Česky   English

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Vyhledávání  
Otázka: Máte to tu príma, takový rodinný. (Jiří Stejskal 8.4.2008 1:28)
Poptávám ,jestli už odpověděl tem p. ředitel MP, skrzevá odtahy v okolí Strossmayerova náměstí, kde je všem skutečně jedno, jestli máte kartu, či ne? Asi má s těmi odtahy jinde hodně práce, nebo neumí číst.
Odpověď: (Vitásková Miloslava 8.4.2008 8:55)
Dobrý den, pane Stejskale,
nechtěla jsem to opět jen předávat, proto jsem zavolala panu řediteli a právě dnes mají v rozpisu kontrolu kolem Strossmayerova nám.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: (Romana Holubová 7.4.2008 23:31)
Dobrý večer, dnes jsem se v novinách 24hodin dočetla informaci kterou "prozradil mluvčí sedmičky Martin Vokuš" , že "v polovině dubna (15.4.) spustíme parkovací automaty..." Na stránkách Městské části je však uveden termín 1.5.2008. Který termín skutečně platí? Díky za odpověď.
Odpověď: (Vitásková Miloslava 8.4.2008 8:50)
Dobrý den, paní Holubová,
dnes je v Radě MČ P7 materiál na urychlení spuštění zóny placeného stání dne 15.4.2008. Jakmile obdržím výsledek, hned bude umístěn na webu. Tiskový mluvčí má oficiální názor vedení městské části z porad, proto je "rychlejší".
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: kde jsou zelené zony ???? (Jana Mentlíková 7.4.2008 20:04)
Dobrý den, máme 80ti letou babičku v Šimáčkově ulici, každý den ji vozíme nákupy,to ji máme nést nákup z Milady Horákové?(kde stejně místo není) , jezdíme s ní po doktorech a nemáme kde zaparkovat, jak ji naložit do auta. Po tu dobu co ji pomáháme s oblékáním nám policie auto odtáhne. Těch cca 10 míst na hlavní u tram zastávky nic neřeší (ona by tam stejně nedošla).Proč není třeba na jedné straně ulice modrá zona a na druhé zelená či aspoň ob ullici???Druhý problém mám ten, že jezdím z Českého Brodu jsem těhotná a mám tří letou dceru do lékařského domu k doktorům a zde není ani jedno místo k parkování!!DOkážete si představit, když tam mám být v 8,30 hod ráno nechám auto v Libni, která už je taky přeplněná a táhnu dceru tramvají jak je to pro ni náročné takto brzo ráno?Jezdit si každý den kupovat dvouhodinnové lístky je úplný nesmysl. Ráno je Praha ucpaná u Vás se nedá zaparkovat a je to jeden velký kolotoč.Prosím, zamyslete se, že lidé jezdí k doktorům a mají příbuzné a někdy to auto je podmínkou a zastavení před vchodem,přidejte, prosím zelené zony.Je jich opravdu málo. Děkuji moc za pochopení.
Odpověď: (Vitásková Miloslava 8.4.2008 8:48)
Vážená paní Mentlíková,
změny budeme zajišťovat cca půl roku po začátku provozu zóny. Vaši připomínku týkající se okolí ulice Šmeralové budeme mít v evidenci a zaměříme se na tuto lokalitu jak my, tak správce. Bude-li to možné, bude automat pro funkci po-pá 08-18 h umístěn. Lékařské domy žádají samostatně, protože nevíme, kde jsou umístněné. Zatím máme žádost jen od Lékařského domu Tovární 12, která se bude řešit cca v červnu 2008.
Hezký den Milena Vitásková 
Otázka: Financování ankety o praci MP Prahy 7 (Miroslav Kašpárek 7.4.2008 18:27)
Vážení,

můžete mi, prosím, zaslat informaci o tom, kdo a jakou částkou financoval anketu na téma spokojenosti občanů  na Praze 7 s činností Městské policie  Prahy 7 ? Děkuji. S pozdravem Mgr. Miroslav Kašpárek

