Česky   English

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: výstavba Loko Vltavín (milul 15.9.2017 19:58)


Dobrý den, na části hřiště Loko Vltavín by v budoucnu měla vzniknout výstavba 6 bytových domů, dle webu develop. firmy Vivus. Zajímalo by mě, zda se jedná o soukromý pozemek ? Nebo zda patří MČ ? Pak bych musela položit otázku, proč není zbývající pozemek, který v souč. době zbytečně chátrá využit pro místní mládež a neupraví se dle jejich potřeb. Na každý volný " plac" se musí něco postavit, zastavit, zelené plochy jsou okamžitě zničené, zastavěné. Je to hrozná škoda, neboť místní fotbalový klub funguje dobře, mládež hřiště využívá a další hřiště např. na volejbal, basket by se určitě hodila . Taktéž by mě zajímalo, jak bude vyřešeno parkování pro každý byt? Není totiž veřejným tajemstvím, že developeři, aby ušetřili, tak např. 80m2-100m2 byt dají jako 1+1 a tam není povinnost dělat garážové stání.Děkuji za odpovědi.
Dobrý den,
pozemky developerského záměru obytného souboru společnosti Vivus v ulici Argentinská nekoupila tato společnost od městské části Praha 7. Jednalo se o pozemky soukromé. Také Vámi zmiňované sousední pozemky s fotbalovým hřištěm nejsou v majetku MČ Praha 7, jedná se o soukromé sportoviště ve vlastnictví jeho provozovatele TJ Lokomotiva Praha. Zástavba obytného souboru společnosti Vivus vznikla v souladu s funkčním využitím určeným platným územním plánem, který tyto pozemky vymezuje pro funkci všeobecně smíšenu. Plochy hřiště TJ Lokomotiva jsou určeny přímo jako plochy sportu a pokud je nám známo, plocha fotbalového hřiště by zde měla být do budoucna zachována. Návrh obytného souboru s obchodními jednotkami v úrovni parteru městská část Praha 7 projednávala s developerem. Městská část požadovala, aby projekt navazoval svým hmotovým i architektonickým řešením na okolní zástavbu, navrhl dostatečné množství parkovacích stání, umožňoval veřejnou prostupnost nově vzniklého vnitrobloku a přinesl do území zvýšení kvality veřejného prostoru v jeho okolí v podobě úprav chodníků a ozelenění přilehlých ulic. Projekt splňuje požadavky vyplývající z platného územního plánu, tedy především koeficient zastavěných ploch, který limituje objem zástavby a dále koeficient zeleně, kterým je určeno odpovídající množství zelených ploch a dosadeb stromů, které musí být realizováno. Objekt doplňuje uliční čáru v ulici Argentinská a tvoří bariéru proti šíření hluku z této rušné komunikace do hloubky zástavby a na přilehlá sportoviště. Z hlediska počtu parkovacích míst projekt umísťuje do podzemních garáží pod objektem pro 254 bytových jednotek a 30 atelierů 299 parkovacích stání, což je více, než požadují platné předpisy. Podrobnější informace k projektu je možné získat na stavebním úřadě ÚMČ Praha 7.

Ing. arch. Martina Čermáková
Otázka: odpověď paní Kopecké ohledně exkrementů v ulici Umělecká a U Studánky (mates 15.9.2017 19:46)
Nevím, zda by se něco změnilo, kdybych vám napsal v inkriminovaný den, protože exkrementy tam reálně byly a to přesně v 7:20, kdy jsme směřovali ke škole - naši předškoláci měli sraz v Umělecké v 7:30, takže vaše tvrzení, že úklid probíhal v 7:10-7:30 je nejspíše mylné. Píšete, že můžeme poděkovat pejskařům, ale myslím, že i místnímu úřadu, který nepostihuje neukázněné majitele psů, a také strážníkům, kteří si hledí pouze špatně parkujících aut. Na přechodu v ten den ráno stáli 2 strážníci, jeden třeba mohl "hlídkovat" před školou i školkou.
Otázka: výstavba Loko Vltavín (milul 15.9.2017 19:36)


