Česky   English

Jiřina Ullrichová - asistent

Jiřina Ullrichová
V útvaru: oddělení organizační a sekretariátů
Funkce: asistent
E-mail: poslat e-mail
Motto: Pro činného člověka není žádný den dlouhý
Místnost: 226A
Telefon: 22014 4218
Fax:
Činnost:

Seznam pracovních činností:

 • Připravuje jednání Rady MČ P7, eviduje a kompletuje materiály na jednání Rady MČ P7, zpracovává program a scénář jednání Rady MČ P7.
 • Zpracovává a odepisuje úkoly na jednání Rady MČ P7 a Zastupitelstva MČ P7.
 • Zpracovává materiály na jednání řádné a mimořádné Rady MČ P7 (dopisy Rady MČ, svolávání Zastupitelstva MČ P7, stanovení pořadu Zastupitelstva MČ P7 atd.).
 • Informuje členy Rady a Zastupitelstva MČ P7 o jednání mimořádné Rady MČ P7.
 • Eviduje dopisy Rady MČ P7 a Zastupitelstva MČ P7.
 • Celkově zajišťuje zasedání Zastupitelstva MČ P7, zpracovává program, eviduje, kompletuje a převádí materiály do formátu pdf na zasedání Zastupitelstva MČ P7.
 • Zpracovává scénáře na zasedání Zastupitelstva MČ P7 vč. upraveného pořadu zasedání Zastupitelstva MČ P7.
 • Obsluhuje hlasovací zařízení na Z MČ P7.
 • Zpracovává realizaci usnesení Zastupitelstva MČ P7.
 • Rozesílá pozvánky na zasedání Zastupitelstva MČ P7 členům Zastupitelstva MČ P7, vedoucím odborů a ředitelům organizací.
 • Zpracovává pozvánky k vyvěšení na úřední desce Úřadu MČ P7 a pro zveřejnění na internetových stránkách MČ Praha 7.
 • Pořizuje a zpracovává zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ P7 a jednání Rady MČ P7.
 • Eviduje a připravuje k archivaci protokoly z jednotlivých jednání Rady MČ P7 a zasedání Zastupitelstva MČ P7.
 • Předává poštu členům Zastupitelstva MČ P7 a Rady MČ P7, poskytuje informace členům Zastupitelstva MČ P7 a pracovníkům Úřadu MČ Praha 7.
 • Ověřuje usnesení Rady MČ P7 a Zastupitelstva MČ P7.
 • Ověřená usnesení Rady MČ P7 a Zastupitelstva MČ P7 v papírové podobě předává na podatelnu k vyvěšení na úřední desce Úřadu MČ P7 a informuje Útvar informačních technologií o možnosti zveřejnění na webových stránkách MČ Praha 7. 
 • Organizačně zajišťuje plán akcí v zasedacích místnostech ÚMČ P7.
 • Plní úkoly dle pokynů členů Rady MČ P7 a Zastupitelstva MČ Praha 7 a vedoucí Odboru Kancelář starosty a tajemníka.Copyright © 2012 Městská část Praha 7