Odpověď: (Vokuš Martin 16.4.2008 9:44)

Vážený pane Kašpárku,

 

rád bych nejprve uvedl, že zmiňovaná anketa se netýkala výhradně spokojenosti občanů s prací MP. Jednalo se o průzkum, jak občané Prahy 7 vnímají bezpečnostní situaci v sedmé městské části, jaké problémy jim zde z hlediska bezpečnosti připadají nejpalčivější, které oblasti považují za nejvíce ohrožené atd. Tyto poznatky byly vyhodnoceny analytiky MP a následně uplatněny v rámci nastavení režimu okrskových zón i konkrétní činnosti jednotlivých okrskářů.

Anketu financovala Městská část Praha 7 na základě usnesení Rady MČ P7 č. 1223/07.  Příprava, realizace a vyhodnocení ankety vyšlo na 28.000,- Kč. Tisk anketních listů, jejich vložení do jednotlivých výtisků Hobuletu a následný nárůst ceny distribuce, která se odvíjí od gramáže tiskoviny, stálo 69.000,- Kč.

S pozdravem

Martin Vokuš, tiskový mluvčí MČ Praha 7

Odpověď: (Vokuš Martin 16.4.2008 17:57)

Dobrý den, veškeré informace které požadujete jsou v usnesení Rady MČ Praha 7, číslo 1223/07 R, ze dne 16.10. 2007. Obsah tohoto usnesení je možné stáhnout z webových stránek MČ Praha 7 (hlavní strana, odkaz „Usnesení rady a Zastupitelstva“).
S pozdravem Radek Pohl, ved. oddělení krizového řízení

Otázka: přístup k dotazům obyvatel 2 (Krejčí 7.4.2008 17:11)

Vaší odpověď nechápu.

P. Mikyšková řekla, že "projektanti nemohli najít místo pro připojení k sítím" - sítě znamená elktřina, což pro připojení znamemá a) buď svorkovnici v rozváděči, který rozhodně není v zemi pod chodníkem b) nebo kabel pod celým chodníkem, který musím přerušit a udělat odbočku a je zcela jedno, kde to provedu a i kdyby nebylo tak je pod zemí a připojovací kabel nemusí jít kolmo nahoru, ale může být vytažen do strany - tedy podaná informace je technicky nesprávná. A pak tu máme tu skutečnost, že automaty k elektřině (ani k jiným sítím) připojovány nejsou vůbec (mají solární články) - tedy informace je celkově lživá.

Další informace byla, že "umístění automatů již nelze měnit" - což, jak sama píšete, po intervenci na vyšších místech také šlo.

V původní připomínce jsem vynechal tu část, kdy mi p. Mikyšková přímo odsouhlasila moje přesvědčení, že názory a připomínky občanů vás nezajímají.

Opakuji svůj dotaz: Jak je možné, že pracovníci úřadu odpovídají na dotazy občanů technicky nesprávnými a celkově lživými odpověďmi?

A prosím, aby bylo odpovězeno na dotaz, né podána informace, která vzdáleně s dotazem souvisí.

Odpověď: (Vitásková Miloslava 8.4.2008 7:56)
Vážený pane Krejčí,
pokud jste si mi nestěžoval na paní Mikyškovou ihned, dost těžko teď mohu posuzovat dodatečné Vaše připomínky. Vždycky se snažíme vyhovět občanům a právě paní Mikyšková u sebe soustřeďuje připomínky občanů, takže Vaše sdělení mě překvapuje. Současně uvádím, že paní Mikyšková neodpovídala technicky chybně a lživě, protože takto je projednané umístění parkovacího automatu, tudíž se držela schválené projektové dokumentace.   Jestliže Vám bylo vyhověno, bylo to z toho důvodu, že parkovací automaty jsou na solární baterie, není třeba přípojka a jednalo se o posunutí v téže rovině, nikoliv přemístění. Umístění přímo před vchodem skutečně není vhodné, proto Správce zóny urychleně projednal přemístění. Závad, které se časem projeví, bude více, nikdo není neomylný a určitě se budeme snažit připomínkám vyhovět, ale jen v mezích možností.  Věřím, že jsem odpověděla na všechny Vaše dotazy.
Přeji Vám hezký den Milena Vitásková
Otázka: přístup k dotazům obyvatel (Krejčí 7.4.2008 15:49)

