nebo hlavní město. Nejedná se o stěhování ministerstev z historických budov, ale o zatím hypotetickou možnost stěhování úředníků z technicky a provozně nevyhovujících budov, které si stát nebo město pronajímá od soukromých osob a společností. Administrativní prostory budou v oblasti okolo nádraží v každém případě, řada pozemků je zde ve vlastnictví magistrátu, jím vlastněných firem nebo firem vlastněných státem (Dopravní podnik HMP, SŽDC, České dráhy, Hlavní město Praha) a dopravní spojení, především MHD, je velmi dobré. Zatím se jedná o záměr, jehož relevantnost bude v rámci územní studie prověřena.
Lenka Burgerová
Otázka: (občan. 28.1.2018 16:06)
Zajímá mě kolik pan starosta stráví pracovní doby pro městskou část, pro výbory, magistrát, poslaneckou sněmovnu a pro své nové hnutí? Když vidím kolik funkcí zastává není možné, aby je vykonával kvalitně. Je někde evidence kolik hodin se věnuje své části když za to dostává plat? A nechci slyšet, že má okolo sebe na to lidi, ty lidi platíme mi a kdyby dělal jednu práci nemuseli by být potřeba.
Otázka: silnice mezi Tovarni x Osadni x Delnicka (Martin Turek 24.1.2018 14:29)
Dobrý den, kdy bude opravena výše uvedená silnice? Chápu, že soukromý subjekt musí mít novou přípojku na já nevím co, ale od Vánoc jsou výkopy pouze zasypané a jsou v nich díry jako prase. Ať je alespoň opraví, když není schopen je uvést do původního stavu. Přijde mi šílené, že soukromý investor takhle defakto omezuje svoje okolí aniž by to bylo nezbytně nutné. To stejné v Dělnické, uzavřou ji, 4 dny se nic neděje a pak se terpve začne prcovat. Nemohli byste jim deadline při povolování trochu zkrátit, aby zbytečně nebyly uzavírky a nic se na nich nedělo?
A to se netýká pouze této stavby, ale i "paláce Stromovka", kde denodenně blokují Strojnickou ulici, případně jiný příklad 5. května, kde neváhají postavit do jednoho pruhu cisternu s betonem a uzavřít defakto 1/3 magistrály. Myslím, že soukromý kapitál by nemusel mít tak volné pole působnosti, aby si defakto dělal co chce na úkor okolí.
Odpověď: (Petra Mikyšková, ODO Praha 7 25.1.2018 9:14)
Dobrý den,
definitivní opravy komunikací po výkopech budou provedeny v jarních měsících. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., jako správce komunikací, požaduje provádění takto rozsáhlých oprav až po ukončení zimního období. Odbor dopravy vyzve dodavatele stavby k zajištění okamžité opravy provizorních povrchů komunikací. Strojnická ulice, stejně tak magistrála, spadá pod rozhodovací pravomoc Odboru dopravních agend MHMP, ÚMČ Praha 7 bohužel na tyto akce nedosáhne.

S pozdravem
Petra Mikyšková
Otázka: Dlažba v ulici Poupětova (občan. 24.1.2018 9:38)


Dobrý den, proč v ulici Poupětova je nově položená žulová dlažba když v Holešovicích je kromě Komunardů všude betonová dlažba. To je nějaká novinka, že v každé ulici bude jiný povrch?
Dobrý den,
povrchy chodníků jsou vybírány správcem komunikace (Technickou správou komunikací hl. m. Prahy) ve spolupráci s městskou částí a případně příslušným orgánem památkové péče. Celé Holešovice byly v době své výstavby (1. polovina 20. Století) vydlážděny a následně v souladu s dobovými trendy 2. poloviny 20. století vyasfaltovány. Po velké povodni, která zasáhla Prahu, i velkou část Holešovic v roce 2002, byly ulice, jejichž povrch byl povodní poničen, předlážděny. Z důvodu velkého rozsahu opravovaných ploch a finanční náročnosti celé akce byla nouzově zvolena dlažba betonová, která je finančně méně náročná.
V současné době, kdy jsou opravovány jednotlivé ulice postupně, se vrací požadavek na vydláždění ulic pražskou (žulovou) mozaikou v souladu s historickým provedením. Pražská mozaika je tak umisťována ve všech nově opravovaných ulicích a je požadována městskou částí i jako povrch chodníků u všech nově budovaných developerských projektů. Tím dochází k postupné přeměně jak asfaltových chodníků, tak i chodníků s betonovou dlažbou na mozaiku žulovou a tím i sjednocení povrchů chodníků na celé Praze 7.
Tento požadavek je taktéž v souladu s Manuálem tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy schválených Radou hl. m. Prahy v roce 2014, který uvádí pražskou (žulovou) mozaiku v historickém a kompaktním městě jako žádoucí.

