Česky   English

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Vyhledávání  
Otázka: vánoční stromek (katy 14.1.2018 17:23)
dobrý den, ráda bych se zeptala, kam s vánočním stromkem - k popelnici nebo ke kontejneru? díky za info, k
Dobrý den,
pokud máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad, můžete stromek volně odložit vedle nich. Pokud ne, prosíme, o odložení vánočního stromku u nejbližšího kontejneru na tříděný odpad.

S pozdravem

Kamila Matějková
Otázka: Zóna placeného stání - zrušení parkovacích míst - ul. Kamenická (ah 11.1.2018 11:03)
Dobrý den,

obracím se na Vás v následující záležitosti.

Tento týden se v ulici Kamenická (konkrétně od križovatky s ulicí "U Akademie" směrem k ulici "Gerstnerova") objevily nové dopravní značky.

Byla zrušena/omezena "Zóna placeného stání" sousedící s budovou Akademie výtvarného umění "Škola architektů". V místech, kde původně nebylo povoleno jakékoliv stání (označeno na obrubníku žlutou barvou) vznikla parkovací místa pro motocykly. Současně původní místa "Zóny placeného stání" byla zrušena a nahrazena značkou "Zákaz zastavení".

Chtěl bych se zeptat:

1) tato změna byla provedena
a) na základě požadavku Prahy 7
b) na základě požadavku Technické správy komunikací
c) na základě požadavku Police České republiky
d) někoho jiného - poprosil bych o jméno/název organizace

2) proč byla tato změna provedena
a) proč byla zrušena místa "Zóny placeného stání" v tomto úseku ulice Kamenická

4) zda vznikem parkovacích míst pro motocykly bude zajištěno, že motocykly budou parkovat pouze zde a nebudou parkovat na jiných místech "Zóny placeného staní".
a) pakliže je smyslem vzniku těchto parkovacích míst něco jiného, prosím o jeho zmínění

Zároveň bych se chtěl zeptat, jak bude postupovat příslušný přestupkový orgán v okamžiku, když na původních místech "Zóny placeného stání" stojí vozidlo, které má řádně zaplacený poplatek spojený s touto zónou, avšak zrušením této zóny a osazením značky "Zákaz zastavení" se nyní vyskytuje v místech, kde stát nesmí a majitel je třeba v zahraničí/nemůže s vozem přeparkovat a vzniká tedy "dopravní přestupek". (dle dostupné "Orientační mapy Zóny placeného stání Praha 7", která je na web stránkách Prahy 7, jsou původní místa "Zóny placeného stání" ve výše zmíněném úseku komunikace Kamenická stále označena "modře")

Děkuji Vám předem za Vaši odpověď a jsem s pozdravem

ah
Odpověď: (Martin Vokuš tiskový mluvčí MČ Praha 7 12.1.2018 14:46)

Dobrý den,

děkujeme za Vaše dotazy. Situaci v ul. Kamenická se věnujeme již v článku o úpravách parkování v rámci přechodu na nový systém ZPS, který si můžete přečíst zde: http://www.praha7.cz/24512_S-novym-systemem-ZPS-pribude-parkovacich-mist

Jak je již v článku uvedeno, v dotčené lokalitě se ruší nevyhovující parkovací místa nevhodně situovaná na někdejší travnatou plochu, kde navíc parkující vozidla často blokovala chodník. Úbytek parkovacích míst v této lokalitě bude nahrazen prodloužením parkovacích zón v přilehlých ulicích U Akademie a Gerstnerova. Na uvolněné ploše je plánována výsadba zeleně.  

K výše uvedenému bych doplnil, že k prodloužení parkovací zóny v ulici Gerstnerova již došlo, opatření v ul. U Akademie bude doplněno. Vodorovné dopravní značení na komunikaci bude realizováno v závislosti na klimatických podmínkách. 

Se srdečným pozdravem

Martin Vokuš
tiskový mluvčí MČ Praha 7

Otázka: Eltodo / TSK / P7 (Martin Turek 11.1.2018 8:37)
Dobré ráno,
pochopil jsem to tedy tak, že kontrola ulic závisí na schopnostech Eltodo a TSK. Postrádám v jejich kombinaci snahu zkvalitnit možnost rezidentů zaparkovat bez obstrukcí s hledáním volného místa ve vytížených lokalitách (okolo business center, Sparta, Letná obecně...).

