Česky   English

Jana Hrbková Bacílková - zaměstnanec

Jana Hrbková Bacílková
V útvaru: oddělení spisové a archivní služby
Funkce: zaměstnanec
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 17
Telefon: 22014 4171
Fax:
Mobil:
Činnost:

Seznam pracovních činností: 

 • Přijímá doručené zásilky pro ÚMČ Praha 7 na poště, třídí došlé dokumenty dle spisového řádu a eviduje tyto dokumenty v e-spisu.
 • Přijímá žádosti a písemnosti od občanů, eviduje tyto doklady v e-spisu a předá jednotlivým odborům ÚMČ Praha 7.
 • Všechny zaspané doklady v e-spisu řádně skenuje.
 • Přijímá všechny došlé datové zprávy a předává na příslušné odbory ÚMČ Praha 7.
 • Vypravuje datové zprávy z e-spisu přes Českou poštu, s.p.
 • Předává dokumenty e-mailové pošty na příslušné odbory ÚMČ Praha 7.
 • Zajišťuje příslušné činnosti vyplývající z pokynu tajemníka týkající se podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Zajišťuje vypravení zásilek dle druhů dopisů, ceny a váhy přes frankovací stroj, tiskne podací archy a kompletuje dopisy s vytištěnými archy.
 • Vyřizuje došlou a vypravenou poštu mezi ostatními Úřady MČ Praha a Magistrátem hl. m. Prahy.
 • Zveřejňuje materiály na úřední desce ÚMČ Praha 7, které eviduje v e-spisu.
 • Propaguje činnost ÚMČ Praha 7 formou podávání informací občanům při osobním
 • a telefonickém styku.
 • Pomáhá občanům při vyřizování záležitostí na ÚMČ Praha 7, zajišťuje dostupnost aktuálních formulářů pro občany.
 • Provádí kopírování materiálů pro občany za úplatu a kopírování pro potřeby ÚMČ Praha 7.
 • Vykonává pokladní činnost.
 • Zajišťuje evidenci oběživa, má hmotnou odpovědnost za vybrané finanční prostředky.
 • Přebírá a eviduje obálky na vyhlášená výběrová řízení.
 • Třídí denní tisk a odborné časopisy, rozděluje na příslušné odbory dle aktuálního seznamu.
 • Vyřizuje případné reklamace ohledně nedoručených zásilek na poště.
 • Ukládá dle § 10c zákona č. 133/2000 Sb., oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením pro občany s trvalým pobytem na adrese ohlašovny nábřeží Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7.Copyright © 2012 Městská část Praha 7