Dobrý den, z webu developerské f. Vivus jsem se dozvěděla, že na části hřiště Loko Vltavín by v budoucnu měla vzniknout výstavba asi 6 domů. Na místním fotbalovém hřišti je v současné době asi 20 nádherných vysokých smrků. Ty pochopitelně při výstavbě budou muset být odstraněny, což je velká škoda ! Hnízdí zde spousta ptáků, je to taková malá oáza. Zajímalo by mě, jak bude vyřešena event. náhrada za tyto stromy a jakým druhem stromů ?  
Odpověď: (Ing. Marie Bittnerová, OŽP Praha 7 20.9.2017 13:54)
Dobrý den,
k výstavbě bytových domů společností Vivus Argentinská a.s. dojde na pozemku bývalého volejbalového hřiště v ulici Argentinská. V rámci kompenzace za ekologickou újmu způsobenou pokácením smrků bude dosazeno stromořadí v ulici Argentinská (dřezovec trojtrnný) a dále bude provedena sadová úprava okolí domů dle dodané projektové dokumentace. V rámci sadových úprav budou vysazeny nové stromy (platan, lípa srdčitá, habr obecný, okrasná jabloň, javor mléč, dub letní), keře (skalník, mochna křovitá) a popínavé rostliny (břečťan, loubinec).

S pozdravem Ing. Marie Bittnerová
Odbor životního prostředí
Otázka: Veverkova ulice (Marie Holá 15.9.2017 18:57)
ad "nespkojeny obcan" - nic nerikajici odpoved je zverejnena. Dnes rano jsem potkala stavbyvedouciho, takze vyndavaji obrubniky (podle predpisu (asi MC) naslapna vyska musi byt 10 cm = mnohdy stejna jako dnes, nekde nizsi). V souc. dobe MC pry vybira dodavatele dlazebnich kostek = beh na velmi dlouhou trat. Vse se mohlo delat zaroven - pokud firma odstranovala asfalt z chodniku kvuli horkovodu, mohla vyfrezovat cely chodnik a zaroven se mohl dlazdit. Ulici pry vyasfaltuji, az usadi nove obrubniky a pak se budou delat chodniky. Firma je z toho sama lehce zoufala, protoze nyni vse odporuje predpisum a nejde jen o mozne poskozeni aut, ale i zlamani nohy. Nechapou, jak je mozne, ze zustala tzv. zahradka u Bistra 8 (neda se tudy ani chodit), kdyz i opravdova zahradka u restaurace Kovadlina byla demontovana a zmensena (dle dohody) byla i zahradka u Capui. Nemluve o "me" garazi, za kterou platim slusny najem a obas mam problem se do ni dostat nebo vyjet ven. Firma, provadejici prace, vychazi maximalne vstric. Ale cekala bych informace od MC!!!! STRUCNE RECENO - soucasne vedeni MC dela vse pro to, aby priste voleno NEBYLO.
Vážená paní Holá,
naším cílem je snaha o maximální synergie a koordinaci všech akcí, o což se snažíme i přes určité rezervy na straně Technické správy komunikací . O možnosti koordinace v rámci opravy chodníku ve Veverkově ulici jsme začali jednat ihned poté, co se na nás dodavatel Pražská teplárenská obrátil s nabídkou společného postupu v rámci dokončení. Obratem jsme již v dubnu také zaslali žádost o stanovisko k památkářům. To bohužel (i po našich urgencích) dorazilo až 8. září 2017. Mezitím Technická správa komunikací připravila soutěž na dodavatele, který je připraven ihned po předání stavby od Pražské teplárenské začít s návaznou akcí. Koordinace s Pražskou teplárenskou vede k tomu, že celá akce je trochu levnější pro město, neboť Pražská teplárenská nese náklady na přípravu chodníku v celé šířce. Aktuálně tlačíme na Technickou správu komunikací, aby vše bylo co nejdříve hotové, protože stav ulice nyní není pěkný. Nicméně možnost koordinace v rámci dokončení, snížení nákladů na celou akci a možnost mít část ulice Veverkova v mozaice byla rozhodující pro naši žádost o realizaci této akce.