Proč MČP7 prostě nepřijme 3 (nebo kolik bude třeba) úředníky, kteří vyfasují čtečku (nebo cokoliv jiného) RZ a neobchází ulice osobně - napíše RZ do přístroje, ta po spárování RZ s evidencí na úřadu P7 potvrdí nebo nepotvrdí zaplacené ZPS a buď dá nebo nedá lísteček za okno, případně zavolá odtahovku/botičku pokud auto stojí na chodníkum přechodu apod. a jde dál. Takhle jednoduše to funguje Berlín, Edinburgh (jinde nevím). Tam si prostě prošli konkrétní ulici 3x za den a měli okamžitý přehled. Načtení jednoho auta trvalo pár sekund, ten člověk šel plynulou chůzí a jen ťukal čísla do "mašinky", která mu i vytiskla případný bloček. A nemyslím si, že by se tito lidé nezaplatili z vybraných pokut - předpokládám, že pokuty jdou MČP7 do kasy.
Proč byl vlastně zvolen postup přes Eltodo a ne vlastní soběstačnou cestou, když se o správu přestupků stará MČ?
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 11.1.2018 11:22)
Dobrý den,
Zóna placeného stání je celoměstský systém, který je zřízen magistrátem a provozován Technickou správou komunikací (TSK). Firma Eltodo je subdodavatelem TSK. Městská policie bude mít možnost dohledu i nadále.
S pozdravem

Ing. Jan Kovařík
Otázka: Nejasnosti okolo kontroly ZPS. (Aleš Presler 9.1.2018 20:36)
Jak vidno z oficiálních stránek Prahy 7 o elektronické kartě vozidla, občan Prahy 7 už nebude mít možnost zkontrolovat, zda vůz má právo parkovat na sedmičce, což dříve lehce zjistil díky nálepce na předním skle. Nyní budou tuto práci konat "hybridní" vozidla s kamerami, což zdejší diskutér pod nickem cervenka ohodnotil následovně:
"Okamerovaný vůz zjistí kvanta informací, která pak budou ouředně porovnána s databází platičů a zjištěný neplatič bude dodatečně popotahován pozvánkou k pokutě. Takže se ulice ihned neuprázdní po zjištěném přestupku. Nejde o uvolnění, ale jen o pokutování a zisk peněz pro úřady a ELTODO."
S tímto názorem lze jen souhlasit, nicméně je tu jedno "ale", které komunikační a dopravní odbor zapomenul v článku na hlavním webu uvést. "Hybridní" monitorovací vozidlo musí konkrétní ulicí projet dvakrát s určitým časovým odstupem, jinak by se lehce mohlo stát, že bude popotahován řidič, který pouze zastavil, aby pomohl s taškami svému spolucestujícímu a za minutu či dvě odjel. Takovéto krátkodobé zastavení je na ZPS povoleno.
Pokud se mýlím, jistě to osvětlí někdo z odboru dopravy. Otázka tedy zní: Hrozí v Praze 7 pokuta tomu, kdo zastavil třeba na minutu v ZPS a načapalo ho při tom "hybridní" vozidlo?
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 10.1.2018 9:56)
Vážený pane,
kontrolní vozidla vybavené kamerami budou projíždět všechny úseky zařazené do ZPS vícekrát. V rámci první jízdy budou nabrány všechny RZ vozidel zde parkujících. Následovat budou další kontrolní jízdy, které ověří, zda řidiči vozidel, jejichž RZ byly naskenovány při prvním náběru, plní požadavky na parkování v zóně. Za minutové zastavení nikdo trestán nebude.
S pozdravem

