Česky   English

Zdeňka Fialová - referentka

Zdeňka Fialová
V útvaru: oddělení silničního správního úřadu
Funkce: referentka
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 246
Telefon: 22014 4027
Fax:
Mobil: 732 867 247
Činnost:
 • vykonává státní odborný dozor na komunikacích  II. – IV. třídy v MČ P7
 • má hmotnou zodpovědnost v rámci své agendy
 • stanovuje správní poplatky
 • shromažďuje podklady pro místní poplatky a poznatky předává OFI
 • eviduje pokutové bloky a další ceniny
 • zahajuje správní a přestupková řízení
 • stanovuje výši pokut dle zák. č. 13/1997 Sb. (zákon o pozemních komunikacích )
 • provádí pravidelné kontroly plnění podmínek rozhodnutí a kontroluje minimálně 1x týdně celý obvod
 • zjišťuje a sankčně postihuje nepovolené zábory, znečištění, poškození komunikace
 • spolupracuje s městskou a republikovou policií
 • spolupracuje s odborem dopravy MHMP
 • spolupracuje s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK)
 • zajišťuje podklady pro Radu  MČ P7 dle zák. č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze
 • spolupracuje s ostatními městskými částmi
 • spolupracuje s ostatními odbory Ú MČ Praha 7
 • spolupracuje na generelu městského parteru MČ Praha 7
 • vydává rozhodnutí o umístění stánků, stolků nabídky zboží atd. dle tržního řádu, podává návrhy na změny v tržním řádu
 • vydává rozhodnutí o zvláštním užívání pozemních komunikací bez nároku na zásah do tělesa komunikace, zejména na chodnících ( lešení, reklamní stojky, reklama do 1m2, předzahrádky, předsunutý prodej, výstavky, stavební zařízení, atrakce atd.)
 • stanovuje při zvláštním užívání komunikací přechodnou úpravu dopravního režimu
 • navrhuje umístění laviček, WC, a dalších zařízení (stojany  na kola a pod.) na komunikacích
 • zastupuje v případě nepřítomnosti pracovníka na úseku administrativy a sjízdnosti komunikací v zimním období, dále pracovníka na zvláštní užívání komunikací ve vozovkách
 • vykonává a zajišťuje další operativní úkoly na pokyn vedoucí odboruCopyright © 2012 Městská část Praha 7