S pozdravem
Ing. arch. Martina Čermáková
Otázka: Ještě jednou "svéprávný" úředník (Aleš Presler 22.1.2018 20:39)
Já vím, že vypadám jak hnidopich a že na některé mé otázky se špatně odpovídá. Nicméně na webu Prahy 7 jsou v současné době čtyři nabídky na pracovní místa a v každé je kromě požadavku na svéprávnost i tento: "Občan ČR nebo cizí státní občan s trvalých pobytem v ČR, který ovládá český jazyk."
Otázka tedy zní, zda v Praze 7 existuje svéprávný úředník se znalostí českého jazyka, který dokáže odhalit chybu v neustále se opakujícím mustru nabídek a opraví slovo TRVALÝCH na TRVALÝM? Jednomu už jsem to naznačoval, ale k opravě nedošlo...
Odpověď: (Martin Vokuš tiskový mluvčí MČ Praha 7 24.1.2018 13:11)
Vážený pane Preslere,
již jsem zareagoval u Vašeho předchozího dotazu. Odpověď uvádím také zde. Termín svéprávnost nyní používáme u všech výběrových řízení na základě předpokladů pro vznik pracovního poměru úředníka, vyplývajících ze zákona o úřednících územních samosprávných celků. Dříve se používala formulace „způsobilost k právním úkonům“.

Děkuji také za upozornění na překlep, již jsme jej opravili.

Se srdečným pozdravem
Martin Vokuš, tiskový mluvčí MČ Praha 7
Otázka: Dotaz na pana tajemníka: Opravdu musí být úředník svéprávný? (Aleš Presler 18.1.2018 20:42)
Vážený pane tajemníku,
na vašem webu Prahy 7 jsem si všiml poptávkového řízení na technického redaktora, kde je mj. požadavek na svéprávnost. Trochu mě to zarazilo, ale zřejmě máte s nesvéprávnými úředníky zkušenost, takže tuto podmínku chápu. Co však nechápu je, že byť máte v oddělení komunikace přehršel zaměstnanců, nejsou schopni sepsat ani tak jednoduchý text ohledně poptávkového řízení bez stylistických chyb. Nestálo by za to přijmout člověka byť nesprávného, který ovšem zná základy grafiky a češtiny na rozdíl od těch svéprávných, kteří toho nejsou schopni?
Odpověď: (Martin Vokuš tiskový mluvčí MČ Praha 7 24.1.2018 13:10)
Vážený pane Preslere,
děkuji za Váš dotaz. Termín svéprávnost nyní používáme u všech výběrových řízení na základě předpokladů pro vznik pracovního poměru úředníka, vyplývajících ze zákona o úřednících územních samosprávných celků. Dříve se používala formulace „způsobilost k právním úkonům“.