Ing. Jan Kovařík
Otázka: ZPS změna v Jankovcově severně a jižně od Dělnické (Martin V 8.1.2018 20:39)
Oproti stávajícímu stavu v lokalitě Jankovcova ulice severně a jižně od Dělnické ulice snižujete počet cca 43 parkovacích míst pro rezidenty Po-Pá od 08.00 do 18.00. Tato místa jsou ve stávajícím režimu ZPS rezidenty využívána tak, že je obtížné najít volné místo. Můžete se zde k tomu vyjádřit? Děkuji. Martin Václavík
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 10.1.2018 15:30)
Dobrý den,
v původním stavu byla na Jankovcově jižně i severně od Dělnické vyznačena převážně smíšená zóna, která umožňovala parkování rezidentů a návštěvníků po zaplacení příslušné částky. Modrá rezidentská zóna byla pouze v úseku mezi Přístavní a Dělnickou. Tato modrá zóna zůstává zachována. Ostatní navazující zónové úseky jsou převedeny do oranžové zóny, kde je umožněno krátkodobé placené parkování ve stanoveném čase po zaplacení příslušné částky. Mimo stanovený čas, tj. v čase nejvyšší poptávky po rezidentském parkování, zde bude možné parkovat vozidla bezplatně.


S pozdravem
Ing. Jan Kovařík
Otázka: ZPS po 1.2.2018 (cervenka 7.1.2018 10:36)
Jak jsem z informací (uveřejněných zde na webu 4.1.2018) o nové verzi ZPS s okamerovaným autem ELTODO pochopil, nebudou už jezdit odtahovací vozy. Okamerovaný vůz zjistí kvanta informací, která pak budou ouředně porovnána s databází platičů a zjištěný neplatič bude dodatečně popotahován pozvánkou k pokutě. Takže se ulice ihned neuprázdní po zjištěném přestupku. Nejde o uvolnění, ale jen o pokutování a zisk peněz pro úřady a ELTODO. Toto majetným přestupníkům může být pro srandu. Větší problémy měli se sháněním auta někde u betonárky na břehu Vltavy pro ně neznámém shromaždišti aut.
Otázka: (paffko 5.1.2018 21:13)
Dobrý den,

s radostí jsem přivítal informaci, že se chystá nová webová stránka radnice Prahy 7.
Po zhlédnutí tohoto připravovaného webu jsem musel nasdílet mé připomínky, bohužel vesměs kritické.

Webová stránka nereflektuje aktuální trendy webu (např. dlaždickovou strukturu, která reflektuje trend přístupu přes mobilních zařízení, pro která je jako dělaná).
Není dodrženo ani základní pravidlo, že by se nemělo "nekonečně" rolovat dolů, než návštěvník stránky najde nějakou informaci.

Celkově stránka na mě nově připravovaná stránka nepůsobí profesionálně, je nepřehledná, nelogická a neintuitivní. Zvláštní kombinace barev (agresivní modrá a červená) a velikost/ tučnost fontu toto celé podtrhuje.
Navíc mně připomíná amatérské podbarvování textu ve wordu.

Bohužel mnohem příjemnější je pohled v tuto chvíli na starou verzi webu včetně uživatelského rozhraní.

Některé konkrétnější připomínky jsem nasdílel s web administrátorem.
Připravuje si radnice stránky interně svépomocí? Je možné stránky nechat připravit profesionálními web programátory a designery?
Je reálná šance, že se Praha 7 bude chlubit profesionálním webem a že dosavadní náhled nespatří světlo světa?

Díky, Pavel


Odpověď: (Pavel Zelenka, radní Praha 7 10.1.2018 15:36)
Dobrý den,
děkuji za připomínky, vážím si Vašeho zájmu i práce s jejich sepsáním.

Strukturu webu jsme navrhli na základě analýzy hledaných dotazů, což je asi neobjektivnější způsob, jak zjistit, co návštěvníky na stránkách zajímá.
Analyzovali jsme více než 2000 frází běžného jazyka a navrhli jednoduchou strukturu stránek bez centrálního menu hierarchického menu, neboť na webu je již v tuto chvíli více než 700 článků a v takové situaci případě menu spíš překáží.
K rychlé navigaci slouží vyhledávání - z technických důvodů nyní indexuje staré stránky, po přepnutí webu pak dojde k přeindexaci, takže tuto funkci nyní nelze zkoušet. Ale jelikož používáme Google Custom Search, bude vyhledávání rychlé a kvalitní.

