Česky   English

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: Fialová vs. oranžová (mstipe 5.2.2018 7:26)
Dobrý den,
naprosto souhlasím s panem Liborm Klimou.
Jak si dovolujete tvrdit, že se toho od 1. února 2018 v oblasti parkování změnilo minimum? Vždyť to není pravda! Původní návštěvnické zóny jste v některých oblastech naprosto zbytečně změnili na zóny fialové! Proč tedy nejsou oranžové?? Konkrétní případ: U Papírny P7-099. To, co jste s tím provedli, rozhodně není změna k lepšímu! Prosím změnu!
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 6.2.2018 7:59)
Dobrý den,
děkujeme za zaslání podnětu k prvním dnům provozu nové podoby ZPS na území MČ Praha 7. Případné tarifní změny v konkrétních oblastech budou možné až po bližším vyhodnocení fungování nově zavedených fialových zón. S pozdravem
Ing. Jan Kovařík
Otázka: Slib zastupitele (ValB 4.2.2018 19:28)
Nejdražší MČ Praho 7, dnes mám velmi skromné přání. Prosím, zveřejněte zde odkaz na úplné kompletní a platné znění SLIBU ZASTUPITELE MČ Praha 7. S díky a srdcem na dlani vaše ValB

Dobrý den,

slib zastupitele naleznete v Zákoně č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze. Konkrétně pak v §87 odst. 2).

Celý text naleznete zde.

S pozdravem

Kamila Matějková

Otázka: Parkování o víkendu (Jaroslav 4.2.2018 17:21)
Dobrý den.
Prosím Vás o informaci ohledně parkování na Ortenově náměstí a blízkém okolí, na bývalé bílé zóně, nyní oranžové. Dříve jsem o víkendu mohl parkovat na bílé zóně zdarma. Zůstává tato možnost na nynější oranžové zóně o víkendu i nadále zdarma? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 5.2.2018 12:55)
Dobrý den, na Ortenově náměstí je aktuálně vyznačena modrá zóna, fialová zóna a také zóna oranžová. Platnost těchto zón udává příslušné svislé dopravní značení, bližší informace jsou uvedeny na příslušných parkovacích automatech. Co se týče oranžové zóny, v nočních hodinách běžného pracovního dne a o víkendu se obecně neplatí. Výjimkou jsou parkovací plochy zařazené do oranžové zóny v ulici Kostelní. Bližší informace o provozu těchto oranžových zón opět obsahuje příslušné svislé značení.

Ing. Jan Kovařík
Otázka: Zeleň v ulici Přístavní (Kaczka 2.2.2018 11:08)
Dobrý den, ulice Přístavní ve směru od ul. Jankovcova až po ul. Komunardů je ulice, ve které není žádná zeleň. Je možné s tím něco udělat? Je možné, že by se do ulice vrátili stromy, případně si zeleň jinak řešila? Co je třeba pro to případně udělat? Předem velice děkuji za odpověď. K. Pechová
Odpověď: (Ing. Hana Horská, vedoucí. OŽP Praha 7 2.2.2018 12:33)
Dobrý den,
v chodnících ulice Přístavní jsou umístěny inženýrské sítě. Podmínky pro výsadbu dřevin v tomto případě řeší Zákon č.458/2005 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dále Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. První dva uvedené zákony výsadbu dřevin v ochranných pásmech sítí nedovolují . Občanský zákoník nedovoluje výsadbu stromu ve vzdálenosti kratší 3 m od hranice pozemku jiného vlastníka.