Dobrý den

před velikonocema se na chodnících objevily značky pro umístění parkovacích automatů a jedna z nich byla umístěna přesně před východem z našeho domu. Dne 25.3.08 jsem telefonoval p. Mikyškové (zástupce vedoucí odboru dopravy) s žádostí o přehodnocení situace a posunutí automatu.

P. Mikyšková odpověděla, že jiné místo nelze, pže již projektanti velice složitě hledali místo, kde se mohou připojit k sítím a na chodníku zůstane dle norem minimálně 1,5m místa, tak o co mi jde. P. Mikyšková si zřejmě myslí, že každý volající je tupec, kterého technická odpověď umlčí. Poté, co jsem tento technický nesmysl jednoduše vyvrátil se již odpovědi p Mikyškové na cokoli omezily na "zůstane tam 1,5m místa, což odpovídá normám". V té době jsem ještě nevěděl, že automaty jsou solární napájení.

Jak je možné, že pracovníci úřadu odpovídají na dotazy občanů technicky nesprávnými a celkově lživými odpověďmi?

PS: Po mém osobním rozhovoru s tajemníkem byl automat posunut.

Odpověď: (Vitásková Miloslava 7.4.2008 16:41)
Vážený pane Krejčí,
paní Mikyšková odpovídala dle schválené dokumentace, proto její odpověď byla negativní, v žádném případě nešlo o lež. Po Vaší žádosti na vedení městské části  správce vyhověl a automat přesunul.
Hezký den Milena Vitásková 
Otázka: (Pavel Hartig 7.4.2008 15:47)

Dobry den!

Dnes jsem v novinach cetl, ze od kvetna by mohli povoleni k parkovani v modrych zonach dostat i prislusnici, kteri se staraji o nemohouci osobu. Je to pravda a pokud ano, co je k tomu potreba? Plati toto povoleni do vsech mestskych casti s modrou zonou?

Dekuji a tesim se na odpoved!

Pavel Hartig

Odpověď: (Vitásková Miloslava 7.4.2008 16:35)
Vážený pane Hartigu,
o určitém změkčení Metodiky se jedná, ale nejsou ještě známé výsledky. Jakmile budeme mít ověřené výsledky hl.m. Prahy, ihned vše dáme na vědomí. Pravidla budou závazná pro všechny městské části se zónou.
 
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: křižovatka Pelc-Tyrolka po zprovoznění tunelu Blanka (Pavel Bareš 7.4.2008 15:09)

Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat, jakým způsobem bude řešena přednost na křižovatce Pelc-Tyrolka, poté co bude do provozu uveden tunel Blanka. Předpokládám, že značně naroste intenzita dopravy v Povltavské ulici. Budou zachovány stávající nájezdy na Most barikádníků a do ulice V Holešovičkách? Pakliže ano, bude zde situace řešena semafory, nebo bude ulice Povltavská nadále hlavní silnicí a nájezd silnicí vedlejší? Pakliže ne, kde lze získat informace, jakým způsobem bude řešena případná nová mimoúrovňová křižovatka? Lze nalézt někde vizualizace či další dokumentaci k této části komunikace?