Z výše popsaných předpokladů vznikly 4 různé verze homepage, podle cílových skupin. Technicky vzato jsou to filtry návodů, událostí a článků relevantních pro danou návštěvnickou supinu a lze se prakticky odkudkoliv dostat kamkoliv. Důležitým aspektem nového webu je i horizontální provázání stránek a množství kontextových odkazů, které bude redakce ještě propracovávat.

Je vcelku pochopitelné, že přechod na nové uspořádání stránek vždy určitému procentu návštěvníků vadí, bez ohledu na to, jak vypadala předchozí verze – prostě zvyk je silnější a novoty nejsou vždy přijímány pozitivně. Ale mám zkušenosti s projekty pro větší publikum než je web P7, takže vím, že po zaběhnutí bude web sloužit lépe. Ostatně, Vaše reakce je zatím jediná – ostatní si logiku a UX většinou pochvalují.

Pokud jde o design – jelikož je to moje profese (byť nejsem autorem, ale zadavatelem návrhu) – jsem si vcelku jist, že návrh odpovídá převažujícím trendům:
• Výrazná typografie, která je dominantním prvkem
• Výrazná, kontrastní barevnost
• Dlouhé, skrolovací stránky (uživatelé i dílky mobilním zařízením nemají problém scrollovat, některé menší weby se už ani jinak než jako single page nenavrhují)
• Minimalistická práce s grafikou – jasné geometrické tvary, ilustrace jen tam, kde podpoří informace v textu

Ještě jednou děkuji za Váš zájem a věřím, že nakonec budete s webem spokojen.

S pozdravem

Pavel Zelenka
radní pro nové sídlo úřadu
a strategické projekty
Otázka: stavba Strojnická, ZŠ Umělecká a nečinnost MP (Martin Turek 5.1.2018 17:35)
Dobrý den,
dnes ráno opět stála nákladní auta (2 náklaďáky, mezera cca 10 a 2 postmixy za sebou) ve Strojnické ulici. Když pominu, že stavba zabrala parkovací místa pro svoje potřeby (aby tam mohli parkovat zaměstanci? nebo aby tam zastavovala výše zmíněná auta před vjezdem na stavbu? doufám, že důvod záboru je konkrétní), tak pak nechápu, jak mohou strážníci ignosrovat stání v pruhu směrem dolů, kde je plná čára. Situace se opakuje každý den.
To stejné s parkováním rodičů lenochů, kteří nejsou schopni jít o 20m delší cestu a prosto stojí v křižovatce u ZŠ Umělecká, ti odvážější neváhají stát na přechodu. Po loňské akci MP se situace vrátila do starých kolejí během pár dní.
Otázka: ZPS (Martin Turek 5.1.2018 17:27)
Dobrý vcečer, od 1.2. nám začnou tedy kontrolovat ZPS zaměstnanci Eltodo. Kolik kilometrů má P7 jako ZPS? kolik aut nasadí Eltodo do terénu? Dokáže MČP7 garantovat, že nedojde ke zhoršení již tak hrozného stavu s parkováním (konkrétně teba před restaurecama, kam chodí večer zásadně jen automobilisti, před admin. centrama, kde hodiny stojí buznymani aby udělali svůj byznys a ušetřili kačku za parkovný )?....
Odpověď: (Ing. Jan Kovařík, vedoucí ODO Praha 7 10.1.2018 15:31)
Dobrý den,

v reakci na Váš dotaz lze konstatovat následující. Množství tras, počet kontrolních vozidel, termíny jízd i jejich délka vyplývá ze smluvního vztahu mezi Dodavatelem služeb ZPS společností Eltodo a správcem ZPS společností TSK hl. m. Prahy, a.s. Bližší informace o těchto záležitostech nemá ÚMČ Praha 7 k dispozici. Co se týče celého systému, od koncepce až po vymáhání přestupků, můžeme na základě informací od Správce ZPS (se zkušenostmi z více než ročního provozu „nových“ ZPS) konstatovat, že nově zaváděný systém by měl vést k vyšší respektovanosti pravidel ZPS, tudíž ke zlepšení možnosti parkování na území MČ Praha 7.

