Česky   English

Hana Müllerová - referentka

Hana Müllerová
V útvaru: oddělení pronájmů
Funkce: referentka
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 258
Telefon: 22014 4021
Fax:
Mobil:
Činnost:
  • vede řízení o přechodu užívacího práva podle § 706 a 708 O.Z.   
  • připravuje podklady pro schválení výměny bytů za část týkající se MČ P7 v domech svěřených MČ P7 a v domech podílových    
  • zpracovává doklady pro udělení souhlasu s podnájmem v bytech a to na základě kritérií stanovených usnesením Rady MČ P7    
  • připravuje podklady pro rozhodnutí o vydání příkazu vystěhování z bytu užívaném bez právního důvodu    
  • zpracovává materiály k předložení do Rady MČ P7 na základě usnesení Rady MČ P7    
  • vyhotovuje a následně zabezpečuje uzavírání nájemních a darovacích smluv    
  • spolupracuje s bytovou komisí Rady MČ P7, s právním odborem, odborem majetku, odborem výstavby, MP a ÚP SSP    
  • připravuje podklady k bytovým jednotkám pro privatizaci    provádí místní šetření v domech svěřených MČ P7    
  • kompletně vede a zodpovídá za evidenci nájemních smluv k bytům v domech svěřených MČ P7Copyright © 2012 Městská část Praha 7