Česky   English

Jaroslava Freiková - zaměstnanec

Jaroslava Freiková
V útvaru: oddělení účetnictví
Funkce: zaměstnanec
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 263
Telefon: 22014 4048
Fax:
Mobil:
Činnost:
  • Účtuje  o nákladech a výnosech zdaňované činnosti MČ P/7. Tato oblast se týká prodejů domů a bytů, nájemného, pohledávek a závazků.
  • Zabezpečuje zaúčtování všech finančních operací týkajících se převodů peněžních prostředků mezi hlavní a zdaňovanou činností.Copyright © 2012 Městská část Praha 7