Česky   English

Petr Valenta - řidič Úřadu MČ Praha 7

Petr Valenta
V útvaru: oddělení provozní
Funkce: řidič Úřadu MČ Praha 7
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: IC M. Horákové 2
Telefon:
Fax:
Mobil:
Činnost:

Seznam pracovních činností: 

 • Zajišťuje autoprovoz pro potřeby dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 7 a zaměstnanců Úřadu MČ Praha 7.
 • Zajišťuje havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel.
 • Zabezpečuje pravidelná školení řidičů a vedení příslušné evidence na úseku dopravy podle platných předpisů.
 • Zajišťuje likvidaci škodních událostí spojených s provozem autoparku.
 • Zajišťuje roční prohlídky zabezpečovacích systémů.
 • Zajišťuje na základě smluv koordinaci využívání taxislužby.
 • Kontroluje a vede evidenci referentských vozidel, vč. dokumentace (školení řidičů, zdravotní prohlídky).

Spravuje vozový park:

 • Provádí kontrolu a běžnou údržbu vozidel Úřadu MČ Praha 7, vč. doplnění PHM.
 • Zajišťuje servisní a roční prohlídky.
 • Zajišťuje opravy vzniklých závad.   
 • Zodpovídá za technický stav a čistotu vozidel (přezutí, obměnu a opravy pneumatik, údržbu baterií).
 • Zabezpečuje technické a emisní kontroly.   
 • Provádí administrativní činnost v rámci autoprovozu.
 • Vede evidenci ujetých kilometrů a spotřeby PHM. 
 • Vede elektronickou knihu jízd.

Plní úkoly dle pokynů vedoucí PO KST a vedoucí Odboru KST.
Copyright © 2012 Městská část Praha 7