S pozdravem
Ondřej Mirovský
Otázka: Veverkova (Nespokojený občan 14.9.2017 9:59)
Reakce na paní Holou. Obávám se, že Vám nikdo smysluplně neodpoví. Oni na konkrétní a choulostivé otázky neodpovídají. Viz dole celá řada nezodpovězených dotazů. Přehazují odpovědnost na Magistrát či na kohokoliv jiného a skutek utek. Chodník v Keramické je také rozbourán, parkovací místa zabrána a nic se neděje. Přidám tedy i já svůj dotaz, kdy se bude moci parkovat v Keramické? Za parkovací kartu denně kroužím a po šesté již není šance zaparkovat. A ve Veverkové to vskutku připomíná autodrom, tedy další dotaz. Kdy to skončí?
Otázka: VEVERKOVA UL. - VYMENA PAROVODU ZA HORKOVOD (Marie Holá 13.9.2017 22:32)
Rada bych poslala i panu starostovi.... Prace mely byt dokoncene do 8/9. DNES JSEM RANO POTKALA STAVBYVEDOUCIHO - VYSVETLIL MI, PROC NENI HOTOVO = MC Praha 7 se pry rozhodla, ze chodniky vydlazdi mozajkou a oni musi odstranit obrubniky, takze nemohou asfaltovat ulici!!! To je beh na dlouhou trat - jestli to pujde tak rychle jako dlazdeni chodniku kolem Copy General - tak tohle bude na pul roku minimalne. A po tu dobu budeme mit v ulici autodrom (= nicit si auta)?? Prosim o jasne vyjadreni, kdy Veverkova ulice bude zcela funkcni. Me asfalt na chodnicich nevadi (je uz tam desitky let) - spis mi vadi, ze se neda v ulici parkovat ani po ni jezdit. Mozna misto dlazebnich kostek by stalo za uvahu vyfrezovani zbytku ulice a chodniku a udelat jednotny povrch. Zatim to vypada, ze v ulici, kde se nekopalo, zustavaji obdelniky cca 20 m x 30 m v puvodnim sedem povrchu a tak to ma zustat. A dat tomu jednotnou podobu by urcite bylo levnejsi, nez nejaka "mozajka" na chodnicich - coz bude trvat 1/2 roku nebo dele????
Srdecne zdravim
Odpověď: (Kamila Matějková MgA. 14.9.2017 10:37)
Vážená paní Holá,
podařilo se nám zkoordinovat práce na dokončení povrchu chodníku v ulici tak, aby se dokončila kompletní dlažba a v dalších letech se do ní nemuselo zasahovat. Bude to pěkná nová dlažba položena rovnou v celé šířce chodníku. Detaily harmonogramu dokončování budeme mít pravděpodobně do konce týdne.

Kamila Matějková
Otázka: Praha kývla Křetínskému na velký luxusní hotel, stát má vedle stadionu Sparty (Obyvatel 11.9.2017 9:46)
Dobrý den,

právě vyšel článek o dalším postupu této stavby http://www.lidovky.cz/praha-kyvla-kretinskemu-na-hotel-d42-/zpravy-domov.aspx?c=A170907_161752_ln_domov_jho

Již podle vizualizace je zřejmé, že stavba je opět megalomanská a hnusná, stejně jako další projekt OC Letná (Palác Stromovka) nebo ty odporné kancelářské obludy v Holešovicích (nestačí jako varování ten hnus na Karlově náměstí?). Tohle má přispět k rozvoji Letné, která se profiluje jako klidná rezidenční čtvrť? Cituji z článku:

Projektanti do záměru vetkli impozantní měřítka. Záměr předpokládá, že hotel bude mimo jiné tvořit 485 pokojů, 1400 lůžek či sedm nadzemních podlaží. Jeho součástí má být rovněž kongresové centrum, kam by se mělo vměstnat dva tisíce lidí. Víceúčelové prostory pak budou schopné pohltit 1800 lidí.

Do luxusního hotelu či na kongres budou všichni jistě jezdit MHD nebo na kole, že. Takže to opět bude znamenat další dopravní zátěž a další příliv krátkodobých návštěvníků, kterým je vše jedno, protože v daném místě trvale nežijí a nezajímá je každodenní život. Jak tohle dopadá vidíme už v centru Prahy, zvláště když jedním z největších turistických lákadel je stále levný alkohol a možnost si tu pod jeho vlivem dělat naprosto vše.