S pozdravem

Ing. Hana Horská
Otázka: Měření kvality ovzduší Praha 7 (Kaczka 2.2.2018 11:01)
Dobrý den,

minulý rok jsem se ptala, zda by bylo možné ve spolupráci s ČHMU zařídit, aby se kvalita ovzudší měřila nejenom v Praze 8 (nejlbižší stanice), ale také v Praze 7. Bylo mi přislíbeno, že se pokusíte s Ústavem domluvit a zařídit měřicí stanice i pro Prahu 7. Mohli byste mi, prosím, dát vědět, v jakém stavu je tato žádost? Předem velice děkuji.
Odpověď: (Ing. Petra Vágenknechtová, OŽP Praha 7 7.2.2018 10:06)
Dobrý den paní Kaczko,
systém imisního monitoringu na úseku ochrany čistoty ovzduší provozuje ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav) a získané výsledky předává do databází Informačního systému kvality ovzduší a následně jsou data zpracována, hodnocena a interpretována jak z hlediska vlivu znečištěného ovzduší na lidské zdraví, tak i na vegetaci. Síť měřících stanic je nastavena a schválena Ministerstvem životního prostředí v dostatečné kapacitě a v Praze dokonce ještě nadpočetně. Zřízení nového místa měření imisního zatížení je tedy podle ČHMÚ neúčelné a nadbytečné.

S pozdravem

Ing. Petra Vágenknechtová
Otázka: Odtahy (Letna1 2.2.2018 10:39)
Dobry den, kdo prosim zajisti odtahy vozidel, ktera nemaji opravneni k parkovani na modrych zonach? Bydlim ve Smeralove ulici a je zde velke mnozsti vozidel bez karet a neverim tomu, ze se za den pristehovalo tolik novych rezidentu a nebo si tolik rezidentu koupilo za den tolik novych aut. MP ma svazane ruce a auticko od Eltoda neopravnene parkujici neodtahne.
Jako dalsi dotaz mam jaka je vyse pokuty za neopravnene parkujici vozidlo. Prosim podrobny rozpis. Dekuji
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 2.2.2018 12:31)
Dobrý den,
od 1.2.2018 platí nova koncepce ZPS. V rámci modernizované zóny již nejsou další parkovací karty vydávány a ani není povinnost mít původní parkovací karty vystavené ve vozidle. Kontrolu od včerejška zajišťuje průjezd monitorovacích vozidel, která skenují RZ parkujících vozidel. V rámci navazujícího porovnání s databází platících rezidentů i návštěvníků pak jednoznačně vyplyne, kdo má oprávnění parkovat a kdo nikoliv. Přestupky proti pravidlům ZPS na území MČ Praha 7 budou nově řešeny na ÚMČ Praha 7. Výše pokuty za neoprávněné parkování by měla činit 500 CZK, v případě nařízeného odtahu budou ceny dle předpisu MP.

Ing. Jan Kovařík
Vedoucí odboru dopravy
Otázka: Parkuj v pohodě... (Klima Libor 2.2.2018 0:19)
Dobrý den ,budu požadovat o vypsání petice proti tomu co jste vytvořily na Praze7. dolní Holešovice...nějaké kecii ze jste zvětšil počet placených mist...cha cha. A že to je pro lidi...Je smutné ze jsem zaměstnancem soukromé společnosti,ktera odvádí dane právě Praze...ale jako zaměstnanec ktery použije na cestu domu firemní auto se stává otrokem ktery plati výpalné za použití veřejného prostranství...proč když přijedu ze služební cesty služebním autem domu jako pražák musim platít dle vaseho noveho systemu 40kč za hod?? Proč?? To nedokázal Hitler,komunisti a ani Bém...jo ale heslo Parkuj v klidu mi otvírá nůž v kapse...Driv jsem prijel po 18 hodině a jako občan který platy daně jsem služební auto v pohodě ZADARMO zaparkoval v ulici U permanentky naproti Ferone,U vody,a další ( v okol Orten.nam..).Zůstala mi možnost jen u Pergamenky u ferony....DALŠÍ parkování zanikla a nebo se proměnila na lichvarske výpalné v hodnotě 40 a 20 kc za hodinu...!!..když přijedu na firmu po 22 hodině (Hostivar) bude mi trvat cesta mhd okolo 50 minut..po 24 hodině pojedu domů mhd pres 90minut.když pojedu domu autem tak 25 minut v prvním případě ale7 *40 kč 490kč za parkování!! Nebude lepš levnějšíí těch 13 km project taxy?? Jenom chci zjistit všechny osoby jmenovitě co se na tomto projektu podílely..!!!.Už jen pro vytvoření petice pro vrácení do původního stavu před spuštěním projektu "parkujv pohodě...A nebo se odstehuju a cela Praha at mi po....Navíc jsem vlastníkem uz jednoho automobilu,ktere sice platí výpalné,ale nemůžu ho naklonovat pro použití všech členů rodiny.( i když poplatky by se Vám ...l..titíž jsem nucen používat služební vozy...Ti co to vymysleli si celou pracovní dobu válejí pr..na uradech a v klidu používají své koupená placená garažová stání a znas udělaly otroky ( o ovce ale volby se blíží pozor na to !!... TAK A KAM MI PORADITE KAM MAM DAT AUTO OD 18 HODINY ABYCH NEPLATIL?? Třeba z mostu do Vltavy?? Zatim trvale bydlim na Ortenove náměstí....Opravdu heslo Parkuj v pohodě je Super děkuji...
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 5.2.2018 8:15)
Vážený pane Klímo,