Ing. Jan Kovařík
Otázka: Tajemník mgr. Špok, šéf odboru Kovařík versus občan Meisner. Kdo se komu omluvil? (Aleš Presler 3.1.2018 18:10)
Pan Meisner si dne 22. 12. 2017 postěžoval na chování vedoucího odboru dopravy a upozornil na jeho podnapilost. Dnes tajemník ÚMČ Praha 7 odpověděl: Dobrý den, jednání pana vedoucího Kovaříka jsem prošetřil. Konzumovat alkohol na pracovišti v pracovní době je samozřejmě porušením pracovního řádu a je to nepřípustné. Na druhou stranu odmítám jeho obvinění z podnapilosti, protože jsem s ním cca o hodinu později hovořil a nejevil žádné známky podnapilosti. Pan vedoucí Kovařík dostal napomenutí, za své jednání se omluvil a oba dva věříme, že se to již nebude opakovat. S pozdravem Mgr.Radomír Špok tajemník.
Psal jsem již níže (pochopitelně to zůstalo bez odpovědi a ani ji nečekám), že dvaadvacátého se úředníci loučili se starým rokem, tudíž se popíjí - a hoď kamenem, kdo tvrdí, že se tak neděje na většině pracovišť v celé republice, snad jen s výjimkou pracovníků MHD či v těžkém průmyslu.
Co mne však na tajemníkově odpovědi překvapilo je sdělení, že s vedoucím mluvil o hodinu později po jeho setkání s panem Meisnerem a pan Kovařík známky podnapilosti nejevil. Tuhle větu bych si odpustil, vím, jak to na úřadě chodí, takže mezi řádky lze vyčíst, že si pan tajemník přišel s podřízeným přiťuknout. Ale budiž.
Horší je ta formulace s omluvou, konkrétně věta: Pan vedoucí Kovařík dostal napomenutí, za své jednání se omluvil a oba dva věříme, že se to již nebude opakovat.
Čekal bych totiž, že se pan Kovařík omluví na tomto fóru panu Meisnerovi osobně, nikoli prostřednictvím tajemníka. Věřit, že se podobné jednání nebude opakovat je sice hezké, ale od šéfa úřadu bych čekal tvrdší jednání. Z jeho omluvy-neomluvy je zřejmé, že pan Meisner měl minimálně v jednom bodě pravdu. Pan Kovařík měl dostat přinejmenším důtku s výstrahou, že pokud se bude podobné jednání opakovat, dojde k jeho okamžitému odvolání z funkce.
Na závěr se zeptám všech tří aktérů situace z 22. 12. 2017: Pana Kovaříka, proč se neomluví osobně, pana tajemníka zda slovo "věřit", že se to nebude opakovat je dostatečné varování a nakonec pana Meisnera, zda je spokojen s vyjádřením pana tajemníka.
Odpověď: (Mgr. Radomír Špok, tajemník MČ Praha 7 4.1.2018 14:58)
Vážený pane Preslere,
děkuji za Vaše připomínky. Zvolený postup v dané věci považuji za adekvátní a pevně věřím, že byl zcela dostatečným impulzem k tomu, aby se podobná záležitost již neopakovala.

S pozdravem

Mgr. Radomír Špok
tajemník
Otázka: Mazání, mizení a eliminace (ValB 2.1.2018 5:38)
Dobrý krásný den,
prosím vás Praho 7, to jako budete mazat a eliminovat i mě a má slova díků a obdivu? Pořád jenom kritika, kritika, kritika a mezi tím světlé body mých krásných příspěvků, to přece nemůžete nechat zmizet? V Letenské partě, skupině paní radní pro kulturu Třeštíkové s cca 20 tisíci obdivovateli se dočtete takové sprostoty, že by se snad i pan starosta uzarděl, a nikdo nic nemaže!!! Svoboda slova a právo na svobodu projevu přece nesmí být pošlapána zde, když mezi kulturními lidmi za dozoru kulturní osoby kultivované kulturní radní MČ Praha 7 je svoboda slova nade vše! Mažete? Eliminujete? Na odpověď čeká s úctou ValB
Vážená paní Bromová,
z diskuzního fóra žádné příspěvky, které jsou v souladu s pravidly diskuzního fóra, nemažeme.
Pevně věřím, že i příspěvky pana Meisnera brzy dohledáme.
Přeji hezké dny a vše nejlepší do roku 2018.