Se srdečným pozdravem
Martin Vokuš, tiskový mluvčí MČ Praha 7
Otázka: Od zítřka bude uzavřen Libeňský most (Aleš Presler 18.1.2018 20:16)
Všechny celostátní weby už několik hodin informují o zítřejším uzavření Libeňského mostu, vysílaly živě i tiskovou konferenci pana Dolínka z magistrátu, jen ten náš už skoro nový web Prahy 7 o této zásadní akci doposud mlčí.
Inu, úředníci mají ve čtvrtek padla v 15 hodin odpoledne, a proto se přemnožení zaměstnanci odborů dopravy, komunikace a IT nebudou v mimopracovní době zabývat takovými prkotinami, jakou je uzavření důležité dopravní komunikace pro Prahu 7. Tudíž se to na těchto stránkách (možná) dozvíte až zítra ráno, až se přetížení úředníci začnou trousit do práce. Zeptám se konkrétně pana starosty, který své úředníky chválí v Parlamentu ČR, zda by jejich početní stav neměl být posílen, aby důležité události byly sděleny včas i mimo pracovní dobu?
Odpověď: (Martin Vokuš tiskový mluvčí MČ Praha 7 19.1.2018 13:25)
Vážený pane Preslere,
doufám, že nebude vadit, když místo pana starosty zareaguji já, ale dotaz se týká práce oddělení komunikace, tedy se jej ujmu. Jak již víte, článek o Libeňském mostu jsme na stránky vložili chvilku po vložení Vašeho příspěvku. Zveřejnili jsme všechny dostupné relevantní informace v co nejkratší možné době poté, co jsem se vrátil z tiskové konference na MHMP, kde jsme se o všem dozvěděli. Operativně ještě během tiskovky jsme zprávu zveřejnili na našem facebooku.
Vždy se snažíme občany informovat o důležitých událostech, a to velmi často i po pracovní době ve večerních hodinách nebo o víkendech. A vzhledem k tomu, že se teď takřka stále něco děje, mohu za sebe i své kolegy říci, že padla v 15 hodin nemáme téměř nikdy.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem
Martin Vokuš, tiskový mluvčí MČ Praha 7
Otázka: Zóna placeného stání - zrušení parkovacích míst - ul. Kamenická (ah 11.1.2018 11:03) - odpověď p. Vokušovi (bohužel se mi nedaří odpovědět přímo na Vaši odpověď) (ah 16.1.2018 15:27)
Dobrý den,

děkuji Vám za Vaši odpověď. Zároveň Vám děkuji za odkaz na článek ohledně parkovacích míst.

Chtěl bych Vás poprosit, zda byste mi mohl ještě odpovědět na otázku týkající se parkovacích míst pro „motocykly“. (viz má předchozí otázka ze dne 11.1.2018)

Otázku, jak bude postupovat přestupkový orgán za situace, že nyní parkují vozidla na bývalé zóně placeného stání, kde je nyní „zákaz zastavení“, která zůstala také nezodpovězena, považujte za bezpředmětnou. Snad bude přestupkový orgán/příslušníci městské police shovívaví, nastane-li situace, že by byly/měly být rozdávány pokuty, apod.

Ve věci zrušení míst, která byla umístěna na bývalé travnaté ploše/trávníku v ulici Kamenická, bych Vám chtěl sdělit, že nevyhovující parkovací místa, která způsobovala, že vozidla zasahovala i na chodník, byla ve zmíněné lokalitě až za svítidlem pouličního osvětlení ve směru od ulice „U Akademie“ směrem k ulici „Gerstnerova“, a to, že vozidla zasahovala na chodník, bylo způsobeno tím, že řidiči si neuvědomili/neporozuměli/nerespektovali značku, která tam byla umístěna, tj. že mají parkovat podél chodníku a nikoli kolmo k němu. Parkovací místa, která byla od křižovatky „Kamenická/U Akademie“ k svítidlu pouličního osvětlení, dle mého názoru nezpůsobovala, že by vozidla, která zde parkovala, zasahovala až na chodník/blokovala chodník (tj. jeden z Vámi zmíněných důvodů, proč byla parkovací místa zrušena).
Při této příležitosti bych se chtěl zeptat, zda výsadbou zeleně se zamýšlí vysazení stromů a osetí travním porostem, nebo jen osetí travním porostem, aj. S ohledem na moji otázku ohledně parkovacích míst pro motocykly, bych se chtěl zeptat, zda tato výsadba zeleně zasáhne i tato parkovací místa anebo zůstanou tato parkovací místa ve stavu, ve kterém jsou nyní (tj. nezpevněný povrch). Dále by mne zajímalo, zda se nezamýšlí, že parkovací místa, které jsou na nezpevněném povrchu v ulici „U Akademie“ sousedící s budovou „Akademie výtvraných umění“ mezi křižovatkami „Malířská/Sochařská“, „Sochařská/Ovenecká“, budou v budoucnu také zrušena jako nevyhovující? (nevím, je možné, že i zde dříve byla travnatá plocha/trávník a vozidla zde zasahují na chodník/blokují chodník /a je to občas, nebo je to často?/)

