Česky   English

MgA. Kamila Matějková - manažer komunikace

MgA. Kamila Matějková
V útvaru: oddělení komunikace
Funkce: manažer komunikace
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 208
Telefon: 22014 4246
Fax:
Mobil:
Činnost:

Seznam pracovních činností: 

 • Zajišťuje přípravu a vedení komunikačních a PR kampaní.
 • Zajišťuje komunikaci se zástupci médií, PR a marketingu.
 • Zpracovává témata pro mediální kampaně a prezentace činnosti MČ Praha 7.
 • Poskytuje informace občanům.
 • Zajišťuje správu webové rubriky Otázky a odpovědi.
 • Rozesílá informační SMS a e-mailové zprávy o aktuálním dění v Praze 7.
 • Spolupracuje na podobě písemných a grafických materiálů úřadu.
 • Podílí se na rozvoji koncepce interní komunikace úřadu.
 • Podílí se na zpracování obsahu a koncepci rozvoje magazínu Hobulet.
 • Zajišťuje přípravu a vydávání interního a externího Newsletteru.
 • Podílí se na rozvoji internetových stránek MČ Praha 7, poskytuje podklady pro jejich obsahovou a grafickou podobu.
 • Podílí se na přípravě tiskových konferencí, setkání s občany a dalších akcí pro veřejnost.
 • Zajišťuje komunikaci se spolupracujícími organizacemi v oblasti informování veřejnosti.Copyright © 2012 Městská část Praha 7