Česky   English

Ing. Jana Blinkalová - referentka

Ing. Jana Blinkalová
V útvaru: oddělení komunikace
Funkce: referentka
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 208
Telefon: 22014 4185
Fax:
Mobil:
Činnost:

Seznam pracovních činností: 

 • Vede prodej inzerce do časopisu Hobulet, komunikuje s inzerenty, zajišťuje veškerou související administrativní agendu.
 • Zajišťuje komunikaci s tiskárnou a distributorem časopisu Hobulet.
 • Vykonává pozici tajemnice Redakční rady časopisu Hobulet, účastní se jednání Redakční rady, pořizuje zápis z jednání.
 • Zpracovává přehled mediálních výstupů.
 • Zajišťuje distribuci tiskových materiálů MČ Praha 7.
 • Podílí se na přípravě a vydávání interního a externího Newsletteru.
 • Rozesílá informační SMS a e-mailové zprávy o aktuálním dění v Praze 7.
 • Vede spisovou službu, zajišťuje jednotný postup spisové agendy
 • Přijímá, vyřizuje, eviduje a ukládá korespondenci.
 • Podílí se na přípravě tiskových konferencí, setkání s občany a dalších akcí pro veřejnost.
 • Zajišťuje administrativní podporu oddělení komunikace.Copyright © 2012 Městská část Praha 7