oranžové zóny, které umožňují odstavení vozidel v oblasti Holešovic v nočních hodinách a o víkendu zdarma, jsou v ulici Jankovcova v okolí západního předpolí Libeňského mostu, dále v části ulice Komunardů a to až do prostoru Ortenova náměstí, oranžová zóna je také ve Vámi zmiňované ulici U Pergamenky, v neposlední řadě bude oranžová zóna vyznačena v ulici Vrbenského mezi severním a jižním vestibulem Metra.

Ing. Jan Kovařík
Otázka: Parkovani (hueb 1.2.2018 16:18)
Dobry den, je 1.unora2018 a zadna nova parkovaci mista na ulici Vrbenskeho nevidim; proc prosim? Dekuji Vlasti Hübschmann
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 2.2.2018 12:32)
Dobrý den,
parkování na ulici Vrbenského bude možné po odstranění přelepů ze svislých dopravních značek umístěných v úseku mezi Ortenovým náměstím a Malou Plynární, stejně tak po odstranění přelepů v úseku mezi severním a jižním vestibulem Metra Nádraží Holešovice. Mezi Ortenovým náměstím a Malou Plynární vzniknou parkovací místa v modré a fialové zóně, dále k západu budou parkovací místa zařazeny do oranžové parkovací zóny.

S pozdravem
Ing. Jan Kovařík
Otázka: silnice mezi Tovarni x Osadni x Delnicka II. (Martin Turek 1.2.2018 8:18)
Dobrý den, reakce stavby byla rychlá, silnice byla druhý den zaflikována. Komunikace tedy funguje mezi subjekty. Jenže večer zapršelo, z hlinené záplaty vznikla kašička, kterou auta rozjezdila a tři dny po opravě jsme tam, kde jsme byli minulý týden :-/
A/ proč, když TSK požaduje opravy po zimních měsících, dostávají stavaři povolení rozkopat silnici na podzim? Neříkejte, že není technologicky možné si udělat přípravu v průběhu stavby a finální napojení na sítě udělat ve chvíli, kdy budou moci silnici okamžitě opravit.
B/ opraví silnici lépe, než že ji zavezou dvěma kolečkama zeminy ze stavby?
s pouzdravem Turek
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 2.2.2018 11:38)
Dobrý den,
největší výtluky byly vysypány a pakliže klimatické podmínky dovolí, budou v blízké době problematická místa (zejména u poklopů šachet) překryta studeným litým asfaltem. Odbor dopravy bohužel nemá pravomoc zasahovat do technologických postupů stavby, pokud vlastník komunikace povolí výkopové práce v zimním období.

