Česky   English

Burijan Vít Trčka - grafik

Burijan Vít Trčka
V útvaru: oddělení komunikace
Funkce: grafik
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 208
Telefon: 22014 4274
Fax:
Mobil:
Činnost:

Seznam pracovních činností: 

  • Zajišťuje grafické návrhy prezentace MČ Praha 7 dle jednotného vizuálního stylu.
  • Spolupracuje na podobě písemných a grafických materiálů úřadu.
  • Připravuje veškeré tiskoviny sloužící k informovanosti občanů a propagaci MČ Praha 7 (plakáty, pozvánky, letáky, prospekty, brožury atd.).
  • Podílí se na rozvoji internetových stránek MČ Praha 7, poskytuje podklady pro jejich obsahovou a grafickou podobu.
  • Pořizuje a zpracovává audiovizuální přenosy a záznamy z akcí MČ Praha 7.
  • Pořizuje a zpracovává fotodokumentaci z akcí MČ Praha 7.
  • Podílí se na přípravě a vydávání interního a externího Newsletteru.
  • Zajišťuje distribuci tiskových materiálů MČ Praha 7.
  • Podílí se na přípravě tiskových konferencí, setkání s občany a dalších akcí pro veřejnost.
  • Zajišťuje technickou podporu oddělení komunikace.Copyright © 2012 Městská část Praha 7