Česky   English

Alexandr Pek - zaměstnanec

Alexandr Pek
V útvaru: oddělení dokladů a evidence obyvatel
Funkce: zaměstnanec
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 173
Telefon: 22014 4207
Fax:
Mobil:
Činnost:
 • přijímání žádostí o vydání cestovního pasu, cestovního průkazu nebo jiného cestovního dokladu
 • kontrola a vydávání cestovního pasu, cestovního průkazu či jiného cestovního dokladu
 • zhotovování cestovních dokladů ve zkrácených termínech
 • vybírání správních poplatků za vydávání cest. dokladů
 • přijímání žádostí o provedení změn údajů v cest. dokladu a jejich provádění
 • vydávání rozhodnutí o odepření vydání nebo o odnětí cest. dokladu
 • rozhodování o přerušení či zastavení řízení, pokud nejsou předloženy všechny doklady potřebné pro vydání cest. dokladu
 • využívání údajů z informačního systému evidence obyvatel pro výkon státní správy na úseku cest. dokladů
 • projednávání přestupků na úseku cest. dokladů a vybírání blokových pokut
 • zajišťování zpracování údajů pro statistiku
 • zajišťování znehodnocování neplatných cest. dokladůCopyright © 2012 Městská část Praha 7