Česky   English

Bc. Soňa Hradecká - vedoucí oddělení

Bc. Soňa Hradecká
V útvaru: oddělení dotací, strategií a projektového řízení
Funkce: vedoucí oddělení
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 145
Telefon: 22014 4037
Fax:
Mobil: 608 771 700
Činnost: Seznam pracovních činností:  
 • Koordinuje činnost projektové kanceláře;
 • sleduje a vyhodnocuje vyhlášené výzvy jednotlivých operačních programů (dále jen OP) evropských fondů a ostatní dotační příležitosti pro MČ Praha 7;
 • vyhledává dotační příležitosti z jednotlivých OP a sleduje harmonogram jednotlivých výzev OP;
 • informuje vedení MČ Praha 7 o dotačních příležitostech v návaznosti na Strategický plán rozvoje MČ Praha 7 a v souladu s aktuálními prioritami Úřadu MČ Praha 7;
 • připravuje projektové žádosti do jednotlivých OP evropských fondů a dalších dotačních programů dle potřeby MČ Praha 7;
 • zajišťuje oslovení a výběr odborných firem pro zpracování projektových žádostí včetně příloh (zejména analýza CBA, studie proveditelnosti) a spolupracuje s nimi na přípravě projektových žádostí a povinných příloh;
 • dohlíží na plnění podmínek pro poskytnutí dotace stanovených poskytovatelem při realizaci projektu spolufinancovaných z evropských fondů a dalších zdrojů;
 • zajišťuje realizaci projektů financovaných z evropských fondů;
 • sestavuje a koordinuje projektový tým;
 • spolupracuje se všemi zainteresovanými stranami v průběhu realizace projektu;
 • spolupracuje s poskytovateli dotací;
 • spolupracuje na tvorbě dílčích koncepcí v oblasti projektového řízení;
 • spolupracuje na tvorbě Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro správní obvod Praha 7;
 • implementuje a aktualizuje Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod Praha 7;
 • připravuje materiály na jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 7;
 • vede spisovou službu, zajišťuje jednotný postup spisové agendy; přijímá, vyřizuje, eviduje a ukládá korespondenci;
 • plní úkoly dle pokynů Rady MČ Praha 7 a vedoucí Odboru KST.Copyright © 2012 Městská část Praha 7