Když vidím podobné projekty tak mě nakonec napadá otázka, kolik bude stát to jednou zase zbourat :-)
Otázka: cesta do FZŠ Umělecká v 1.školní den (mates 10.9.2017 14:25)
Chtěl jsem "poděkovat" za krásnou výzdobu dne 4.9.2017, kdy byl 1.školní den a děti, které šly do FZŠ Umělecká, potkaly od přechodu ve Strojnické u ulice U Studánky až ke hlavnímu vchodu ZŠ minimálně 5 psích exkrementů (při odchodu ze školy domů cca za 1 hodinu jsem zaregistroval, že byly všechny rozšlapány - nejspíše pobíhajícími dětmi).
Chtěl jsem se optat, kdo je za takovou nádhernou výzdobu zodpovědný - ředitel školy nebo městský úřad Praha 7? Opravdu originální počin hodný ocenění nějakou plaketou!
Odpověď: (Mgr. Laura Kopecká, Sedmá ubytovací 11.9.2017 10:16)
Dobrý den,
škoda, že píšete až 10.9. a nikoli v inkriminovaný den, neboť je složité stav chodníku rekonstruovat týden dozadu.
Chci Vás nicméně ujistit, že 4.9.2017 měli všichni uklízeči o půl hodiny dopředu posunutou pracovní dobu, aby bylo vše vyčištěno. Konkrétně okolo MŠ U Studánky a ZŠ Umělecká probíhal úklid cca 7:10-7:30 a chodníky byly čištěny a též odtravňovány několik dní předem. Na otázku komu poděkovat mohu odpovědět pouze tak, že poděkovat bohužel můžeme všichni pouze neukázněným pejskařům, kteří exkrementy a močí svých čtyřnohých miláčků znečišťují prostředí, ve kterém žijeme a ničí práci těch, kteří se podílejí na jeho zlepšování.
Na čistotu chodníků okolo škol se budeme i nadále soustřeďovat, požádala jsem o zvýšenou péči okolo Vaší školy.

Děkuji Vám za podnět a budu ráda, když se budete příště obracet přímo na mne a pokud možno neprodleně, abychom mohli případné nedostatky operativně a obratem odstranit.