S pozdravem
Ing. Jan Kovařík
Otázka: (bbara155 30.1.2018 9:51)
Dobrý den,
kdy bude příští řádné jednání zastupitelstva Prahy 7? A je někde na tomto webu kalendář s termíny kdy se jednání konají? Nemohla jsem to najít. Děkuji

Dobrý den,

nejbližší termín  jednání zastupitelstva je 5. března. Na nových webových stránkách naleznete termíny na toto pololetí  ZDE

Na stávajících stránkách pak ZDE

S pozdravem

Kamila Matějková

Otázka: Holešovice - nová čtvrť pro papaláše? (Obyvatel 29.1.2018 10:38)
Dobrý den,

záměrně pejorativní titulek k této zprávě: Vládní čtvrť v Holešovicích kreslí pražští plánovači. Stěhování úředníků má šetřit náklady

https://byznys.lidovky.cz/vladni-ctvrt-v-holesovicich-kresli-prazsti-planovaci-cilem-je-pry-snizeni-nakladu-na-kancelare-ii3-/statni-pokladna.aspx?c=A180126_213834_statni-pokladna_ele

Opravdu je nutné, aby něco takového bylo prakticky v centru, když většina papalášů stejně nebude nikdy využívat městskou hromadnou dopravu, kterou mají ještě zdarma. Což se již mnohokrát potvrdilo například na Malostranském náměstí. Vozit zadky autem si mohou i z nějakého zapadákova na periferii města. Zde by to opět přineslo jen další zbytečné komplikace a umrtvení života ve městě, což už dostatečně podporují všechny ty ohyzdné kancelářské komplexy.

Povinná otázka: Proč se o těchto věcech dozvídáme až z tisku a není na novém webu zřízena rubrika "O nás bez nás", kde budou podobné lahůdky zveřejňovány okamžitě?

Děkuji
Vážený pane,
v rámci vznikající územní studie na rozvojové území Bubny – Zátory je navrženo, že v oblasti kolem Nádraží Holešovice, kde je výstavba bytů limitovaná intenzivní automobilovou dopravou a železnicí, mohou vzniknout administrativní prostory. Tyto administrativní budovy lze využít také k řešení deficitů kapacit administrativy, které má stát nebo hlavní město. Nejedná se o stěhování ministerstev z historických budov, ale o zatím hypotetickou možnost stěhování úředníků z technicky a provozně nevyhovujících budov, které si stát nebo město pronajímá od soukromých osob a společností. Administrativní prostory budou v oblasti okolo nádraží v každém případě, řada pozemků je zde ve vlastnictví magistrátu, jím vlastněných firem nebo firem vlastněných státem (Dopravní podnik HMP, SŽDC, České dráhy, Hlavní město Praha) a dopravní spojení, především MHD, je velmi dobré. Zatím se jedná o záměr, jehož relevantnost bude v rámci územní studie prověřena.
Lenka Burgerová
Otázka: (občan. 28.1.2018 16:06)
Zajímá mě kolik pan starosta stráví pracovní doby pro městskou část, pro výbory, magistrát, poslaneckou sněmovnu a pro své nové hnutí? Když vidím kolik funkcí zastává není možné, aby je vykonával kvalitně. Je někde evidence kolik hodin se věnuje své části když za to dostává plat? A nechci slyšet, že má okolo sebe na to lidi, ty lidi platíme mi a kdyby dělal jednu práci nemuseli by být potřeba.
Otázka: silnice mezi Tovarni x Osadni x Delnicka (Martin Turek 24.1.2018 14:29)
Dobrý den, kdy bude opravena výše uvedená silnice? Chápu, že soukromý subjekt musí mít novou přípojku na já nevím co, ale od Vánoc jsou výkopy pouze zasypané a jsou v nich díry jako prase. Ať je alespoň opraví, když není schopen je uvést do původního stavu. Přijde mi šílené, že soukromý investor takhle defakto omezuje svoje okolí aniž by to bylo nezbytně nutné. To stejné v Dělnické, uzavřou ji, 4 dny se nic neděje a pak se terpve začne prcovat. Nemohli byste jim deadline při povolování trochu zkrátit, aby zbytečně nebyly uzavírky a nic se na nich nedělo?
A to se netýká pouze této stavby, ale i "paláce Stromovka", kde denodenně blokují Strojnickou ulici, případně jiný příklad 5. května, kde neváhají postavit do jednoho pruhu cisternu s betonem a uzavřít defakto 1/3 magistrály. Myslím, že soukromý kapitál by nemusel mít tak volné pole působnosti, aby si defakto dělal co chce na úkor okolí.
Odpověď: (Petra Mikyšková, ODO Praha 7 25.1.2018 9:14)
Dobrý den,
definitivní opravy komunikací po výkopech budou provedeny v jarních měsících. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., jako správce komunikací, požaduje provádění takto rozsáhlých oprav až po ukončení zimního období. Odbor dopravy vyzve dodavatele stavby k zajištění okamžité opravy provizorních povrchů komunikací. Strojnická ulice, stejně tak magistrála, spadá pod rozhodovací pravomoc Odboru dopravních agend MHMP, ÚMČ Praha 7 bohužel na tyto akce nedosáhne.