Hodnotit, zda se v dané lokalitě zvýšil, nebo snížil, nebo zůstal stejný počet parkovacích míst (bez rozlišení „pro rezidenty“, „pro návštěvníky“, „smíšené zóny“) raději přenechám osobám povolanějším, než-li jsem já (všiml-li jsem si správně, ze zóny „oranžové“, která byla v ulici „U Akademie“ mezi křižovatkami „Sochařská/Ovenecká“, se stala zóna „smíšená“ a jak jste zmínil, byla přidána parkovací místa na konci jednosměrné ulice „Gerstnerova“, kde tato ulice „zatáčí/přechází“ do ulice „Umělecká“).

Přeji si, aby se nám, obyvatelům Prahy 7 a i návštěvníkům Prahy 7, po těchto změnách dobře parkovalo v naší čtvrti. To ale ukáže až budoucnost.

Děkuji Vám velmi za Vaši odpověď a jsem s pozdravem
ah

P.S.: V jaké fázi je, prosím, otevření parkovacích prostor pod Letenskou plání? Dočká se Praha někdy otevření těchto prostor?
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 24.1.2018 13:13)

Dobrý den,

původně „zelený“ pruh od platanu směrem ke Královské oboře (v ulici Kamenická) bude opět využit pro zeleň, ale  konkrétní podoba je v řešení. Případné vysazení stromu spadá do kompetence odboru životního prostředí.

Parkovací místa, která jsou na nezpevněném povrchu v ulici "U Akademie" rušit neplánujeme.

Parkování pod Letenskou plání bylo otevřeno v září 2017 a místa pro rezidenty jsou v tuto chvíli již obsazena. Informovali jsme o tom občany jak na webových stránkách tak i dalšími komunikačními kanály. Jeden z článků naleznete ZDE. Link na článek http://www.praha7.cz/22803_Garaze-na-Letne-se-oteviraji-Praha-7-zde-ma-vyhrazene-patro-pro-rezidenty

Ing Jan Kovařík

Otázka: (Martin Turek 15.1.2018 18:20)
Dobrý den, reaguji na odpověď pana Kovaříka: Zóna placeného stání je celoměstský systém, který je zřízen magistrátem a provozován Technickou správou komunikací (TSK). Firma Eltodo je subdodavatelem TSK. Městská policie bude mít možnost dohledu i nadále.
ZPS na Praze 7 zavedl MHMP? já myslel, že vznikly z aktivity P7.
P7 nemůže provozovat svůj systém ZPS?
P7 nemůže mít své úředníky (potažmo zaměstnanci MHMP), kteří by měli online přístup do databáze a rozdávali by pokuty? já myslím, že může. o této možnosti se někdo zmiňoval v minulých příspěvcích, cca 2 roky dozadu.
Jak bude MP kontrolovat oprávněná stání v ZPS (prosím technický popis operace - přes vysílačku, telefonem, SMS, notebook...) a jakou rychlostí dokáže prolustrovat třeba 10 aut stojícich za sebou?

Nicméně se původní bohulibý záměr (omezit parkování lonťáků v centru) zvrhl v ojebávání všech (ztráta rezidenčního parkování zavedením fialových zón) a začíná ztrácet defakto smysl. Jediným příkladem Vám budiž např. našich 5 firemních aut, kdy ani jedno (resp. firma) nedostalo pokutu za loňský rok v ZPS, kde kontroluje Eltodo :-/
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 17.1.2018 13:07)

Vážený pane,

nově zaváděnou podobu Zóny placeného stání (ZPS) koordinuje Magistrát hl. m. Prahy, správcem systému je Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK).