Hezký den,

Mgr. Laura Kopecká
Otázka: (Martin Turek 10.9.2017 7:58)
Dobrý den,
5 let upozorňuji na to, že zavlažovací systém v parku Tusarova nefunguje (nemyslím sprinklery), odpovědí jsou sliby opravíme to (byl čas na to reklamovat to, ten jste evidentně propásli, z hadic tekla voda možná jen při předání). v místech, kde jakžtakž rostly keře jste je vyrvali a nahradili jinými (možná stejný druh?), jednou je zalili a vyseli trávu (proč ji sejete tam, kde nikdy nerostla, resp. rostla do té doby, než před X lety byla hlína nahrazena jílovitou směsí a od té doby tam nic neroste). Tráva uschla, keře uschly - proč asi? to tam nemůžete vysadit něco suchomilného, když máte potřebu spravovat něco, co trochu funguje? raději tam vysypte hromadu lámaného kamene, zasypte hlinitopísčitou půdou, prolejte vodou, dejte menší kameny a udělejte tam skalku s odpovídající květenou (tímto rozhodně nenavrhuji místo zasypat říčními valouny, které jsou u Vás taktéž oblíbené) - ať má místo alespoň nějakou přidanou hodnotu.
Před měsícem někdo zničil zábradlí, to se teď válí metr v chodníku a půl metru nad zemí, Vaše jediná náprava je opáskovat kulatinu? proboha, kde to jsme aby pojišťovna nebyla schopna vyřídit havarijní stav během týdne? to zábradlí je tam stejně zbytečné - chrání tak akorát zeď a prašnou půdu s uschlým křovím.
V centrální části jste udělali rekonstrukci vodního prvku, OK, je to sice šité horkou jehlou (umístění lavičky pod kterou stéká voda z pítka, nesmyslně umístěný rozprašovač směřující mezi kameny místo do prostoru), ale finální úprava povrchu do původního stavu neproběhla - štěrk je stále rozsypaný v křoví a mlat už není mlat, ale nějaká směs kamenné drti.
Asi nemá cenu pokračovat s odpadkovými koši, které chybí a nejsou doteď nahrazeny, zato ty co fungovaly jsou nahrazeny novými (zelený plast s doslova debilníma dvířkama nahoře, snad aby ten, kdo má v ruce pytlík s exkrementama a v druhé ruce vodítko, mohl hovínkama otřít všechno okolo, než se trefí do otvoru.
Místo toho, abyste na svůj pozemek umístili třeba záznamové zařízení, abyste chytili žháře popeplnic, tak raději kontejnery na separovaný odpad zrušíte.
Teď se těším, jak dlouho nám budou v parku viset cedule, že nám odtáhnou auto z trasy závodu.
Zázemí za domkem s občerstvením je taky hnus, kam chodí všichni na záchod.
Btw: keře po obvodu parku tak pomalu usychají a ubývá jich. viz. zavlažování.
Toť moje postřehy k Vaší správě veřejné zeleně v perimetru cca 300m.
Odpověď: (Ing. Hana Horská, vedoucí. OŽP Praha 7 19.9.2017 10:23)
Dobrý den pane Turku,
ani nám není současný stav lhostejný a podnikáme kroky ke zlepšení. Odkážu-li Vás na předchozí naši odpověď, proběhlo několik výběrových řízení a v průběhu podzimu 2017 a jara 2018 začnou probíhat renovační práce, včetně opravy mlatů.
Na všechny práce musíme nejprve zpracovat projekty, výkazy výměr a prací a „vysoutěžit“ jejich zhotovení, a to určitý čas zabere. U některých prací musíme též respektovat vhodné agrotechnické termíny.
Od Vašeho minulého dopisu došlo bohužel ke zničení zábradlí u ulice Osadní. Také nás mrzí, že tam muselo toto poškozené zábradlí zůstat tak dlouho, ale již je odstraněno.
Odpadkové koše na PSE instaluje městská část, ale při jejich instalaci je dodržován jednotný koncept Hlavního města Prahy. Jejich funkčnost je opravdu na zváženou, proto pokud byste věděl o nějakém, který spolehlivě funguje, poprosíme Vás o další námět k diskusi.
Provoz občerstvení je věcí Odboru majetku – vždy, když je občerstvení otevřeno, toalety fungují. Ostatní je věcí slušnosti každého z nás.
Popelnice na separovaný odpad byly zachovány.

S pozdravem
Hana Horská
Otázka: hodiny (milul 7.9.2017 22:26)
Dobrý den,bylo by prosím možné opravit hodiny na Ortenově náměstí u "sámošky". Děkuji

Dobrý den,
děkujeme za váš podnět, pokusíme se ho vyřešit co nejdříve.

S pozdravem
Kamila Matějková
Otázka: Dozvím se kolik platí radnice za úklid (občan. 7.9.2017 7:37)


Dobrý den, dne 6.7. a 25.8. jsem vkládal dotaz kolik platí radnice za úklid firmě 7u a kolik platila předtím za úklid než si úklid hodila do své firmy? Dva měsíce na odpověď mi přijde dlouhá doba když se neustále všude vedení radnice chlubí jak okamžitě reaguje na podměty a radnice sdělí každou informaci. Doufám, že nebudu muset čekat na příští rok kdy proběhnou volby.
Vážený pane,
městská část měsíčně vynaloží na úklid a údržbu veřejného prostoru částku 1 620 000 Kč. Záměrně píši veřejného prostoru, protože v této částce je zahrnutý větší rozsah služeb než dříve dělalo např. CDV. 7U nyní uklízí například dětská hřiště nebo likviduje více černých skládek.