Kamila Matějková
Otázka: Budete nám mazat otázky (meisner 2.1.2018 3:25)
V poslední době mi úřad vymazal dvě otázky směřující na Ing.Kováře, druhá otázka směřovala i na starostu.
Máte za to, že když úřad není schopen odpovědi, je smazání otázky vhodné řešení?
Děkuji. Meisner.
Vážený pane Meisnere,
vše jsme opakovaně prověřovali a skutečně nic nenasvědčuje tomu, že by zde některý z dotazů, které jste do rubriky Otázky a odpovědi vkládal, nebyl aktuálně zveřejněn. Můžete, prosím, uvést, kdy jste předmětné dotazy posílal a co bylo obsahem, případně je, pokud je to možné, vložit znovu? Dotazy od občanů určitě nemažeme, pevně věřím, že se i ty Vaše podaří dohledat.
Se srdečným pozdravem
Martin Vokuš, tiskový mluvčí MČ Praha 7
Otázka: Otázky a odpovědi mezi námi! ( 1.1.2018 7:59)
Dobré ráno a ještě jednou všem úchvatný nový rok 2018. Chci odpovědět i já a tak tedy - hrozně moc se těším na novou radnici, vyvolávací systém, zasedací místnost v útrobách a nejvíce se těším na prostředí přátelské k občanům a dětem. Už jsem se na jakési mírné zlepšení nitra úřadu MČ Praha 7 dotazovala v roce 2014 a pan Mirovský mě tehdy pochválil za hodnotný dotaz a řekl, že to probere s tajemníkem. Tehdy vše zůstalo jak má, tedy s frontami a nudícími se dětmi čekajícími na chodbách s rodiči za dozoru ostrahy klidnící obvyklé rozepře. Nyní je tajemník také nový a přátelské prostředí prý zůstane stejné a beze změny, jakýpak prostor pro děti, úřad není chůva a pan Zelenka potvrdil na Facebooku, že s nějakou krátkodobou službičkou občanům jako je pohlídání dítěte v herně, než si rodiče vyřídí úřední záležitost či navštíví zasedání Zastupitelstva nebo zábavné neškodné artefakty k rozptýlení neposedného dítka, že s tím se nepočítá. Zasadní věci tedy zůstanou při starém i v nové radnici. Bylo by to jistě velmi nákladné, takže rovněž ani jediný počítač s připojením na internet pro občany zdarma se v nové radnici zavádět nebude, stačí ten v infocentru na ulici Milady Horákové. Internet už má mít každý sám a ať si najde informace jinak na přímo u našich úředníků. Na nový web se těším nejvíce, ostatně vše nové mě nadchne. Jeho taje jsem ještě neprobádala, ale dle komentářů zde je patrné, že je tato věc v dobrých rukách. Ve starém webu patrám hodiny, ani úřednice infocentra často neví kde co najít, takže v novém webu to půjde o sto šest predpokládám. Prosím když tak o případnou opravu pravopisu odbor komunikace s veřejnosti. Zdravím vás srdečně ValB, raději se podepisuji, nejsem žádný anonym a ke svým vřelým přáním a díkům se hlásím!
Otázka: Díky MČ Praha 7 a plodný nový rok!!! ( 1.1.2018 1:28)
Naši drazí zastupitelé, radní a zaměstnanci, chci vám popřát další bohatý, vizionářský a veselý nový rok 2018 plný nových zážitků, příslibů i bezbřehé radosti z vaší práce. Vaše vize se naplňují, vaše cíle dosahují, vaše myšlenky kvetou i v nečase. Hlasy protivenství slábnou a tam kde ne si poradí sympatiemi k vám naplněna masa. Nepochybujete o správném směru a tak ostrůvky posledních neblaze proslulých kverulantů se potápí jak Antlantida v moři vlastní zažluklé závisti. Solidarita mezi občany navzájem díky vaší péči o pospolitost už nebyla takových v rozměrů, že obyvatelé si navzájem odpovídají i na dotazy původně směrované našim představitelům, občané si radí a diagnostikují choroby, doučují v češtině, mravech, dozorují správný způsob komunikace k představitelům obce, kontrolují vhodnost položené otázky, předávají si nedopité kokosové ořechy, rozvažejí postele z Ikea a spolecně se následně schází by vše probrali znovu tváří v tvář. Harmonie konečně po letech dýchla na Letnou, Holešovice, Bubny, Zátory, Tróju atd.jednoduše na obec nám milou a nyní tolik přatelskou i k podivínům. Čeká vás, naše představitele mnoho dalších velkých úkolů, které jste si srdnatě vytyčili a věřím, že neslevíte ze svého stylu, kterým dobudete Prahu. Praha vám!
Otázka: Testovací verze nového webu spuštěna (Obyvatel 31.12.2017 19:59)
Dobrý den,

