Česky   English

Bc. Kristýna Philippová DiS- referentka

Bc. Kristýna Philippová DiS
V útvaru: ODBOR KULTURY A SPORTU - OKS
Funkce: referentka
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 207
Telefon: 22014 4014
Fax:
Mobil: 603 574 459
Činnost:

Seznam pracovních činností: 

 • zajištění ucelených agend v rámci samostatné působnosti obcí, měst a územních orgánů státní správy
 • spolupracuje na zajišťování akcí OKS
 • administrativa s činností spojená   

Životní jubilea občanů MČ Praha 7

 • připravuje a realizuje akce v rámci významných životních jubileí občanů (70, 75, 80, 85, 90 a více let) - ve spolupráci se starostou městské části a dobrovolným aktivem z řad občanů

Vítání dětí a jubilejní svatby v obřadní síni MČ P7

 • připravuje a realizuje slavnostní obřady vítání dětí v obřadní síni MČ Praha 7
 • na základě požadavků rodin realizuje v obřadní síni nebo bydlišti jubilantů též významná výročí sňatků (zlaté, diamantové, platinové, případně smaragdové či kamenné svatby)

Oblast kultury a sousedských vztahů:

 • zajišťuje výstavy vč. vernisáží v Galerii na úřadě a v IC MČ Praha 
 • vede a eviduje Klub seniorů MČ Praha 7
 • zajišťuje realizaci, propagaci a evidenci zájemců v rámci projektu „Senior karta“, jedná s partnery
 • zajišťuje realizaci, propagaci a evidenci zájemců v rámci projektů např. „Babička ze sousedství“ apod.
 • za OKS figuruje v radě seniorů
 • realizuje zájmové kurzy a aktivity pro seniory v oblasti kultury a volného času v souladu s aktuálním plánem a zadáním
 • podílí se realizaci kulturních i jiných aktivit pořádaných OKSCopyright © 2012 Městská část Praha 7