Omlouvám se za zdržení s odpovědí a děkuji za trpělivost.
Kamila Matějková
Otázka: Stále stejná písnička (Radek 7.9.2017 7:27)
Dobrý den, jak je možné, že Praha 7 potažmo celá Praha toleruje grafity .... včera jsem šel přes Hlávkův most a štvanici do centra, vše posprejované, chvílemi jsem cítil zápach moči a nedopalky všude.... proč se nezavedou vyšší pokuty za tagy?? Například jako v Itálii 3000 Eur za znečišťování .... myslím že by si to pak vandalové více rozmysleli.... situace nyní mi připadá , že nikdo toto neřeší ..... například zeď u holešovické tržnice kompletně posprejovaná....nechápu co jezdí turisté do Prahy obdivovat.... špínu a nepořádek?? Nikde toto ve světě není taková špína....také tolerance drog .... a neřešení situace kdy bezdomovci jsou úplně všude a dělají si co chtějí .... nechápu jak může někdo umístit stanici pro bezdomovce vedle luxusních nových bytů....
Dobrý den,
naše správní firma 7U s.r.o se snaží průběžně odstraňovat z domů, které jsou v majetku městské části. Sprejerství je v současné době v České republice nelegální a je považováno za trestný čin, což dříve nebývalo. Díky tomu se podařilo odsoudit i několik pachatelů, kteří dělali graffiti na našich domech.
Kamila Matějková
Otázka: zaábradlí v parku Tusarova (Martin Turek 6.9.2017 17:26)
Dobrý den paní Bittnerová, předpokládám, že se pojišťovna ještě nevyjádřila, protože poničené zábradlí tam je pořád. S ohledem na zkušenost s pojišťovnami Vám doporučuji je buzerovat 3x denně. Nicméně nechápu, proč něco, co trčí do chodníku ve výšce hlavy čtyřletého dítěte (opět osobní zkušenost syna, který při jízdě na kole tak tak uhnul) není řešeno jako havarijní stav, tudíž rychle. nebo čekáte, až se někdo na tyče trčící ze země napíchne? Vyšlete na místo Vašeho Inspektora kontroly veřejného prostoru Ing. Knittla ať situaci odborně posoudí, prosím.
Hezký den,
místo dnes půjde prohlédnout kolega z Odboru péče o veřejný prostor, který situaci posoudí a navrhne řešení.
Pravděpodobně zatím dojde k dočasné úpravě poničeného zábradlí, aby nebylo pro chodce nebezpečné.

Kamila Matějková
Otázka: Nový web (Obyvatel 6.9.2017 12:00)
Dobrý den,

v odpovědi z 12.7. na kterou nelze vložit ani odkaz (mnoho let už tohle umožňují prakticky všechna běžná diskusní fóra) uvádíte, cituji: Podle současného stavu projektu mohu upřesnit, že spuštění připadne na konec srpna či počátek září, podle toho, jak v dopadne testování v průběhu plnění obsahu

Konec srpna (v hotelu Ozon) již proběhl, začátek září máme už skoro týden, ale web vypadá tak nějak stále stejně. Jak tedy dopadlo testování, pokud vůbec začalo?

Děkuji.
Dobrý den,
děkuji za Váš dotaz. Práce na novém webu se nacházejí v závěrečné fázi plnění obsahu. Vzhledem ke skutečně velkému množství informací, článků, návodů a dalších materiálů, které kompletně procházejí rozsáhlými úpravami, aby na novém webu co nejlépe plnily svou informační úlohu, bylo poměrně obtížné odhadnout konkrétní termín dokončení. Pevně věřím, že nyní již vše spěje k brzkému dokončení. V okamžiku, kdy se tak stane, poběží nový web současně ve zkušebním režimu na dočasné stránce, kde si jej budete moci prohlédnout a v případě zájmu nám posílat své připomínky. Čili nedojde k okamžitému nahrazení starého webu za nový, ale oba poběží nějaký čas současně. Na homepage stávajících stránek pak najdete odkaz, který Vás na nový web nasměruje.

Se srdečným pozdravem
Martin Vokuš, tiskový mluvčí MČ Praha 7
Otázka: pro Ditu a Letna1 (olga 6.9.2017 10:42)
No proto se to dělá, to zrušení parkovacích karet a "registrování" jen pomocí SPZ. Aby nebyla kontrola. Protože to kontrolování přes Eltodo vypadá asi tak, že jednou do tádne projede auto poměrně velkou rychlostí ulicí. Espézetky ani nemůže vidět, protože auta parkují podélně. Moje zkušenost z Prahy 5, kde pracuju. Upřímnou soustrast Letňákům, protože aý bude fotbal, tak si užijou ještě víc než teď. A na závěr opakuji: Dito a Letna1, máte naprostou pravdu, Jde o to, aby si tu mohl zaparkovat každý, kdo je něčí kamarád.Copyright © 2012 Městská část Praha 7