v rychlosti jsem se podíval na testovací verzi nového webu. Odkaz na Diskusní fórum je zastrčen až na konci, ale to není ten hlavní problém.

1. do diskusního fóra se nelze přihlásit jinak než přes službu MojeID! Obliba této centralizované služby je obecně nízká, protože základní problém sdílení identity obsahující ciltivé osobní údaje tomu zkrátka brání. Je zvláštní, ze zatímco běžně propagujete reklamní společnosti jako Facebook (údajná oficiální stránka Prahy 7) a Google (technologie vyhledání na novém webu), přihlašování přes ně nedpodporujete.

Stejně tak nejsou ve fórech žádné testovací příspěvky, takže není patrné jak vypadá strukturování odpovědí.

2. nový web měl být údajně plně pod kontrolou Prahy 7, nezávislý na produktech třetích stran. Jenže nakonec jedna z důležitých vlastností jakou je vyhledávání a indexování obsahu je závislá na poměrně problematickém subjektu Google, který samozřejmě bude do výsledků vyhledávání vkládat reklamy, viz bod 1.6 podmínek https://support.google.com/customsearch/answer/1714300 Stejně tak si může libovolně měnit cenu a podmínky služby. O tom, že reklamy dlouhodobě neověřuje a mohou vést i na závadný obsah už bylo napsáno dost: https://pooh.cz/2017/12/17/reklamy-od-google-zaplavuje-seznamka-co-vas-potesi-otevrenim-porno-stranek/ Nechápu proč zde nebylo použito vlastní řešení, které by bylo zcela pod kontrolou.

3. odkazy na dokumenty ve formátech jako Word, Excel apod. stále nemají i druhý odkaz s rychlým náhledem na webu bez nutnosti je otevírat v aplikacích. Řešení je přtom snadné, stačí vedle přidat druhý odkaz na Office Viewer https://blogs.office.com/en-us/2013/04/10/office-web-viewer-view-office-documents-in-a-browser/ Je to stále bez reklam, protože tuto službu neposkytuje reklamní společnost.
Odpověď: (Pavel Zelenka, radní MČ Praha 7 2.1.2018 9:36)
Dobrý den,
K Vašim připomínkám:
• Odkaz na DF je v patě stránky, tedy na každé stránce webu, ať už návštěvník přijde na web z jakéhokoliv odkazu. Na to, že DF není hlavní funkcí stránek, je tedy dostupné velmi dobře a snadno.
• mojeID je služba poskytována nekomerčním správcem CZ domény a osobní údaje jsou tedy z pohledu uživatele nesrovnatelně lépe zabezepečeny než v běženém e-shopu. Na druhé straně mojeID je poměrně dobrá ochrana před falešnými profily a spamem.
• Google Custom Search je pro nekomerční organizace a veřejné instituce zdarma a bez reklam. Vyhledávání přes Google algoritmy je technicky jedno z nejvyspělejších a neexistuje žádný rozumný důvod, abychom investovali prostředky do vývoje funkcionality, kterou již Google poskytuje zdarma a na úrovni, které při nejlepší vůli nelze konkurovat.
• Za připomínku ohledně Office Web Vieweru děkuji, prověřím náročnost implementace a přínosy otevírání přímo v browseru.
Zdraví
Pavel Zelenka
radní pro nové sídlo úřadu
a strategické projektyCopyright © 2012 Městská část Praha 7