Městská část vlastní systém  provozovat nemůže. S přechodem na nový systém zón však budou přestupky proti pravidlům ZPS řešeny místně příslušnými úřady. V našem případě tedy Úřadem městské části Praha 7.  

S otázkou na postupy práce, stejně jako na počty správních deliktů spojených se zónou ZPS se, prosím, obraťte  přímo na Městskou policii. Kontaktní e-mail: posta@mppraha.cz.

Ing. Jan Kovařík

Otázka: Zábor (Adamnovak 15.1.2018 14:56)
Dobrý den,

jaká je prosím pokuta za neoprávněný zábor veřejného prostranství reklamní plochou?

Děkuji
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 16.1.2018 8:55)
Dobrý den pane Nováku,

za nepovolené zvláštní užívání komunikace je možné udělit pokutu až do výše 500.000 Kč. Výše konkrétní pokuty vždy záleží na posouzení všech relevantních okolností daného případu, tj. na jeho společenském dopadu, na případné recidivě, době trvání, apod.

Ing. Jan Kovařík
Otázka: Akciovka - strážce veřejného pořádku? ( 15.1.2018 13:22)
Dobrý den.
1)
Prosím o vysvětlení (popř.odkaz) právní legitimity faktu, že v souvislosti se ZPS podklady pro pokuty, správní řízení popř. stíhání občanů zajišťuje nikoliv veřejný orgán (PČR, MP) jako dřív, ale ELTODO, akciová společnost. .
2)
Jaké je minimální vzdělání příslušných pracovníků, závazek mlčenlivosti, postavení svědka při řízení proti občanovi ?
Jak je zajištěno že nebudou se záznamy čachrovat, protěžovat členy zastupitelstva, kamarády popř. se záznamy kupčit, když zde selhávala i městská a státní policie jež mají kontrolní a odvolací orgány a větší předpoklady pro dodržování zmíněného.
3)
ELTODO spravuje veřejný majetek avšak je akciovka. Jaká je uplatnitelnost Zák.106/99?
4)
Který z volených orgánů - členů ZHMP a ZMČ P7 je ve správních popř.jiných dozorčích orgánech této akciovky? Prosím jmenovitě.
5)
Které případné další městské orgány dohlíží na zákonnost a korektnost jednání této akciovky?
---------------------------------
Nežádám informace kdy to zastupitelé odsouhlasili a podobná sdělení. Prosím o stručnou, jednoznačnou odpověď na zmíněné 4 otázky.
Děkuji. Meisner.
Vážený pane Meisnere,
pokud chcete získat odpovědi na otázky týkající projektů, které jsou v kompetenci Magistrátu hl. města Prahy a které realizují soukromé společnosti, obraťte se prosím přímo na MHMP nebo na konkrétní soukromé subjekty.

Monitoring vozidel v ulicích hl. m. Prahy společnost Eltodo a to v intencích zakázky získané od Technické správy komunikací hl. m. Prahy. Městská část nemá smlouvu k dispozici, tudíž nejsme kompetentní k dotazům týkajícím se podrobností této zakázky.

Požadavky na vzdělání příslušných pracovníků subjektu, zajišťujícího mobilní sběr dat v ulicích hl. m. Prahy, nám není znám.

Společnost ELTODO, a.s., IČ 45274517 není povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

Tyto informace je možné zjistit z veřejného rejstříku. Nikdo ze členů ZHMP ani ZMČ P7 ve správních orgánech společnosti Eltodo není.

Pokud společnost ELTODO, a.s., IČ 45274517 spravuje veřejný majetek pak je to vždy na základě smluvního vztahu, tudíž plnění předmětu takového smluvního vztahu je kontrolováno vždy ze strany protistrany. V tomto případě Technické správy komunikací.

