Česky   English

Kateřina Laskovská - vedoucí oddělení

Kateřina Laskovská
V útvaru: oddělení integrace cizinců a národnostních menšin
Funkce: vedoucí oddělení
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 86/11
Telefon: 22014 4249
Fax:
Mobil: 605 070 056
Činnost:

Seznam pracovních činností: 

 • Monitoruje romskou komunitu a navazuje s ní takový každodenní kontakt, aby jednotliví členové nebyli vnímáni jako příjemci pasivní pomoci, ale činitelé s aktivní rolí v reálném tolerantním prostředí. Navrhuje řešení vzniklých problémů se zvláštním zaměřením na děti a mládež v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů.
 • Vede dokumentaci o sociální práci s klientem.
 • Podílí se na poskytování základního sociálního poradenství a dopomáhá svou činností klientům k získání základních dokumentů. Působí jako poradce a prostředník pro klienty při vyřizování úředních záležitostí, při uplatňování nároku a při jednání s institucemi včetně asistence při dalších jednáních.
 • Pomáhá při získávání zaměstnání formou spolupráce s úřady práce i samostatnou aktivní činností.
 • Působí jako poradce a prostředník pro klienty při praktických činnostech. Objasňuje klientům jejich práva a způsob jejich uplatnění.
 • Vede komunitu k udržení optimálních hygienických podmínek v místě jejich bydliště a jeho bezprostředním okolí.
 • Věnuje se rodinám, které byly vytipovány pracovníky OSZ. Specifickými metodami sociální práce zajišťuje docházku dětí do školy. Spolupracuje se školami a podporuje školní úspěšnost dětí a mládeže.
 • Napomáhá při organizaci a realizaci projektů MČ Praha 7 a komunitního plánování.
 • Spolupracuje s romskou koordinátorkou hl. m. Prahy, poradci MČ.
 • Řídí činnost oddělení integrace cizinců a národnostních menšin KST.
 • Evidence docházky.
 • Vedení spisové služby.
 • Spolupracuje s koordinátorkou oddělení integrace cizinců MHMP a s poradci jednotlivých MČ.
 • Vedení studentských stáži.
 • Plní úkoly dle pokynů starosty MČ Praha 7 a vedoucí odboru Kancelář starosty a tajemníka.Copyright © 2012 Městská část Praha 7