Česky   English

PhDr. Simona Weidnerová - expert pro strategické plánování

PhDr. Simona Weidnerová
V útvaru: oddělení pro oblast evropských fondů a MA 21
Funkce: expert pro strategické plánování
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: Veletržní 33
Telefon:
Fax:
Mobil: 602 685 788
Činnost:

Seznam pracovních činností: 

 • Spolupracuje na činnostech projektové kanceláře;
 • zajišťuje implementaci Strategického plánu rozvoje MČ Praha 7;
 • připravuje dílčí akční plány Strategického plánu rozvoje MČ Praha 7;
 • zajišťuje procesní realizaci strategického plánování;
 • spolupracuje s odbory ÚMČ Praha 7 na naplňování strategických cílů;
 • zpracovává strategický plán rozvoje MČ Praha 7;
 • zpracovává místní akční plánu rozvoje vzdělávání pro správní obvod Praha 7;
 • zpracovává strategický plán rozvoje školství do roku 2023;
 • spolupráce na tvorbě dalších strategických dokumentů s příslušnými odbory;
 • připravuje materiály na jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 7;
 • vede spisovou službu, zajišťuje jednotný postup spisové agendy; přijímá, vyřizuje, eviduje a ukládá korespondenci;
 • plní úkoly dle pokynů Rady MČ Praha 7, vedoucí Odboru KST a vedoucí oddělení EF a MA21.Copyright © 2012 Městská část Praha 7