S pozdravem
Petra Mikyšková
Otázka: Dlažba v ulici Poupětova (občan. 24.1.2018 9:38)


Dobrý den, proč v ulici Poupětova je nově položená žulová dlažba když v Holešovicích je kromě Komunardů všude betonová dlažba. To je nějaká novinka, že v každé ulici bude jiný povrch?
Dobrý den,
povrchy chodníků jsou vybírány správcem komunikace (Technickou správou komunikací hl. m. Prahy) ve spolupráci s městskou částí a případně příslušným orgánem památkové péče. Celé Holešovice byly v době své výstavby (1. polovina 20. Století) vydlážděny a následně v souladu s dobovými trendy 2. poloviny 20. století vyasfaltovány. Po velké povodni, která zasáhla Prahu, i velkou část Holešovic v roce 2002, byly ulice, jejichž povrch byl povodní poničen, předlážděny. Z důvodu velkého rozsahu opravovaných ploch a finanční náročnosti celé akce byla nouzově zvolena dlažba betonová, která je finančně méně náročná.
V současné době, kdy jsou opravovány jednotlivé ulice postupně, se vrací požadavek na vydláždění ulic pražskou (žulovou) mozaikou v souladu s historickým provedením. Pražská mozaika je tak umisťována ve všech nově opravovaných ulicích a je požadována městskou částí i jako povrch chodníků u všech nově budovaných developerských projektů. Tím dochází k postupné přeměně jak asfaltových chodníků, tak i chodníků s betonovou dlažbou na mozaiku žulovou a tím i sjednocení povrchů chodníků na celé Praze 7.
Tento požadavek je taktéž v souladu s Manuálem tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy schválených Radou hl. m. Prahy v roce 2014, který uvádí pražskou (žulovou) mozaiku v historickém a kompaktním městě jako žádoucí.

S pozdravem
Ing. arch. Martina Čermáková
Otázka: Ještě jednou "svéprávný" úředník (Aleš Presler 22.1.2018 20:39)
Já vím, že vypadám jak hnidopich a že na některé mé otázky se špatně odpovídá. Nicméně na webu Prahy 7 jsou v současné době čtyři nabídky na pracovní místa a v každé je kromě požadavku na svéprávnost i tento: "Občan ČR nebo cizí státní občan s trvalých pobytem v ČR, který ovládá český jazyk."
Otázka tedy zní, zda v Praze 7 existuje svéprávný úředník se znalostí českého jazyka, který dokáže odhalit chybu v neustále se opakujícím mustru nabídek a opraví slovo TRVALÝCH na TRVALÝM? Jednomu už jsem to naznačoval, ale k opravě nedošlo...
Odpověď: (Martin Vokuš tiskový mluvčí MČ Praha 7 24.1.2018 13:11)
Vážený pane Preslere,
již jsem zareagoval u Vašeho předchozího dotazu. Odpověď uvádím také zde. Termín svéprávnost nyní používáme u všech výběrových řízení na základě předpokladů pro vznik pracovního poměru úředníka, vyplývajících ze zákona o úřednících územních samosprávných celků. Dříve se používala formulace „způsobilost k právním úkonům“.

Děkuji také za upozornění na překlep, již jsme jej opravili.

Se srdečným pozdravem
Martin Vokuš, tiskový mluvčí MČ Praha 7Copyright © 2012 Městská část Praha 7