Česky   English

Alžběta Ševčíková - zaměstnanec

Alžběta Ševčíková
V útvaru: oddělení archivní
Funkce: zaměstnanec
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 23
Telefon: 22014 4189
Fax:
Mobil:
Činnost:

Seznam pracovních činností: 

 • Vede evidenci veškerých písemností, které jsou založeny ve spisovně. Zabezpečuje ochranu převzatých písemností a chrání je před poškozením či ztrátou.
 • Odborně zpracovává předané dokumenty do centrální spisovny – třídí, katalogizuje a inventarizuje.
 • Přijímá k zakládání písemnosti od odborů a útvarů dle protokolů.
 • Plně zodpovídá a zabezpečuje obsluhu stavebního archivu včetně ukládání písemností a dokumentů.
 • Umožňuje občanům, organizacím, které prokáží odůvodněnost svého požadavku nahlížet do archivní dokumentace stavebního archivu.
 • Dle potřeby zajišťuje kopírování písemností a výkresové dokumentace za úhradu a následně vydává pokladní doklady za provedenou službu.
 • Eviduje a zabezpečuje vypůjčení a vrácení dokumentace i písemností centrální spisovny a stavebního archivu - agendy týkající se bytových a nebytových prostorů.
 • Při výkonu činnosti se řídí platnými nařízeními a zákonnými normami.
 • Zajišťuje činnost knihovny Úřadu MČ Praha 7.
 • Provádí instruktáže odpovědných osob za příruční registratury.
 • Plní i další úkoly dle potřeby a pokynů vedoucího oddělení a vedoucí odboru.Copyright © 2012 Městská část Praha 7