Jako obyvatele přilehlé oblasti mne řešení velice zajímá, neboť v současnosti probíhají terénní úpravy zelených ploch v oblasti mezi mostem barikádníků a Bulovkou (městská část Praha 8, nicméně křižovatka se nachází na území Prahy 7, předpokládám, že můj dotaz mi tedy spíše zodpovíte na Vašem ÚMČ, přirozeně v momentě, kdy zjistím, že úpravy v uvedené oblasti nemají nic společného s tunelem Blanka, hodlám se obrátit na ÚMČ Praha 8), což ve mne i dalších obyvatelích oblasti vzbuzuje otázku, nejedná-li o přípravné práce pro případný nájezd, respektive, zda případný nájezd bude či nebude veden touto oblastí.

Děkuji za odpověď Pavel Bareš

Odpověď: (Vitásková Miloslava 8.4.2008 7:42)
Dobrý den, pane Bareši, krátkou zprávu Vám zasílá zástupce IDS, který je garantem výstavby Městského okruhu. Přeji Vám hezký den. Milena Vitásková TEXT:

Vážená paní vedoucí,

 

K dotazu p. Bareše uvádím:

1)    Při zprovoznění MO Blanka bude ul. Povltavská uzavřena pro IAD a MHD dopravu a bude neprůjezdná.

2)    Komunikace MO Blanky skončí cca 100 m od stávajících nájezdů na most Barikádníků. Tyto nájezdy a sjezdy budou ve stávajícím stavu.  

 

J. Kalíšek

Otázka: Parkování (Ing. arch. Pavel Med 7.4.2008 13:38)

Vážení, v neděli 6.42008 kolem 14.00 jsem chtěl navštívit výstavu v Národní galerii ve Veletržním paláci, cca třičtvrtě hodiny jsem kroužil v přilehlých ulicích ve snaze legálně zaparkovat (volných míst sice pár bylo, ale pouze v "zóně"), až jsem nabyl dojmu, že se praha 7 "udělala pro sebe" a rozhodl jsem se to respektovat a Prahu 7 v budoucnu již neobtěžovat svojí nevítanou přítomností. Pokud se u Vás cokoli změní k lepšímu, dejte vědět. Kopii mailu zasílám NG. Přeji hezký den, Ing.arch. Pavel Med.

 

 

Odpověď: (Radek Pohl 8.4.2008 8:51)

Vážený pane ing. arch. Mede, Praha 7 zřídila Zónu placeného stání. Modrá - rezidentní zóna - byla spuštěná k 1.3.2008, parkovací automaty, které jsou kolem Veletržního paláce, budou funkční až 15.4.2008. Tím se stalo, že byly obsazené návštěvníky. Od 15.4.2008 byste měl na parkovacích automatech místo nalézt. Hezký den Milena Vitásková, ved. Odboru dopravy

Veškeré dotazy ohledně situace v dopravě, parkování, zón placeného stání či odtahů vkládejte do sekce „Doprava a parkování“! Děkuji. Radek Pohl, ved. odd. krizového řízení

Otázka: ( 7.4.2008 13:32)
Pan Pohl tady odpovídal panu Jakubovi na otázku vyučtování odtahů s tím, že není kompetentní k rozboru. Zajímalo by mne, zda je úřadu známo, že Správa Služeb MP hlavního města Prahy (dále jen SS) v tomto ohledu (tedy v oblasti účtování nucených odtahů) hrubým způsobem porušuje zákon. Pokud to známo je, jakým způsobem Úřad městské části přispěje k tomu, aby zákon nebyl porušová a aby v některých případech nebyli občané ze strany SS okrádáni?
Odpověď: (Radek Pohl 8.4.2008 8:50)

Dobrý den, odtahy se řídí vyhláškou hl.m. Prahy. Jaké je vyúčtování na to odpovídal již zástupce Správy služeb městské policie. Proto níže uvádíme jejich text.

Hezký den Milena Vitásková, ved. Odboru dopravy

TEXT Správy služeb MP:

 Účtování odtahů motorových vozidel se řídí Právním předpisem hl.m. Prahy č. 13/2001 ze dne 19. 6. 2001, kde je stanovena cena za jeden nucený odtah osobního automobilu v částce 1300,- Kč.

