Česky   English

Tomáš Taich - referent

Tomáš Taich
V útvaru: oddělení integrace cizinců a národnostních menšin
Funkce: referent
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 86/11
Telefon: 22014 4190
Fax:
Mobil:
Činnost:

Seznam pracovních činností:

 • Podpora a hledání forem zlepšení soužití různých etnik a napomáhání jejich začlenění do společnosti.
 • Vytváření prostoru pro komunikaci, spolupráce a poznání různých kultur a identit.
 • Vede dokumentaci o sociální práci s klientem.
 • Naplňování koncepce integrace romské komunity MČ Praha 7.
 • Spolupráce s romskou koordinátorkou hl. m. Prahy.
 • Koncepční řešení problémů v romské komunitě aktivní spoluúčastí této komunity.
 • Práce s individuálním přístupem ke každému jedinci se znalostí jeho mentality a způsobu života.
 • Poskytování odborné specializované pomoci formou odborného sociálního poradenství a terénní sociální práce.
 • Navrhování projektů z oblasti sociální, vzdělávací a kulturní, směřující k multikulturnímu soužití a posílení romské emancipace.
 • Zaměření se na oblast vzdělávání a realizaci smysluplných volnočasových aktivit.
 • Spolupráce se všemi relevantními pracovišti v oboru dané kompetence.
 • Spolupracuje s romskou koordinátorkou MHMP a s poradci jednotlivých MČ.
 • Spolupracuje s koordinátorkou oddělení integrace cizinců MHMP a s poradci jednotlivých MČ.
 • Účast na vzdělávacích akcích, aplikace poznatků v praxi.
 • Spolupráce na studentských stážích.
 • Nezbytná korespondence s agendou spojená.
 • Vedení spisové služby.
 • Plní úkoly dle pokynů vedoucí oddělení OCM a vedoucí odboru Kancelář starosty a tajemníka.Copyright © 2012 Městská část Praha 7