Kamila Matějková
Otázka: vánoční stromek (katy 14.1.2018 17:23)
dobrý den, ráda bych se zeptala, kam s vánočním stromkem - k popelnici nebo ke kontejneru? díky za info, k
Dobrý den,
pokud máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad, můžete stromek volně odložit vedle nich. Pokud ne, prosíme, o odložení vánočního stromku u nejbližšího kontejneru na tříděný odpad.

S pozdravem

Kamila Matějková
Otázka: Zóna placeného stání - zrušení parkovacích míst - ul. Kamenická (ah 11.1.2018 11:03)
Dobrý den,

obracím se na Vás v následující záležitosti.

Tento týden se v ulici Kamenická (konkrétně od križovatky s ulicí "U Akademie" směrem k ulici "Gerstnerova") objevily nové dopravní značky.

Byla zrušena/omezena "Zóna placeného stání" sousedící s budovou Akademie výtvarného umění "Škola architektů". V místech, kde původně nebylo povoleno jakékoliv stání (označeno na obrubníku žlutou barvou) vznikla parkovací místa pro motocykly. Současně původní místa "Zóny placeného stání" byla zrušena a nahrazena značkou "Zákaz zastavení".

Chtěl bych se zeptat:

1) tato změna byla provedena
a) na základě požadavku Prahy 7
b) na základě požadavku Technické správy komunikací
c) na základě požadavku Police České republiky
d) někoho jiného - poprosil bych o jméno/název organizace

2) proč byla tato změna provedena
a) proč byla zrušena místa "Zóny placeného stání" v tomto úseku ulice Kamenická

4) zda vznikem parkovacích míst pro motocykly bude zajištěno, že motocykly budou parkovat pouze zde a nebudou parkovat na jiných místech "Zóny placeného staní".
a) pakliže je smyslem vzniku těchto parkovacích míst něco jiného, prosím o jeho zmínění

Zároveň bych se chtěl zeptat, jak bude postupovat příslušný přestupkový orgán v okamžiku, když na původních místech "Zóny placeného stání" stojí vozidlo, které má řádně zaplacený poplatek spojený s touto zónou, avšak zrušením této zóny a osazením značky "Zákaz zastavení" se nyní vyskytuje v místech, kde stát nesmí a majitel je třeba v zahraničí/nemůže s vozem přeparkovat a vzniká tedy "dopravní přestupek". (dle dostupné "Orientační mapy Zóny placeného stání Praha 7", která je na web stránkách Prahy 7, jsou původní místa "Zóny placeného stání" ve výše zmíněném úseku komunikace Kamenická stále označena "modře")

Děkuji Vám předem za Vaši odpověď a jsem s pozdravem

ah
Odpověď: (Martin Vokuš tiskový mluvčí MČ Praha 7 12.1.2018 14:46)

Dobrý den,

děkujeme za Vaše dotazy. Situaci v ul. Kamenická se věnujeme již v článku o úpravách parkování v rámci přechodu na nový systém ZPS, který si můžete přečíst zde: http://www.praha7.cz/24512_S-novym-systemem-ZPS-pribude-parkovacich-mist

Jak je již v článku uvedeno, v dotčené lokalitě se ruší nevyhovující parkovací místa nevhodně situovaná na někdejší travnatou plochu, kde navíc parkující vozidla často blokovala chodník. Úbytek parkovacích míst v této lokalitě bude nahrazen prodloužením parkovacích zón v přilehlých ulicích U Akademie a Gerstnerova. Na uvolněné ploše je plánována výsadba zeleně.  

K výše uvedenému bych doplnil, že k prodloužení parkovací zóny v ulici Gerstnerova již došlo, opatření v ul. U Akademie bude doplněno. Vodorovné dopravní značení na komunikaci bude realizováno v závislosti na klimatických podmínkách. 