Veškeré dotazy ohledně situace v dopravě, parkování, zón placeného stání či odtahů vkládejte do sekce „Doprava a parkování“! Děkuji. Radek Pohl, ved. odd. krizového řízení

Otázka: Parkování Praha 7 (Denisa Rystonová 7.4.2008 11:24)

Dobrý den,

již v předchozích dotazech se objevily stižnosti na to, že v zónách stále parkují auta bez rezidenční karty, policie podle mne byla aktivní jen v počátcích vzniku parkovacích zón, nyní je situace opět horší a večer opět nenajdete místo na zaparkování. je zde čím dál více vozů, které tam parkovat nesmějí, v ulici Nad Královskou oborou ( za rohem je policejní služebna !! ) se vyplatí parkovat i "čumákem" ke Stromovce, tam je totiž kontrola karet obtížnější - vozy se musejí obcházet ! paradoxně i velmi často stojí vozy bez karet i v těsné blízkosti policejní služebny. Zajímalo by mne, proč se nekontrolují vozy, převážně večer už na to řidiči spoléhají, že je nikdo neodtáhne a nedá jim pokutu, takže proč nezaparkovat?? Ve dne je zde místa více, ale večer je opět problém. Děkuji za reakci.

Odpověď: (Vitásková Miloslava 7.4.2008 13:38)

Dobrý den, paní Rystonová,
předávám Vaši připomínku městské policii k zajištění nápravy. Věřím, že se situace zlepší. Pan ředitel posílá odboru dopravy statistiku odtahů a ta je vyrovnaná. Požádáme ho, aby se na lokalitu Nad Kr. oborou, Čechova, Jana Zajíce a Šmeralova více zaměřil.  
Přeji Vám hezký den Milena Vitásková
Otázka: (Jiri 7.4.2008 9:29)

Jak je mozne, ze zastupitele MHMP, nebo i Prahy 7 dochazeji k tak rozporuplnym rozhodnutim.

Otazka a odpoved na "Parkovani" od pana Safranka a taktez otazka a odpoved od pani Daniela "Taxikari nadrazi Holesovice" svedsi o podivnem chovani zastupitelu.

System parkovani "zlomyslne" nastaveny proti obcanum, (viz pripad Safranek)

na jedne strane a na strane druhe

benevolentni pristup k taxikarum Nadrazi Holesovice, ktery se tahne zu nekolik let a o kterem se natocila i televizni reportaz, tak s timto si zastupitele MHMP i P7 nevedi rady? Na taxikare v nadr. Holes. se neda uplatnit takovy pristup k veci jako u ZPS?

Normalni obcane Prahy 7 jsou sikanovani nesmyslnymi systemy a "mafianske struktury" u nadrazi Holesovice si kvetou v klidu dal. To nelze jinak nazvat nez –KORUPCE

