Česky   English

Lenka Mikešová - referentka

Lenka Mikešová
V útvaru: oddělení pronájmů
Funkce: referentka
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 258
Telefon: 22014 4213
Fax:
Mobil:
Činnost:
 • vedení evidence nebytových prostor
 • zpracování materiálů do Rady MČ P7
 • zpracování výstupů z jednání Rady MČ P7 a nebytové komise
 • vedení a kontrola evidence volných nebytových prostor
 • zajišťování zveřejnění volných nebytových prostor
 • vypracování nových nájemních smluv, dohod o ukončení nájmu a další souhlasy či nesouhlasy pro nebytové prostory
 • provádění místního šetření
 • osobní a písemné jednání s klienty
 • zajišťování privatizačního procesu
 • průběžné podávání informací občanům o průběhu privatizačního procesu
 • spolupráce s odbory MČ Praha 7, jednání s orgány státní správy, jednání s Katastrem nemovitostíCopyright © 2012 Městská část Praha 7