Se srdečným pozdravem

Martin Vokuš
tiskový mluvčí MČ Praha 7

Otázka: Eltodo / TSK / P7 (Martin Turek 11.1.2018 8:37)
Dobré ráno,
pochopil jsem to tedy tak, že kontrola ulic závisí na schopnostech Eltodo a TSK. Postrádám v jejich kombinaci snahu zkvalitnit možnost rezidentů zaparkovat bez obstrukcí s hledáním volného místa ve vytížených lokalitách (okolo business center, Sparta, Letná obecně...).

Proč MČP7 prostě nepřijme 3 (nebo kolik bude třeba) úředníky, kteří vyfasují čtečku (nebo cokoliv jiného) RZ a neobchází ulice osobně - napíše RZ do přístroje, ta po spárování RZ s evidencí na úřadu P7 potvrdí nebo nepotvrdí zaplacené ZPS a buď dá nebo nedá lísteček za okno, případně zavolá odtahovku/botičku pokud auto stojí na chodníkum přechodu apod. a jde dál. Takhle jednoduše to funguje Berlín, Edinburgh (jinde nevím). Tam si prostě prošli konkrétní ulici 3x za den a měli okamžitý přehled. Načtení jednoho auta trvalo pár sekund, ten člověk šel plynulou chůzí a jen ťukal čísla do "mašinky", která mu i vytiskla případný bloček. A nemyslím si, že by se tito lidé nezaplatili z vybraných pokut - předpokládám, že pokuty jdou MČP7 do kasy.
Proč byl vlastně zvolen postup přes Eltodo a ne vlastní soběstačnou cestou, když se o správu přestupků stará MČ?
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 11.1.2018 11:22)
Dobrý den,
Zóna placeného stání je celoměstský systém, který je zřízen magistrátem a provozován Technickou správou komunikací (TSK). Firma Eltodo je subdodavatelem TSK. Městská policie bude mít možnost dohledu i nadále.
S pozdravem

Ing. Jan Kovařík
Otázka: Nejasnosti okolo kontroly ZPS. (Aleš Presler 9.1.2018 20:36)
Jak vidno z oficiálních stránek Prahy 7 o elektronické kartě vozidla, občan Prahy 7 už nebude mít možnost zkontrolovat, zda vůz má právo parkovat na sedmičce, což dříve lehce zjistil díky nálepce na předním skle. Nyní budou tuto práci konat "hybridní" vozidla s kamerami, což zdejší diskutér pod nickem cervenka ohodnotil následovně:
"Okamerovaný vůz zjistí kvanta informací, která pak budou ouředně porovnána s databází platičů a zjištěný neplatič bude dodatečně popotahován pozvánkou k pokutě. Takže se ulice ihned neuprázdní po zjištěném přestupku. Nejde o uvolnění, ale jen o pokutování a zisk peněz pro úřady a ELTODO."
S tímto názorem lze jen souhlasit, nicméně je tu jedno "ale", které komunikační a dopravní odbor zapomenul v článku na hlavním webu uvést. "Hybridní" monitorovací vozidlo musí konkrétní ulicí projet dvakrát s určitým časovým odstupem, jinak by se lehce mohlo stát, že bude popotahován řidič, který pouze zastavil, aby pomohl s taškami svému spolucestujícímu a za minutu či dvě odjel. Takovéto krátkodobé zastavení je na ZPS povoleno.
Pokud se mýlím, jistě to osvětlí někdo z odboru dopravy. Otázka tedy zní: Hrozí v Praze 7 pokuta tomu, kdo zastavil třeba na minutu v ZPS a načapalo ho při tom "hybridní" vozidlo?
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 10.1.2018 9:56)
Vážený pane,
kontrolní vozidla vybavené kamerami budou projíždět všechny úseky zařazené do ZPS vícekrát. V rámci první jízdy budou nabrány všechny RZ vozidel zde parkujících. Následovat budou další kontrolní jízdy, které ověří, zda řidiči vozidel, jejichž RZ byly naskenovány při prvním náběru, plní požadavky na parkování v zóně. Za minutové zastavení nikdo trestán nebude.
S pozdravem

Ing. Jan KovaříkCopyright © 2012 Městská část Praha 7