Odpověď: (Vitásková Miloslava 7.4.2008 10:59)
Dobrý den, pane Jiří,
i tento příspěvek předáváme na DOP MHMP, neboť k hodnocení nejsme kompetentní.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: Parkování (MIchal Šafránek 7.4.2008 4:55)
Dobrý den, mám zásadní problém se systémem placeného parkování. Od narození tedy déle než 31 let žiji trvale na Praze 7. Pracuji jako analytik na rektorátu UK. Po smrti rodičů a zejména z důvodů, že žiji sám v domě s majitelem, kde za byt platím téměř 10 tisíc, jsem byl nucen přijmout druhé zaměstnání. Již několik let pracuji jako motoristický novinář a fotograf. Mojí pracovní náplní je mimo jiné testovat vozy zapůjčené krátkodobě od zástupců automobilek v ČR. Vlastní auto nemám, a se zapůjčenými vozy mohu na území Prahy 7 nyní parkovat pouze na placených místech vyhrazených pro návštěvy a navíc pouze krátkodobě. Vzhledem k tomu, že pracuji i dvacet hodin denně, měl jsem problémy s parkováním i v minulosti, případy, kdy jsem musel parkovat až na druhé straně obvodu rozhodně nebyly výjimkou, nyní však nemám právo parkovat bezplatně nikde a místa, a pár placených míst je permanentně obsazeno. Žádám Vás tímto o radu, jak daný problém vyřešit. Vzhledem k tomu, že toto druhé zaměstnání dělám z důvodu, abych pokryl měsíční náklady a výdaje za vleklé zdravotní problémy, platit dlouhodobě v parkovacích automatech nebo investovat desetitisícové částky do parkovacích karet by pro mě mělo jednoznačně likvidační charakter. Chápu důvody, které vedly k zavedení karet ke konkrétním registračním značkám, ale jsem tímto opatřením značně diskriminován. Věřím, že se podaří najít rozumné východisko. Děkuji.
Odpověď: (Vitásková Miloslava 7.4.2008 6:44)
Dobrý den, pane Šafránku,
Váš případ nemá řešení, které by Vám mohlo vyhovovat. Jediným řešením je,  aby vám zaměstnavatel koupil přenosnou kartu za 30 000,- Kč/rok, kterou si můžete libovolně přemístit do kteréhokoliv vozu.
V případě, že byste si zvolil jedno auto jako kontaktní do místa bydliště a předložil byste doklady k tomu potřebné (např. platba 1 % z pořizovací ceny vozu zaměstnavateli, vozidlo i k soukromému používání, ...), bylo by možné na RZ/SPZ vydat kartu   za 700,- Kč.
Hezký den Milena Vitásková
Otázka: Veřejný internet (nowasaki 6.4.2008 22:30)
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli Městská část Praha 7 uvažuje o zřízení veřejně přístupné wi-fi sítě a bezplatné připojení k internetu? Aspoň by měli občané mnohem snažší přístup k informacím...nebo je lobby firem provozující internet tak silná a o tom kroku neuvažujete? Děkuji za odpověď
Odpověď: (Vokuš Martin 17.4.2008 9:36)

Dobrý den,

Městská část Praha 7 o zavedení bezplatného internetu zatím neuvažuje.

S pozdravem

Martin Vokuš, tiskový mluvčí MČ Praha 7

Otázka: (Jan Vaněk 6.4.2008 19:00)

Vážení,

s jistým pobavením jsem shledal, že zřejmě již nelze vznášet dotazy na téma životní prostředí (patrně vzhledem k zvýšené frekvenci vzpurných reakcí na těžbu dřeva v holešovických ulicích, jež se nám tak utěšeně rozvinula v zimě a jejíž druhou fázi právě sledujeme, jaro nejaro, pupence nepupence). Když nejsou kloudné odpovědi, je nepochybně lepší zlikvidovat otázky hned v zárodku. Pokročili jsme ovšem, už se tak neděje i s tazateli.

Pročež jedna otázka pro tzv. Odbor životního prostředí: hodlá ctěná radnice naplnit v dohledné době heslo Za Holešovice holé? Pokud nikoli, kdy skončí intenzivní dřevorubecké akce v ulicích a bude zahájena halasně slibovaná výsadba nových stromů?

S pozdravem Jan Vaněk 

Odpověď: (Beneš Zdeněk 7.4.2008 11:53)

Vážený pane Vaňku,

kácení stromů v dolních Holešovicích bude ukončeno během příštího týdne ulicí Osadní. Káceny jsou pouze stromy v havarijním stavu. Výsadba stromů proběhne ve dvou fázích – do konce dubna budou vysazeny stromy v ul. Plynární, Ortenovo náměstí, Tusarova, U Uranie, Za elektrárnou, Bubenská, Veletržní, metro Vltavská. Do konce listopadu budou osázeny zbývající ulice.

S pozdravem Zdeněk Beneš, OŽP P7
Copyright © 2012 Městská část Praha 7